Güvenli Ticaret

Hacktivizm içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz tüm ticaretlerde, dikkat ve önlem sahibi olun.

Daha Fazlası

Sorunum Var

Forum içerisinde yaşadığınız tüm sorunlar için sohbet alanını ya da sayfanın altında belirtilen Telegram kanalımızı kullanın.

Daha Fazlası

Doğru Türkçe ve Kurallar

Türkçemizi her bakımdan doğru kullanın ve forum kurallarına uygun paylaşımlar yapmaya özen gösterin.

Daha Fazlası

Hacktivizm İndex

RootAkıncı

Kahraman
Elmas
Katılım
19 Mayıs 2021
Mesajlar
995
Tepkime puanı
12,473
Konum
Ankara
İlgi Alanlarınız
Web Deface.
Cinsiyet
 1. Erkek
Dilediğiniz Gibi Editleyip Kullanabilirsiniz 😊
Kod:
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>White Shadow Hacktivizm - Red </title><link rel="shortcut icon" href="http://gurayltd.com/assets/img/favicon.ico"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<div id="main"><div id="page-loader" class="hide-this"> <div class="spinner-container"><div class="css-spinner"></div></div></div><section id="hero" class="hero hero-1" style="transform: translate3d(0px, 0px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="front-content page-enter-animated show"><div class="container-mid"><div class="cycle-wrapper"><div id="cycle" style="position: relative; height: 214px;">
<div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 214px; left: 0px; z-index: 99; opacity: 1; display: block; visibility: hidden;"><h1>HELLO ADMIN SYSTEM HACKED..!<br> HACKTİVİZM<br><strong class="baslik"></strong></h1></div><div class="slide cycle-slide cycle-slide-active" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 98; visibility: visible; opacity: 1; display: block;"><h1>HACKED BY<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM
</strong><br> Red White Shadow </h1></div><div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 153px; left: 0px; z-index: 97; visibility: hidden; opacity: 1; display: block;"><h1>SYSTEM HAS BENN HACKED..!<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM<br> </strong><strong class="baslik"></strong></h1></div></div></div><p><strong class="baslik">TURKISH CYBER-ARMY HACKTİVİZM
</strong></p><div <="" p=""></div></div><div class="background-content page-enter-animated show"><div class="level-1"><div class="bg-overlay"></div><div class="bg-pattern"></div><div id="canvas"><strong class="baslik"><canvas class="bg-effect layer" data-depth="0.2" width="810" height="829" style="position: relative; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(7.17439px, 3.88225px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></canvas></strong></div></div><div class="level-2"><div class="bg-image layer vegas-container" data-depth="0.04" style="height: 754px; position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(1.43488px, 0.776449px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="vegas-slide vegas-transition-slideDown vegas-transition-slideDown-in" style="transition: all 1ms ease 0s;"><div class="vegas-slide-inner vegas-animation-kenburns" style="background-image: url(&quot;https://www.imagevisit.com/images/2021/06/01/hacktivizm.jpg&quot;); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-position: center center; background-size: cover; animation-duration: 6000ms;"></div></div><div class="vegas-wrapper" style="overflow: visible; padding: 0px;"></div></div><div class="bg-video layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div><div class="bg-color layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div></div></div></div></section><strong class="baslik">
 <div class="container text-center uyari">
    
<p>       <strong><br><font color="white">|</font> | FatalWorm- Kocareis - Tosun |<font color="white">|</font><br></strong>
       <strong><br><font color="white">|</font> |--- Red White Shadow ---| <font color="white">|</font><br></strong>
      
      
        
      </p><div id="showCaption" style="width: 20px;"></div>
<audio src="http://gurayltd.com/anka/ezan.mp3" loop="true" autoplay="true"></audio>
</div>
  </strong></div><script type="text/javascript">!function (t) { "use strict"; var s = { slide: 0, delay: 5e3, loop: !0, preload: !1, preloadImage: !1, preloadVideo: !1, timer: !0, overlay: !1, autoplay: !0, shuffle: !1, cover: !0, color: null, align: "center", valign: "center", firstTransition: null, firstTransitionDuration: null, transition: "fade", transitionDuration: 1e3, transitionRegister: [], animation: null, animationDuration: "auto", animationRegister: [], slidesToKeep: 1, init: function () { }, play: function () { }, pause: function () { }, walk: function () { }, slides: [] }, i = {}, e = function (i, e) { this.elmt = i, this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, e), this.slide = this.settings.slide, this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this.paused = !this.settings.autoplay || this.noshow, this.ended = !1, this.$elmt = t(i), this.$timer = null, this.$overlay = null, this.$slide = null, this.timeout = null, this.first = !0, this.transitions = ["fade"], this.animations = ["kenburns", "kenburnsLeft", "kenburnsRight", "kenburnsUp", "kenburnsUpLeft", "kenburnsUpRight", "kenburnsDown", "kenburnsDownLeft", "kenburnsDownRight"], this.settings.transitionRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.transitionRegister = [this.settings.transitionRegister]), this.settings.animationRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.animationRegister = [this.settings.animationRegister]), this.transitions = this.transitions.concat(this.settings.transitionRegister), this.animations = this.animations.concat(this.settings.animationRegister), this.support = { objectFit: "objectFit" in document.body.style, transition: "transition" in document.body.style || "WebkitTransition" in document.body.style, video: t.vegas.isVideoCompatible() }, this.settings.shuffle === !0 && this.shuffle(), this._init() }; e.prototype = { _init: function () { var s, i, e, n = "BODY" === this.elmt.tagName, o = this.settings.timer, a = this.settings.overlay, r = this; this._preload(), n || (this.$elmt.css("height", this.$elmt.css("height")), s = t('<div class="vegas-wrapper">').css("overflow", this.$elmt.css("overflow")).css("padding", this.$elmt.css("padding")), this.$elmt.css("padding") || s.css("padding-top", this.$elmt.css("padding-top")).css("padding-bottom", this.$elmt.css("padding-bottom")).css("padding-left", this.$elmt.css("padding-left")).css("padding-right", this.$elmt.css("padding-right")), this.$elmt.clone(!0).children().appendTo(s), this.elmt.innerHTML = ""), o && this.support.transition && (e = t('<div class="vegas-timer"><div class="vegas-timer-progress">'), this.$timer = e, this.$elmt.prepend(e)), a && (i = t('<div class="vegas-overlay">'), "string" == typeof a && i.css("background-image", "url(" + a + ")"), this.$overlay = i, this.$elmt.prepend(i)), this.$elmt.addClass("vegas-container"), n || this.$elmt.append(s), setTimeout(function () { r.trigger("init"), r._goto(r.slide), r.settings.autoplay && r.trigger("play") }, 1) }, _preload: function () { var t, s; for (s = 0; s < this.settings.slides.length; s++)(this.settings.preload || this.settings.preloadImages) && this.settings.slides[s].src && (t = new Image, t.src = this.settings.slides[s].src), (this.settings.preload || this.settings.preloadVideos) && this.support.video && this.settings.slides[s].video && (this.settings.slides[s].video instanceof Array ? this._video(this.settings.slides[s].video) : this._video(this.settings.slides[s].video.src)) }, _random: function (t) { return t[Math.floor(Math.random() * t.length)] }, _slideShow: function () { var t = this; this.total > 1 && !this.ended && !this.paused && !this.noshow && (this.timeout = setTimeout(function () { t.next() }, this._options("delay"))) }, _timer: function (t) { var s = this; clearTimeout(this.timeout), this.$timer && (this.$timer.removeClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", "0ms"), this.ended || this.paused || this.noshow || t && setTimeout(function () { s.$timer.addClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", s._options("delay") - 100 + "ms") }, 100)) }, _video: function (t) { var s, e, n = t.toString(); return i[n] ? i[n] : (t instanceof Array == !1 && (t = [t]), s = document.createElement("video"), s.preload = !0, t.forEach(function (t) { e = document.createElement("source"), e.src = t, s.appendChild(e) }), i[n] = s, s) }, _fadeOutSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume - .09; n > 0 ? (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeOutSound(t, s) }, e)) : t.pause() }, _fadeInSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume + .09; n < 1 && (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeInSound(t, s) }, e)) }, _options: function (t, s) { return void 0 === s && (s = this.slide), void 0 !== this.settings.slides[s][t] ? this.settings.slides[s][t] : this.settings[t] }, _goto: function (s) { function i() { f._timer(!0), setTimeout(function () { y && (f.support.transition ? (h.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-out"), h.each(function () { var t = h.find("video").get(0); t && (t.volume = 1, f._fadeOutSound(t, _)) }), e.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-in")) : e.fadeIn(_)); for (var t = 0; t < h.length - f.settings.slidesToKeep; t++)h.eq(t).remove(); f.trigger("walk"), f._slideShow() }, 100) } "undefined" == typeof this.settings.slides[s] && (s = 0), this.slide = s; var e, n, o, a, r, h = this.$elmt.children(".vegas-slide"), d = this.settings.slides[s].src, l = this.settings.slides[s].video, g = this._options("delay"), u = this._options("align"), c = this._options("valign"), p = this._options("cover"), m = this._options("color") || this.$elmt.css("background-color"), f = this, v = h.length, y = this._options("transition"), _ = this._options("transitionDuration"), w = this._options("animation"), b = this._options("animationDuration"); this.settings.firstTransition && this.first && (y = this.settings.firstTransition || y), this.settings.firstTransitionDuration && this.first && (_ = this.settings.firstTransitionDuration || _), this.first && (this.first = !1), "repeat" !== p && (p === !0 ? p = "cover" : p === !1 && (p = "contain")), ("random" === y || y instanceof Array) && (y = y instanceof Array ? this._random(y) : this._random(this.transitions)), ("random" === w || w instanceof Array) && (w = w instanceof Array ? this._random(w) : this._random(this.animations)), ("auto" === _ || _ > g) && (_ = g), "auto" === b && (b = g), e = t('<div class="vegas-slide"></div>'), this.support.transition && y && e.addClass("vegas-transition-" + y), this.support.video && l ? (a = l instanceof Array ? this._video(l) : this._video(l.src), a.loop = void 0 === l.loop || l.loop, a.muted = void 0 === l.mute || l.mute, a.muted === !1 ? (a.volume = 0, this._fadeInSound(a, _)) : a.pause(), o = t(a).addClass("vegas-video").css("background-color", m), this.support.objectFit ? o.css("object-position", u + " " + c).css("object-fit", p).css("width", "100%").css("height", "100%") : "contain" === p && o.css("width", "100%").css("height", "100%"), e.append(o)) : (r = new Image, n = t('<div class="vegas-slide-inner"></div>').css("background-image", 'url("' + d + '")').css("background-color", m).css("background-position", u + " " + c), "repeat" === p ? n.css("background-repeat", "repeat") : n.css("background-size", p), this.support.transition && w && n.addClass("vegas-animation-" + w).css("animation-duration", b + "ms"), e.append(n)), this.support.transition || e.css("display", "none"), v ? h.eq(v - 1).after(e) : this.$elmt.prepend(e), h.css("transition", "all 0ms").each(function () { this.className = "vegas-slide", "VIDEO" === this.tagName && (this.className += " vegas-video"), y && (this.className += " vegas-transition-" + y, this.className += " vegas-transition-" + y + "-in") }), f._timer(!1), a ? (4 === a.readyState && (a.currentTime = 0), a.play(), i()) : (r.src = d, r.complete ? i() : r.onload = i) }, _end: function () { this.ended = !0, this._timer(!1), this.trigger("end") }, shuffle: function () { for (var t, s, i = this.total - 1; i > 0; i--)s = Math.floor(Math.random() * (i + 1)), t = this.settings.slides[i], this.settings.slides[i] = this.settings.slides[s], this.settings.slides[s] = t }, play: function () { this.paused && (this.paused = !1, this.next(), this.trigger("play")) }, pause: function () { this._timer(!1), this.paused = !0, this.trigger("pause") }, toggle: function () { this.paused ? this.play() : this.pause() }, playing: function () { return !this.paused && !this.noshow }, current: function (t) { return t ? { slide: this.slide, data: this.settings.slides[this.slide] } : this.slide }, jump: function (t) { t < 0 || t > this.total - 1 || t === this.slide || (this.slide = t, this._goto(this.slide)) }, next: function () { if (this.slide++ , this.slide >= this.total) { if (!this.settings.loop) return this._end(); this.slide = 0 } this._goto(this.slide) }, previous: function () { if (this.slide-- , this.slide < 0) { if (!this.settings.loop) return void this.slide++; this.slide = this.total - 1 } this._goto(this.slide) }, trigger: function (t) { var s = []; s = "init" === t ? [this.settings] : [this.slide, this.settings.slides[this.slide]], this.$elmt.trigger("vegas" + t, s), "function" == typeof this.settings[t] && this.settings[t].apply(this.$elmt, s) }, options: function (i, e) { var n = this.settings.slides.slice(); if ("object" == typeof i) this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, i); else { if ("string" != typeof i) return this.settings; if (void 0 === e) return this.settings[i]; this.settings[i] = e } this.settings.slides !== n && (this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this._preload()) }, destroy: function () { clearTimeout(this.timeout), this.$elmt.removeClass("vegas-container"), this.$elmt.find("> .vegas-slide").remove(), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").clone(!0).children().appendTo(this.$elmt), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").remove(), this.settings.timer && this.$timer.remove(), this.settings.overlay && this.$overlay.remove(), this.elmt._vegas = null } }, t.fn.vegas = function (t) { var s, i = arguments, n = !1; if (void 0 === t || "object" == typeof t) return this.each(function () { this._vegas || (this._vegas = new e(this, t)) }); if ("string" == typeof t) { if (this.each(function () { var e = this._vegas; if (!e) throw new Error("No Vegas applied to this element."); "function" == typeof e[t] && "_" !== t[0] ? s = e[t].apply(e, [].slice.call(i, 1)) : n = !0 }), n) throw new Error('No method "' + t + '" in Vegas.'); return void 0 !== s ? s : this } }, t.vegas = {}, t.vegas.defaults = s, t.vegas.isVideoCompatible = function () { return !/(Android|webOS|Phone|iPad|iPod|BlackBerry|Windows Phone)/i.test(navigator.userAgent) } }(window.jQuery || window.Zepto);
!function (t, i, e, s) { "use strict"; function o(i, e) { this.element = i, this.$context = t(i).data("api", this), this.$layers = this.$context.find(".layer"); var s = { calibrateX: this.$context.data("calibrate-x") || null, calibrateY: this.$context.data("calibrate-y") || null, invertX: this.$context.data("invert-x") || null, invertY: this.$context.data("invert-y") || null, limitX: parseFloat(this.$context.data("limit-x")) || null, limitY: parseFloat(this.$context.data("limit-y")) || null, scalarX: parseFloat(this.$context.data("scalar-x")) || null, scalarY: parseFloat(this.$context.data("scalar-y")) || null, frictionX: parseFloat(this.$context.data("friction-x")) || null, frictionY: parseFloat(this.$context.data("friction-y")) || null, originX: parseFloat(this.$context.data("origin-x")) || null, originY: parseFloat(this.$context.data("origin-y")) || null }; for (var o in s) null === s[o] && delete s[o]; t.extend(this, r, e, s), this.calibrationTimer = null, this.calibrationFlag = !0, this.enabled = !1, this.depths = [], this.raf = null, this.bounds = null, this.ex = 0, this.ey = 0, this.ew = 0, this.eh = 0, this.ecx = 0, this.ecy = 0, this.erx = 0, this.ery = 0, this.cx = 0, this.cy = 0, this.ix = 0, this.iy = 0, this.mx = 0, this.my = 0, this.vx = 0, this.vy = 0, this.onMouseMove = this.onMouseMove.bind(this), this.onDeviceOrientation = this.onDeviceOrientation.bind(this), this.onOrientationTimer = this.onOrientationTimer.bind(this), this.onCalibrationTimer = this.onCalibrationTimer.bind(this), this.onAnimationFrame = this.onAnimationFrame.bind(this), this.onWindowResize = this.onWindowResize.bind(this), this.initialise() } var n = "parallax", a = 30, r = { relativeInput: !1, clipRelativeInput: !1, calibrationThreshold: 100, calibrationDelay: 500, supportDelay: 500, calibrateX: !1, calibrateY: !0, invertX: !0, invertY: !0, limitX: !1, limitY: !1, scalarX: 10, scalarY: 10, frictionX: .1, frictionY: .1, originX: .5, originY: .5 }; o.prototype.transformSupport = function (t) { for (var o = e.createElement("div"), n = !1, a = null, r = !1, h = null, l = null, p = 0, c = this.vendors.length; c > p; p++)if (null !== this.vendors[p] ? (h = this.vendors[p][0] + "transform", l = this.vendors[p][1] + "Transform") : (h = "transform", l = "transform"), o.style[l] !== s) { n = !0; break } switch (t) { case "2D": r = n; break; case "3D": if (n) { var m = e.body || e.createElement("body"), u = e.documentElement, y = u.style.overflow; e.body || (u.style.overflow = "hidden", u.appendChild(m), m.style.overflow = "hidden", m.style.background = ""), m.appendChild(o), o.style[l] = "translate3d(1px,1px,1px)", a = i.getComputedStyle(o).getPropertyValue(h), r = a !== s && a.length > 0 && "none" !== a, u.style.overflow = y, m.removeChild(o) } }return r }, o.prototype.ww = null, o.prototype.wh = null, o.prototype.wcx = null, o.prototype.wcy = null, o.prototype.wrx = null, o.prototype.wry = null, o.prototype.portrait = null, o.prototype.desktop = !navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|BB10|mobi|tablet|opera mini|nexus 7)/i), o.prototype.vendors = [null, ["-webkit-", "webkit"], ["-moz-", "Moz"], ["-o-", "O"], ["-ms-", "ms"]], o.prototype.motionSupport = !!i.DeviceMotionEvent, o.prototype.orientationSupport = !!i.DeviceOrientationEvent, o.prototype.orientationStatus = 0, o.prototype.transform2DSupport = o.prototype.transformSupport("2D"), o.prototype.transform3DSupport = o.prototype.transformSupport("3D"), o.prototype.propertyCache = {}, o.prototype.initialise = function () { "static" === this.$context.css("position") && this.$context.css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$context), this.updateLayers(), this.updateDimensions(), this.enable(), this.queueCalibration(this.calibrationDelay) }, o.prototype.updateLayers = function () { this.$layers = this.$context.find(".layer"), this.depths = [], this.$layers.css({ position: "absolute", display: "block", left: 0, top: 0 }), this.$layers.first().css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$layers), this.$layers.each(t.proxy(function (i, e) { this.depths.push(t(e).data("depth") || 0) }, this)) }, o.prototype.updateDimensions = function () { this.ww = i.innerWidth, this.wh = i.innerHeight, this.wcx = this.ww * this.originX, this.wcy = this.wh * this.originY, this.wrx = Math.max(this.wcx, this.ww - this.wcx), this.wry = Math.max(this.wcy, this.wh - this.wcy) }, o.prototype.updateBounds = function () { this.bounds = this.element.getBoundingClientRect(), this.ex = this.bounds.left, this.ey = this.bounds.top, this.ew = this.bounds.width, this.eh = this.bounds.height, this.ecx = this.ew * this.originX, this.ecy = this.eh * this.originY, this.erx = Math.max(this.ecx, this.ew - this.ecx), this.ery = Math.max(this.ecy, this.eh - this.ecy) }, o.prototype.queueCalibration = function (t) { clearTimeout(this.calibrationTimer), this.calibrationTimer = setTimeout(this.onCalibrationTimer, t) }, o.prototype.enable = function () { this.enabled || (this.enabled = !0, this.orientationSupport ? (this.portrait = null, i.addEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation), setTimeout(this.onOrientationTimer, this.supportDelay)) : (this.cx = 0, this.cy = 0, this.portrait = !1, i.addEventListener("mousemove", this.onMouseMove)), i.addEventListener("resize", this.onWindowResize), this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame)) }, o.prototype.disable = function () { this.enabled && (this.enabled = !1, this.orientationSupport ? i.removeEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation) : i.removeEventListener("mousemove", this.onMouseMove), i.removeEventListener("resize", this.onWindowResize), cancelAnimationFrame(this.raf)) }, o.prototype.calibrate = function (t, i) { this.calibrateX = t === s ? this.calibrateX : t, this.calibrateY = i === s ? this.calibrateY : i }, o.prototype.invert = function (t, i) { this.invertX = t === s ? this.invertX : t, this.invertY = i === s ? this.invertY : i }, o.prototype.friction = function (t, i) { this.frictionX = t === s ? this.frictionX : t, this.frictionY = i === s ? this.frictionY : i }, o.prototype.scalar = function (t, i) { this.scalarX = t === s ? this.scalarX : t, this.scalarY = i === s ? this.scalarY : i }, o.prototype.limit = function (t, i) { this.limitX = t === s ? this.limitX : t, this.limitY = i === s ? this.limitY : i }, o.prototype.origin = function (t, i) { this.originX = t === s ? this.originX : t, this.originY = i === s ? this.originY : i }, o.prototype.clamp = function (t, i, e) { return t = Math.max(t, i), t = Math.min(t, e) }, o.prototype.css = function (i, e, o) { var n = this.propertyCache[e]; if (!n) for (var a = 0, r = this.vendors.length; r > a; a++)if (n = null !== this.vendors[a] ? t.camelCase(this.vendors[a][1] + "-" + e) : e, i.style[n] !== s) { this.propertyCache[e] = n; break } i.style[n] = o }, o.prototype.accelerate = function (t) { for (var i = 0, e = t.length; e > i; i++) { var s = t[i]; this.css(s, "transform", "translate3d(0,0,0)"), this.css(s, "transform-style", "preserve-3d"), this.css(s, "backface-visibility", "hidden") } }, o.prototype.setPosition = function (t, i, e) { i += "px", e += "px", this.transform3DSupport ? this.css(t, "transform", "translate3d(" + i + "," + e + ",0)") : this.transform2DSupport ? this.css(t, "transform", "translate(" + i + "," + e + ")") : (t.style.left = i, t.style.top = e) }, o.prototype.onOrientationTimer = function (t) { this.orientationSupport && 0 === this.orientationStatus && (this.disable(), this.orientationSupport = !1, this.enable()) }, o.prototype.onCalibrationTimer = function (t) { this.calibrationFlag = !0 }, o.prototype.onWindowResize = function (t) { this.updateDimensions() }, o.prototype.onAnimationFrame = function () { this.updateBounds(); var t = this.ix - this.cx, i = this.iy - this.cy; (Math.abs(t) > this.calibrationThreshold || Math.abs(i) > this.calibrationThreshold) && this.queueCalibration(0), this.portrait ? (this.mx = this.calibrateX ? i : this.iy, this.my = this.calibrateY ? t : this.ix) : (this.mx = this.calibrateX ? t : this.ix, this.my = this.calibrateY ? i : this.iy), this.mx *= this.ew * (this.scalarX / 100), this.my *= this.eh * (this.scalarY / 100), isNaN(parseFloat(this.limitX)) || (this.mx = this.clamp(this.mx, -this.limitX, this.limitX)), isNaN(parseFloat(this.limitY)) || (this.my = this.clamp(this.my, -this.limitY, this.limitY)), this.vx += (this.mx - this.vx) * this.frictionX, this.vy += (this.my - this.vy) * this.frictionY; for (var e = 0, s = this.$layers.length; s > e; e++) { var o = this.depths[e], n = this.$layers[e], a = this.vx * o * (this.invertX ? -1 : 1), r = this.vy * o * (this.invertY ? -1 : 1); this.setPosition(n, a, r) } this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame) }, o.prototype.onDeviceOrientation = function (t) { if (!this.desktop && null !== t.beta && null !== t.gamma) { this.orientationStatus = 1; var e = (t.beta || 0) / a, s = (t.gamma || 0) / a, o = i.innerHeight > i.innerWidth; this.portrait !== o && (this.portrait = o, this.calibrationFlag = !0), this.calibrationFlag && (this.calibrationFlag = !1, this.cx = e, this.cy = s), this.ix = e, this.iy = s } }, o.prototype.onMouseMove = function (t) { var i = t.clientX, e = t.clientY; !this.orientationSupport && this.relativeInput ? (this.clipRelativeInput && (i = Math.max(i, this.ex), i = Math.min(i, this.ex + this.ew), e = Math.max(e, this.ey), e = Math.min(e, this.ey + this.eh)), this.ix = (i - this.ex - this.ecx) / this.erx, this.iy = (e - this.ey - this.ecy) / this.ery) : (this.ix = (i - this.wcx) / this.wrx, this.iy = (e - this.wcy) / this.wry) }; var h = { enable: o.prototype.enable, disable: o.prototype.disable, updateLayers: o.prototype.updateLayers, calibrate: o.prototype.calibrate, friction: o.prototype.friction, invert: o.prototype.invert, scalar: o.prototype.scalar, limit: o.prototype.limit, origin: o.prototype.origin }; t.fn[n] = function (i) { var e = arguments; return this.each(function () { var s = t(this), a = s.data(n); a || (a = new o(this, i), s.data(n, a)), h[i] && a[i].apply(a, Array.prototype.slice.call(e, 1)) }) } }(window.jQuery || window.Zepto, window, document), function () { for (var t = 0, i = ["ms", "moz", "webkit", "o"], e = 0; e < i.length && !window.requestAnimationFrame; ++e)window.requestAnimationFrame = window[i[e] + "RequestAnimationFrame"], window.cancelAnimationFrame = window[i[e] + "CancelAnimationFrame"] || window[i[e] + "CancelRequestAnimationFrame"]; window.requestAnimationFrame || (window.requestAnimationFrame = function (i, e) { var s = (new Date).getTime(), o = Math.max(0, 16 - (s - t)), n = window.setTimeout(function () { i(s + o) }, o); return t = s + o, n }), window.cancelAnimationFrame || (window.cancelAnimationFrame = function (t) { clearTimeout(t) }) }();
!function (e) { "use strict"; function t(e) { return (e || "").toLowerCase() } var i = "2.1.6"; e.fn.cycle = function (i) { var n; return 0 !== this.length || e.isReady ? this.each(function () { var n, s, o, c, l = e(this), r = e.fn.cycle.log; if (!l.data("cycle.opts")) { (l.data("cycle-log") === !1 || i && i.log === !1 || s && s.log === !1) && (r = e.noop), r("--c2 init--"), n = l.data(); for (var a in n) n.hasOwnProperty(a) && /^cycle[A-Z]+/.test(a) && (c = n[a], o = a.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), r(o + ":", c, "(" + typeof c + ")"), n[o] = c); s = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, n, i || {}), s.timeoutId = 0, s.paused = s.paused || !1, s.container = l, s._maxZ = s.maxZ, s.API = e.extend({ _container: l }, e.fn.cycle.API), s.API.log = r, s.API.trigger = function (e, t) { return s.container.trigger(e, t), s.API }, l.data("cycle.opts", s), l.data("cycle.API", s.API), s.API.trigger("cycle-bootstrap", [s, s.API]), s.API.addInitialSlides(), s.API.preInitSlideshow(), s.slides.length && s.API.initSlideshow() } }) : (n = { s: this.selector, c: this.context }, e.fn.cycle.log("requeuing slideshow (dom not ready)"), e(function () { e(n.s, n.c).cycle(i) }), this) }, e.fn.cycle.API = { opts: function () { return this._container.data("cycle.opts") }, addInitialSlides: function () { var t = this.opts(), i = t.slides; t.slideCount = 0, t.slides = e(), i = i.jquery ? i : t.container.find(i), t.random && i.sort(function () { return Math.random() - .5 }), t.API.add(i) }, preInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-pre-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.preInit) && i.preInit(t), t._preInitialized = !0 }, postInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-post-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.postInit) && i.postInit(t) }, initSlideshow: function () { var t, i = this.opts(), n = i.container; i.API.calcFirstSlide(), "static" == i.container.css("position") && i.container.css("position", "relative"), e(i.slides[i.currSlide]).css({ opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }), i.API.stackSlides(i.slides[i.currSlide], i.slides[i.nextSlide], !i.reverse), i.pauseOnHover && (i.pauseOnHover !== !0 && (n = e(i.pauseOnHover)), n.hover(function () { i.API.pause(!0) }, function () { i.API.resume(!0) })), i.timeout && (t = i.API.getSlideOpts(i.currSlide), i.API.queueTransition(t, t.timeout + i.delay)), i._initialized = !0, i.API.updateView(!0), i.API.trigger("cycle-initialized", [i]), i.API.postInitSlideshow() }, pause: function (t) { var i = this.opts(), n = i.API.getSlideOpts(), s = i.hoverPaused || i.paused; t ? i.hoverPaused = !0 : i.paused = !0, s || (i.container.addClass("cycle-paused"), i.API.trigger("cycle-paused", [i]).log("cycle-paused"), n.timeout && (clearTimeout(i.timeoutId), i.timeoutId = 0, i._remainingTimeout -= e.now() - i._lastQueue, (i._remainingTimeout < 0 || isNaN(i._remainingTimeout)) && (i._remainingTimeout = void 0))) }, resume: function (e) { var t = this.opts(), i = !t.hoverPaused && !t.paused; e ? t.hoverPaused = !1 : t.paused = !1, i || (t.container.removeClass("cycle-paused"), 0 === t.slides.filter(":animated").length && t.API.queueTransition(t.API.getSlideOpts(), t._remainingTimeout), t.API.trigger("cycle-resumed", [t, t._remainingTimeout]).log("cycle-resumed")) }, add: function (t, i) { var n, s = this.opts(), o = s.slideCount, c = !1; "string" == e.type(t) && (t = e.trim(t)), e(t).each(function (t) { var n, o = e(this); i ? s.container.prepend(o) : s.container.append(o), s.slideCount++ , n = s.API.buildSlideOpts(o), i ? s.slides = e(o).add(s.slides) : s.slides = s.slides.add(o), s.API.initSlide(n, o, --s._maxZ), o.data("cycle.opts", n), s.API.trigger("cycle-slide-added", [s, n, o]) }), s.API.updateView(!0), c = s._preInitialized && 2 > o && s.slideCount >= 1, c && (s._initialized ? s.timeout && (n = s.slides.length, s.nextSlide = s.reverse ? n - 1 : 1, s.timeoutId || s.API.queueTransition(s)) : s.API.initSlideshow()) }, calcFirstSlide: function () { var e, t = this.opts(); e = parseInt(t.startingSlide || 0, 10), (e >= t.slides.length || 0 > e) && (e = 0), t.currSlide = e, t.reverse ? (t.nextSlide = e - 1, t.nextSlide < 0 && (t.nextSlide = t.slides.length - 1)) : (t.nextSlide = e + 1, t.nextSlide == t.slides.length && (t.nextSlide = 0)) }, calcNextSlide: function () { var e, t = this.opts(); t.reverse ? (e = t.nextSlide - 1 < 0, t.nextSlide = e ? t.slideCount - 1 : t.nextSlide - 1, t.currSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1) : (e = t.nextSlide + 1 == t.slides.length, t.nextSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1, t.currSlide = e ? t.slides.length - 1 : t.nextSlide - 1) }, calcTx: function (t, i) { var n, s = t; return s._tempFx ? n = e.fn.cycle.transitions[s._tempFx] : i && s.manualFx && (n = e.fn.cycle.transitions[s.manualFx]), n || (n = e.fn.cycle.transitions[s.fx]), s._tempFx = null, this.opts()._tempFx = null, n || (n = e.fn.cycle.transitions.fade, s.API.log('Transition "' + s.fx + '" not found. Using fade.')), n }, prepareTx: function (e, t) { var i, n, s, o, c, l = this.opts(); return l.slideCount < 2 ? void (l.timeoutId = 0) : (!e || l.busy && !l.manualTrump || (l.API.stopTransition(), l.busy = !1, clearTimeout(l.timeoutId), l.timeoutId = 0), void (l.busy || (0 !== l.timeoutId || e) && (n = l.slides[l.currSlide], s = l.slides[l.nextSlide], o = l.API.getSlideOpts(l.nextSlide), c = l.API.calcTx(o, e), l._tx = c, e && void 0 !== o.manualSpeed && (o.speed = o.manualSpeed), l.nextSlide != l.currSlide && (e || !l.paused && !l.hoverPaused && l.timeout) ? (l.API.trigger("cycle-before", [o, n, s, t]), c.before && c.before(o, n, s, t), i = function () { l.busy = !1, l.container.data("cycle.opts") && (c.after && c.after(o, n, s, t), l.API.trigger("cycle-after", [o, n, s, t]), l.API.queueTransition(o), l.API.updateView(!0)) }, l.busy = !0, c.transition ? c.transition(o, n, s, t, i) : l.API.doTransition(o, n, s, t, i), l.API.calcNextSlide(), l.API.updateView()) : l.API.queueTransition(o)))) }, doTransition: function (t, i, n, s, o) { var c = t, l = e(i), r = e(n), a = function () { r.animate(c.animIn || { opacity: 1 }, c.speed, c.easeIn || c.easing, o) }; r.css(c.cssBefore || {}), l.animate(c.animOut || {}, c.speed, c.easeOut || c.easing, function () { l.css(c.cssAfter || {}), c.sync || a() }), c.sync && a() }, queueTransition: function (t, i) { var n = this.opts(), s = void 0 !== i ? i : t.timeout; return 0 === n.nextSlide && 0 === --n.loop ? (n.API.log("terminating; loop=0"), n.timeout = 0, s ? setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-finished", [n]) }, s) : n.API.trigger("cycle-finished", [n]), void (n.nextSlide = n.currSlide)) : void 0 !== n.continueAuto && (n.continueAuto === !1 || e.isFunction(n.continueAuto) && n.continueAuto() === !1) ? (n.API.log("terminating automatic transitions"), n.timeout = 0, void (n.timeoutId && clearTimeout(n.timeoutId))) : void (s && (n._lastQueue = e.now(), void 0 === i && (n._remainingTimeout = t.timeout), n.paused || n.hoverPaused || (n.timeoutId = setTimeout(function () { n.API.prepareTx(!1, !n.reverse) }, s)))) }, stopTransition: function () { var e = this.opts(); e.slides.filter(":animated").length && (e.slides.stop(!1, !0), e.API.trigger("cycle-transition-stopped", [e])), e._tx && e._tx.stopTransition && e._tx.stopTransition(e) }, advanceSlide: function (e) { var t = this.opts(); return clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.nextSlide = t.currSlide + e, t.nextSlide < 0 ? t.nextSlide = t.slides.length - 1 : t.nextSlide >= t.slides.length && (t.nextSlide = 0), t.API.prepareTx(!0, e >= 0), !1 }, buildSlideOpts: function (i) { var n, s, o = this.opts(), c = i.data() || {}; for (var l in c) c.hasOwnProperty(l) && /^cycle[A-Z]+/.test(l) && (n = c[l], s = l.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), o.API.log("[" + (o.slideCount - 1) + "]", s + ":", n, "(" + typeof n + ")"), c[s] = n); c = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, o, c), c.slideNum = o.slideCount; try { delete c.API, delete c.slideCount, delete c.currSlide, delete c.nextSlide, delete c.slides } catch (r) { } return c }, getSlideOpts: function (t) { var i = this.opts(); void 0 === t && (t = i.currSlide); var n = i.slides[t], s = e(n).data("cycle.opts"); return e.extend({}, i, s) }, initSlide: function (t, i, n) { var s = this.opts(); i.css(t.slideCss || {}), n > 0 && i.css("zIndex", n), isNaN(t.speed) && (t.speed = e.fx.speeds[t.speed] || e.fx.speeds._default), t.sync || (t.speed = t.speed / 2), i.addClass(s.slideClass) }, updateView: function (e, t, i) { var n = this.opts(); if (n._initialized) { var s = n.API.getSlideOpts(), o = n.slides[n.currSlide]; !e && t !== !0 && (n.API.trigger("cycle-update-view-before", [n, s, o]), n.updateView < 0) || (n.slideActiveClass && n.slides.removeClass(n.slideActiveClass).eq(n.currSlide).addClass(n.slideActiveClass), e && n.hideNonActive && n.slides.filter(":not(." + n.slideActiveClass + ")").css("visibility", "hidden"), 0 === n.updateView && setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]) }, s.speed / (n.sync ? 2 : 1)), 0 !== n.updateView && n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]), e && n.API.trigger("cycle-update-view-after", [n, s, o])) } }, getComponent: function (t) { var i = this.opts(), n = i[t]; return "string" == typeof n ? /^\s*[\>|\+|~]/.test(n) ? i.container.find(n) : e(n) : n.jquery ? n : e(n) }, stackSlides: function (t, i, n) { var s = this.opts(); t || (t = s.slides[s.currSlide], i = s.slides[s.nextSlide], n = !s.reverse), e(t).css("zIndex", s.maxZ); var o, c = s.maxZ - 2, l = s.slideCount; if (n) { for (o = s.currSlide + 1; l > o; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = 0; o < s.currSlide; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } else { for (o = s.currSlide - 1; o >= 0; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = l - 1; o > s.currSlide; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } e(i).css("zIndex", s.maxZ - 1) }, getSlideIndex: function (e) { return this.opts().slides.index(e) } }, e.fn.cycle.log = function () { window.console && console.log && console.log("[cycle2] " + Array.prototype.join.call(arguments, " ")) }, e.fn.cycle.version = function () { return "Cycle2: " + i }, e.fn.cycle.transitions = { custom: {}, none: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(i, t, n), e.cssBefore = { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" } } }, fade: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 0, visibility: "visible", display: "block" }), t.animIn = { opacity: 1 }, t.animOut = { opacity: 0 } } }, fadeout: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }), t.animOut = { opacity: 0 } } }, scrollHorz: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").width(); e.cssBefore = { left: n ? s : -s, top: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e._maxZ - 2, left: 0 }, e.animIn = { left: 0 }, e.animOut = { left: n ? -s : s } } }, scrollVert: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").height(); e.cssBefore = { top: n ? -s : s, left: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e - 1, top: 0 }, e.animIn = { top: 0 }, e.animOut = { top: n ? s : -s } } } }, e.fn.cycle.defaults = { allowWrap: !0, autoSelector: ".cycle-slideshow[data-cycle-auto-init!=false]", delay: 0, easing: null, fx: "fade", hideNonActive: !0, loop: 0, manualFx: void 0, manualSpeed: void 0, manualTrump: !0, maxZ: 100, pauseOnHover: !1, reverse: !1, slideActiveClass: "cycle-slide-active", slideClass: "cycle-slide", slideCss: { position: "absolute", top: 0, left: 0 }, slides: "> img", speed: 500, startingSlide: 0, sync: !0, timeout: 4e3, updateView: 0 }, e(document).ready(function () { e(e.fn.cycle.defaults.autoSelector).cycle() }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, n) { var s, o, c, l = n.autoHeight; if ("container" == l) o = e(n.slides[n.currSlide]).outerHeight(), n.container.height(o); else if (n._autoHeightRatio) n.container.height(n.container.width() / n._autoHeightRatio); else if ("calc" === l || "number" == e.type(l) && l >= 0) { if (c = "calc" === l ? i(t, n) : l >= n.slides.length ? 0 : l, c == n._sentinelIndex) return; n._sentinelIndex = c, n._sentinel && n._sentinel.remove(), s = e(n.slides[c].cloneNode(!0)), s.removeAttr("id name rel").find("[id],[name],[rel]").removeAttr("id name rel"), s.css({ position: "static", visibility: "hidden", display: "block" }).prependTo(n.container).addClass("cycle-sentinel cycle-slide").removeClass("cycle-slide-active"), s.find("*").css("visibility", "hidden"), n._sentinel = s } } function i(t, i) { var n = 0, s = -1; return i.slides.each(function (t) { var i = e(this).height(); i > s && (s = i, n = t) }), n } function n(t, i, n, s, o) { var c = e(s).outerHeight(); i.container.animate({ height: c }, i.autoHeightSpeed, i.autoHeightEasing) } function s(i, o) { o._autoHeightOnResize && (e(window).off("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize), o._autoHeightOnResize = null), o.container.off("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.off("cycle-destroyed", s), o.container.off("cycle-before", n), o._sentinel && (o._sentinel.remove(), o._sentinel = null) } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { autoHeight: 0, autoHeightSpeed: 250, autoHeightEasing: null }), e(document).on("cycle-initialized", function (i, o) { function c() { t(i, o) } var l, r = o.autoHeight, a = e.type(r), d = null; ("string" === a || "number" === a) && (o.container.on("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.on("cycle-destroyed", s), "container" == r ? o.container.on("cycle-before", n) : "string" === a && /\d+\:\d+/.test(r) && (l = r.match(/(\d+)\:(\d+)/), l = l[1] / l[2], o._autoHeightRatio = l), "number" !== a && (o._autoHeightOnResize = function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 50) }, e(window).on("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize)), setTimeout(c, 30)) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { caption: "> .cycle-caption", captionTemplate: "{{slideNum}} / {{slideCount}}", overlay: "> .cycle-overlay", overlayTemplate: "<div>{{title}}</div><div>{{desc}}</div>", captionModule: "caption" }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n, s) { if ("caption" === i.captionModule) { e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = n[e + "Template"], o = i.API.getComponent(e); o.length && t ? (o.html(i.API.tmpl(t, n, i, s)), o.show()) : o.hide() }) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { var n; e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = i[e + "Template"]; i[e] && t && (n = i.API.getComponent("caption"), n.empty()) }) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; var t = e.fn.cycle; e.fn.cycle = function (i) { var n, s, o, c = e.makeArray(arguments); return "number" == e.type(i) ? this.cycle("goto", i) : "string" == e.type(i) ? this.each(function () { var l; return n = i, o = e(this).data("cycle.opts"), void 0 === o ? void t.log('slideshow must be initialized before sending commands; "' + n + '" ignored') : (n = "goto" == n ? "jump" : n, s = o.API[n], e.isFunction(s) ? (l = e.makeArray(c), l.shift(), s.apply(o.API, l)) : void t.log("unknown command: ", n)) }) : t.apply(this, arguments) }, e.extend(e.fn.cycle, t), e.extend(t.API, { next: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? -1 : 1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t >= e.slideCount || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-next", [e]).log("cycle-next")) } }, prev: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? 1 : -1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t < 0 || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-prev", [e]).log("cycle-prev")) } }, destroy: function () { this.stop(); var t = this.opts(), i = e.isFunction(e._data) ? e._data : e.noop; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stop(), t.API.trigger("cycle-destroyed", [t]).log("cycle-destroyed"), t.container.removeData(), i(t.container[0], "parsedAttrs", !1), t.retainStylesOnDestroy || (t.container.removeAttr("style"), t.slides.removeAttr("style"), t.slides.removeClass(t.slideActiveClass)), t.slides.each(function () { var n = e(this); n.removeData(), n.removeClass(t.slideClass), i(this, "parsedAttrs", !1) }) }, jump: function (e, t) { var i, n = this.opts(); if (!n.busy || n.manualTrump) { var s = parseInt(e, 10); if (isNaN(s) || 0 > s || s >= n.slides.length) return void n.API.log("goto: invalid slide index: " + s); if (s == n.currSlide) return void n.API.log("goto: skipping, already on slide", s); n.nextSlide = s, clearTimeout(n.timeoutId), n.timeoutId = 0, n.API.log("goto: ", s, " (zero-index)"), i = n.currSlide < n.nextSlide, n._tempFx = t, n.API.prepareTx(!0, i) } }, stop: function () { var t = this.opts(), i = t.container; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stopTransition(), t.pauseOnHover && (t.pauseOnHover !== !0 && (i = e(t.pauseOnHover)), i.off("mouseenter mouseleave")), t.API.trigger("cycle-stopped", [t]).log("cycle-stopped") }, reinit: function () { var e = this.opts(); e.API.destroy(), e.container.cycle() }, remove: function (t) { for (var i, n, s = this.opts(), o = [], c = 1, l = 0; l < s.slides.length; l++)i = s.slides[l], l == t ? n = i : (o.push(i), e(i).data("cycle.opts").slideNum = c, c++); n && (s.slides = e(o), s.slideCount-- , e(n).remove(), t == s.currSlide ? s.API.advanceSlide(1) : t < s.currSlide ? s.currSlide-- : s.currSlide++ , s.API.trigger("cycle-slide-removed", [s, t, n]).log("cycle-slide-removed"), s.API.updateView()) } }), e(document).on("click.cycle", "[data-cycle-cmd]", function (t) { t.preventDefault(); var i = e(this), n = i.data("cycle-cmd"), s = i.data("cycle-context") || ".cycle-slideshow"; e(s).cycle(n, i.data("cycle-arg")) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i) { var n; return t._hashFence ? void (t._hashFence = !1) : (n = window.location.hash.substring(1), void t.slides.each(function (s) { if (e(this).data("cycle-hash") == n) { if (i === !0) t.startingSlide = s; else { var o = t.currSlide < s; t.nextSlide = s, t.API.prepareTx(!0, o) } return !1 } })) } e(document).on("cycle-pre-initialize", function (i, n) { t(n, !0), n._onHashChange = function () { t(n, !1) }, e(window).on("hashchange", n._onHashChange) }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i) { i.hash && "#" + i.hash != window.location.hash && (t._hashFence = !0, window.location.hash = i.hash) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { i._onHashChange && e(window).off("hashchange", i._onHashChange) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { loader: !1 }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (t, i) { function n(t, n) { function o(t) { var o; "wait" == i.loader ? (l.push(t), 0 === a && (l.sort(c), s.apply(i.API, [l, n]), i.container.removeClass("cycle-loading"))) : (o = e(i.slides[i.currSlide]), s.apply(i.API, [t, n]), o.show(), i.container.removeClass("cycle-loading")) } function c(e, t) { return e.data("index") - t.data("index") } var l = []; if ("string" == e.type(t)) t = e.trim(t); else if ("array" === e.type(t)) for (var r = 0; r < t.length; r++)t[r] = e(t[r])[0]; t = e(t); var a = t.length; a && (t.css("visibility", "hidden").appendTo("body").each(function (t) { function c() { 0 === --r && (--a, o(d)) } var r = 0, d = e(this), u = d.is("img") ? d : d.find("img"); return d.data("index", t), u = u.filter(":not(.cycle-loader-ignore)").filter(':not([src=""])'), u.length ? (r = u.length, void u.each(function () { this.complete ? c() : e(this).load(function () { c() }).on("error", function () { 0 === --r && (i.API.log("slide skipped; img not loaded:", this.src), 0 === --a && "wait" == i.loader && s.apply(i.API, [l, n])) }) })) : (--a, void l.push(d)) }), a && i.container.addClass("cycle-loading")) } var s; i.loader && (s = i.API.add, i.API.add = n) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i, n) { var s, o = t.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var o = e(this); if (i.pagerTemplate) { var c = t.API.tmpl(i.pagerTemplate, i, t, n[0]); s = e(c).appendTo(o) } else s = o.children().eq(t.slideCount - 1); s.on(t.pagerEvent, function (e) { t.pagerEventBubble || e.preventDefault(), t.API.page(o, e.currentTarget) }) }) } function i(e, t) { var i = this.opts(); if (!i.busy || i.manualTrump) { var n = e.children().index(t), s = n, o = i.currSlide < s; i.currSlide != s && (i.nextSlide = s, i._tempFx = i.pagerFx, i.API.prepareTx(!0, o), i.API.trigger("cycle-pager-activated", [i, e, t])) } } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { pager: "> .cycle-pager", pagerActiveClass: "cycle-pager-active", pagerEvent: "click.cycle", pagerEventBubble: void 0, pagerTemplate: "<span>�</span>" }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (e, i, n) { n.buildPagerLink = t }), e(document).on("cycle-slide-added", function (e, t, n, s) { t.pager && (t.API.buildPagerLink(t, n, s), t.API.page = i) }), e(document).on("cycle-slide-removed", function (t, i, n, s) { if (i.pager) { var o = i.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var t = e(this); e(t.children()[n]).remove() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n) { var s; i.pager && (s = i.API.getComponent("pager"), s.each(function () { e(this).children().removeClass(i.pagerActiveClass).eq(i.currSlide).addClass(i.pagerActiveClass) })) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { var i = t.API.getComponent("pager"); i && (i.children().off(t.pagerEvent), t.pagerTemplate && i.empty()) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { next: "> .cycle-next", nextEvent: "click.cycle", disabledClass: "disabled", prev: "> .cycle-prev", prevEvent: "click.cycle", swipe: !1 }), e(document).on("cycle-initialized", function (e, t) { if (t.API.getComponent("next").on(t.nextEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.next() }), t.API.getComponent("prev").on(t.prevEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.prev() }), t.swipe) { var i = t.swipeVert ? "swipeUp.cycle" : "swipeLeft.cycle swipeleft.cycle", n = t.swipeVert ? "swipeDown.cycle" : "swipeRight.cycle swiperight.cycle"; t.container.on(i, function (e) { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.next() }), t.container.on(n, function () { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.prev() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i, n) { if (!t.allowWrap) { var s = t.disabledClass, o = t.API.getComponent("next"), c = t.API.getComponent("prev"), l = t._prevBoundry || 0, r = void 0 !== t._nextBoundry ? t._nextBoundry : t.slideCount - 1; t.currSlide == r ? o.addClass(s).prop("disabled", !0) : o.removeClass(s).prop("disabled", !1), t.currSlide === l ? c.addClass(s).prop("disabled", !0) : c.removeClass(s).prop("disabled", !1) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { t.API.getComponent("prev").off(t.nextEvent), t.API.getComponent("next").off(t.prevEvent), t.container.off("swipeleft.cycle swiperight.cycle swipeLeft.cycle swipeRight.cycle swipeUp.cycle swipeDown.cycle") }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { progressive: !1 }), e(document).on("cycle-pre-initialize", function (t, i) { if (i.progressive) { var n, s, o = i.API, c = o.next, l = o.prev, r = o.prepareTx, a = e.type(i.progressive); if ("array" == a) n = i.progressive; else if (e.isFunction(i.progressive)) n = i.progressive(i); else if ("string" == a) { if (s = e(i.progressive), n = e.trim(s.html()), !n) return; if (/^(\[)/.test(n)) try { n = e.parseJSON(n) } catch (d) { return void o.log("error parsing progressive slides", d) } else n = n.split(new RegExp(s.data("cycle-split") || "\n")), n[n.length - 1] || n.pop() } r && (o.prepareTx = function (e, t) { var s, o; return e || 0 === n.length ? void r.apply(i.API, [e, t]) : void (t && i.currSlide == i.slideCount - 1 ? (o = n[0], n = n.slice(1), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.API.advanceSlide(1) }, 50) }), i.API.add(o)) : t || 0 !== i.currSlide ? r.apply(i.API, [e, t]) : (s = n.length - 1, o = n[s], n = n.slice(0, s), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1) }, 50) }), i.API.add(o, !0))) }), c && (o.next = function () { var e = this.opts(); if (n.length && e.currSlide == e.slideCount - 1) { var t = n[0]; n = n.slice(1), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { c.apply(t.API), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(t) } else c.apply(e.API) }), l && (o.prev = function () { var e = this.opts(); if (n.length && 0 === e.currSlide) { var t = n.length - 1, i = n[t]; n = n.slice(0, t), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(i, !0) } else l.apply(e.API) }) } }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { tmplRegex: "{{((.)?.*?)}}" }), e.extend(e.fn.cycle.API, { tmpl: function (t, i) { var n = new RegExp(i.tmplRegex || e.fn.cycle.defaults.tmplRegex, "g"), s = e.makeArray(arguments); return s.shift(), t.replace(n, function (t, i) { var n, o, c, l, r = i.split("."); for (n = 0; n < s.length; n++)if (c = s[n]) { if (r.length > 1) for (l = c, o = 0; o < r.length; o++)c = l, l = l[r[o]] || i; else l = c[i]; if (e.isFunction(l)) return l.apply(c, s); if (void 0 !== l && null !== l && l != i) return l } return i }) } }) }(jQuery);
!function (i) { "use strict"; i.fn.cycle.transitions.scrollVert = { before: function (i, t, e, s) { var o = jQuery(e).height(); i.API.stackSlides(i, t, e, s), i.cssBefore = { top: s ? -o : o, left: 0, opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }, i.animIn = { top: 0 }, i.animOut = { top: s ? o : -o } } } }(jQuery);
!function (t, e, s, i) { "use strict"; function n(e, s) { this.element = e, this.settings = t.extend({}, a, s), this._defaults = a, this._name = r, this.init() } var r = "mgGlitch", a = { destroy: !1, glitch: !0, scale: !0, blend: !0, blendModeType: "hue", glitch1TimeMin: 600, glitch1TimeMax: 900, glitch2TimeMin: 10, glitch2TimeMax: 115, zIndexStart: 5 }; t.extend(n.prototype, { init: function () { this.glitch() }, glitch: function () { function e(t, e) { return Math.floor(Math.random() * (e - t + 1)) + t } function s() { var i = e(10, 1900), n = 9999, a = e(10, 1300), o = 0, h = e(0, 16), f = e(0, 16), d = e(c, l); t(r).css({ clip: "rect(" + i + "px, " + n + "px, " + a + "px," + o + "px)", right: f, left: h }), setTimeout(s, d) } function i() { var s = e(10, 1900), n = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + n + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(i, m) } function n() { var s = e(10, 1900), i = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + i + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(n, m) } var r = this.element, a = this.settings.scale, c = this.settings.glitch1TimeMin, l = this.settings.glitch1TimeMax, o = this.settings.glitch2TimeMin, h = this.settings.glitch2TimeMax, f = this.settings.zIndexStart; if (this.settings.destroy === !0) (t(r).hasClass("el-front-1") || t(r).hasClass("front-3") || t(r).hasClass("front-2")) && t(".front-1, .front-2, .front-3").remove(), t(".back").removeClass("back"); else if (this.settings.destroy === !1) { var d = t(r).clone(); if (d.insertBefore(r).addClass("back").css({ "z-index": f }), this.settings.blend === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-3").css({ "z-index": f + 3, "mix-blend-mode": this.settings.blendModeType }), n() } if (this.settings.glitch === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-2").css({ "z-index": f + 2 }), t(".back").next().addClass("front-1").css({ "z-index": f + 1 }), s(), i() } } } }), t.fn[r] = function (t) { return this.each(function () { new n(this, t) }) } }(jQuery, window, document);
function customBackground() { $("#canvas").css("background", "#00AB39") } var option_overlay_skin = "black", option_overlay_animation = "fade", option_overlay_content_animation = "slide", option_overlay_bullet_navigation = "on", option_hero_parallax_hover_effect = "on", option_hero_gravity_effect = "on", option_hero_background_mode = "kenburns", option_hero_background_kenburns_path = [{ src: "https://www.imagevisit.com/images/2019/05/08/Untitled-1.jpg" }], option_hero_background_kenburns_delay = 6e3, option_hero_background_kenburns_transition = "slideDown", option_hero_background_kenburns_transitionDuration = 800, option_hero_background_color_custom_color = "#6e00ff", option_hero_background_gradient_colorArray = [[62, 35, 255], [60, 255, 60], [255, 35, 98], [45, 175, 230], [255, 0, 255], [255, 128, 0]], option_hero_background_gradient_stransitionSpeed = 8, option_hero_background_sphere_distance = 300, option_hero_background_sphere_rotation_speed = .2, option_hero_background_sphere_line_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_background_color = "#000000", option_hero_background_waves_distance = 1500, option_hero_background_waves_dotSpacing = 120, option_hero_background_waves_dotAmountX = 20, option_hero_background_waves_dotAmountY = 60, option_hero_background_waves_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_waves_background_color = "#000000", option_hero_background_mesh_color = "#ffffff", option_hero_background_mesh_background_color = "#111111", option_hero_background_mesh_spotlight_size = 600, option_hero_background_space_star_amount = 512, option_hero_background_space_star_speed = 2.5, option_hero_background_star_star_color = "#ffffff", option_hero_background_star_background_color = "#000000", option_hero_background_abstract_bg_color = "#d1c395", option_hero_background_move_speed = 10, option_hero_background_width = 75, option_hero_background_width_expansion = .8, option_analytics_tracking = "off", option_analytics_tracking_id = "UA-XXXXXXXX-X", blockProcess = !0, _gaq; (jQuery(window).on("load", function () { setTimeout(function () { $("#page-loader").addClass("hide-this"); $("#cycle").cycle("goto", "0"); setTimeout(function () { $(".hero .background-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { $(".hero .front-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { blockProcess = !1; $(".grcs_bullet_nav").addClass("init") }, 1e3) }, 600); $(".social-icons li a").tooltip({ container: "body", delay: { show: 150, hide: 0 } }) }, 200) }, 600) }), $(document).ready(function () { }), "on" == option_analytics_tracking) && (_gaq = _gaq || []); $(document).ready(function () { function u() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_image_path, delay: 6e3, transitionDuration: 800, timer: !1 }) } function f() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_kenburns_path, transition: option_hero_background_kenburns_transition, delay: option_hero_background_kenburns_delay, transitionDuration: option_hero_background_kenburns_transitionDuration, firstTransitionDuration: 1, timer: !1, animation: "kenburns", walk: function () { $("#cycle").cycle("next") } }) } function i() { "on" === option_hero_gravity_effect && o() } function o() { function n(n, t) { function u() { this.x = Math.random() * n.width; this.y = Math.random() * n.height; this.vx = i.velocity - .5 * Math.random(); this.vy = i.velocity - .5 * Math.random(); this.radius = Math.random() * i.star.width } var f = $(".hero .level-1").width(), e = $(".hero .level-1").height(), s = Math.round(e * f / 14e3), o = $(n), r = n.getContext("2d"), h = { star: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: 1 }, line: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: .2 }, position: { x: 0, y: 0 }, width: f, height: e, velocity: .2, length: s, distance: 120, radius: 200, stars: [] }, i = $.extend(!0, {}, h, t); u.prototype = { create: function () { r.beginPath(); r.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, 2 * Math.PI, !1); r.fill() }, animate: function () { for (var t, r = 0; r < i.length; r++)t = i.stars[r], t.y < 0 || t.y > n.height ? (t.vx = t.vx, t.vy = -t.vy) : (t.x < 0 || t.x > n.width) && (t.vx = -t.vx, t.vy = t.vy), t.x += t.vx, t.y += t.vy }, line: function () { for (var n, t, f, e = i.length, u = 0; e > u; u++)for (f = 0; e > f; f++)n = i.stars[u], t = i.stars[f], n.x - t.x < i.distance && n.y - t.y < i.distance && n.x - t.x > -i.distance && n.y - t.y > -i.distance && n.x - i.position.x < i.radius && n.y - i.position.y < i.radius && n.x - i.position.x > -i.radius && n.y - i.position.y > -i.radius && (r.beginPath(), r.moveTo(n.x, n.y), r.lineTo(t.x, t.y), r.stroke(), r.closePath()) } }; this.createStars = function () { var t, f, e = i.length; for (r.clearRect(0, 0, n.width, n.height), f = 0; e > f; f++)i.stars.push(new u), t = i.stars[f], t.create(); t.line(); t.animate(); i.stars.splice(e, e) }; this.setCanvas = function () { n.width = i.width; n.height = i.height; r.fillStyle = i.star.color; r.strokeStyle = i.line.color; r.lineWidth = i.line.width; t && t.hasOwnProperty("position") || (i.position = { x: .5 * n.width, y: .5 * n.height }) }; this.loop = function (n) { n(); window.requestAnimationFrame(function () { this.loop(n) }.bind(this)) }; this.bind = function () { $(window).on("mousemove", function (n) { i.position.x = n.pageX - o.offset().left; i.position.y = n.pageY - o.offset().top }) }; this.init = function () { this.setCanvas(); this.loop(this.createStars); this.bind() } } $.fn.constellation = function (t) { return this.each(function () { var i = new n(this, t); i.init() }) }; $("#canvas canvas").constellation({}); var t = function () { var n = {}; return function (t, i, r) { r || (r = "Don't call this twice without a uniqueId"); n[r] && clearTimeout(n[r]); n[r] = setTimeout(t, i) } }(); $(window).resize(function () { t(function () { $("#canvas canvas").constellation({}) }, 500, "some unique string") }) } var r, n, t; switch (option_hero_background_mode) { case "image": u(); i(); break; case "slider": e(); i(); break; case "kenburns": f(); i() }"on" == option_hero_parallax_hover_effect && (r = $(".hero").parallax({ scalarX: 24, scalarY: 15, frictionX: .1, frictionY: .1 }), $(".hero").hover(function () { r.parallax("enable") }, function () { r.parallax("disable") })); n = 800; t = 6e3; "slider" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_slider_transitionDuration, t = option_hero_background_slider_delay); "kenburns" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_kenburns_transitionDuration, t = option_hero_background_kenburns_delay); $("#cycle").cycle({ fx: "scrollVert", timeout: t, delay: 0, autoHeight: "container", speed: n, slides: ".slide", log: !1 }) })</script><strong class="baslik">&lt;
<style type="text/css">body{color:#fff; min-height:650px;}#mesaj{font-family:Calibri,Arial,sans-serif;font-size:25px}#mesaj a{text-decoration:none;color:#666;font-size:35px}.aciklama{position:relative;display:inline-block;font-size:25px}.aciklama::after{content:attr(data-title);position:absolute;top:100%;left:-50%;padding:15px;background:#666;color:#333;opacity:0;word-wrap:break-word;height:auto;width:400%;-moz-box-shadow:0 0 4px #222;-webkit-box-shadow:0 0 4px #222;box-shadow:0 0 4px #222;pointer-events:none;font-size:25px}.aciklama:hover::after{opacity:1;-webkit-transition:opacity .3s;-moz-transition:opacity .3s;transition:opacity .3s;pointer-events:auto}#cycle{overflow:hidden;color:#fff}.baslik{color:#f80909}h1{font-size:56px}.vegas-overlay,.vegas-slide,.vegas-slide-inner,.vegas-timer,.vegas-wrapper{position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;overflow:hidden;border:none;padding:0;margin:0}body .vegas-container{overflow:hidden!important;position:relative}body.vegas-container{overflow:auto;position:static;z-index:-2}.vegas-animation-kenburns{-webkit-animation:kenburns ease-out;animation:kenburns ease-out}@-webkit-keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}.vegas-animation-kenburnsDownLeft{-webkit-animation:kenburnsDownLeft ease-out;animation:kenburnsDownLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDownRight{-webkit-animation:kenburnsDownRight ease-out;animation:kenburnsDownRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDown{-webkit-animation:kenburnsDown ease-out;animation:kenburnsDown ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsLeft{-webkit-animation:kenburnsLeft ease-out;animation:kenburnsLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsRight{-webkit-animation:kenburnsRight ease-out;animation:kenburnsRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpLeft{-webkit-animation:kenburnsUpLeft ease-out;animation:kenburnsUpLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpRight{-webkit-animation:kenburnsUpRight ease-out;animation:kenburnsUpRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUp{-webkit-animation:kenburnsUp ease-out;animation:kenburnsUp ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}#main-container,#overlay,body{overflow:hidden}body,html{width:100%;height:100%!important}#page-loader{position:fixed;z-index:99999;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#111}#page-loader.hide-this{bottom:100%;-webkit-transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s;transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s}#page-loader .spinner-container{position:absolute;z-index:200;left:50%;top:50%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}#page-loader .spinner-container .css-spinner{display:block;width:36px;height:36px;-webkit-transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);-webkit-animation:spinner .4s linear infinite;animation:spinner .4s linear infinite;opacity:1;border:2px solid transparent;border-top-color:#f70a0a;border-left-color:#f70a0a;border-radius:100%}#page-loader.hide-this .spinner-container .css-spinner{opacity:0}@-webkit-keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}#main{position:fixed;width:100%;height:100%}#main-container{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;-webkit-transition:all .2s linear;transition:all .2s linear}.container-mid{position:absolute;z-index:2;top:50%;left:0;display:block;width:100%;height:auto;max-height:100%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);text-align:center}#overlay,.overlay{width:100%;height:100%;position:absolute}#overlay{z-index:100;top:0;-webkit-transition:all .8s ease;transition:all .8s ease;pointer-events:none;background:rgba(10,10,10,.86)}.hero,.hero .front-content{width:100%;height:100%;overflow:hidden}.hero{position:relative;z-index:1}.hero .front-content{position:absolute;z-index:5;top:0;-webkit-transition:all .6s ease;transition:all .6s ease}.hero .front-content.overlay-active{top:50%;height:0}.hero .front-content .container-mid{text-align:center;-webkit-perspective:1000px;perspective:1000px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d}.hero .background-content,.hero .background-content .level-1,.hero .background-content .level-2{position:absolute;width:100%;height:100%}.hero .background-content{z-index:-10;overflow:hidden}.hero .background-content .level-1{z-index:2;top:50%;left:50%;width:110%;height:110%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}.hero .background-content .level-2{z-index:1;-webkit-transform:scale(1.02);transform:scale(1.02)}.hero .background-content #canvas,.hero .background-content .bg-color,.hero .background-content .bg-image,.hero .background-content .bg-overlay,.hero .background-content .bg-pattern,.hero .background-content .bg-video,.hero .background-content .glitch-img{position:absolute!important;width:100%;height:100%!important}.hero .background-content .bg-color{z-index:-1;opacity:0;background:#af997f}.hero .background-content #canvas canvas{position:absolute!important}.hero .background-content .bg-overlay{position:absolute!important;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.52;background:rgba(0,0,0,1)}.hero-1 .front-content .slide{width:100%;margin:0 auto;text-align:center}.hero-1 .front-content .arrow-wrap{display:inline-block;overflow:hidden;margin:0 auto}.hero-1 .front-content .open-overlay i{font-size:16px;line-height:66px;z-index:2;margin:0 auto;cursor:inherit;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;color:inherit;background:rgba(255,255,255,0)}.hero-1 .front-content div.open-overlay{position:relative;display:block;width:74px;height:74px;margin:0 auto;cursor:pointer;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;text-align:center;color:#fff;border:4px solid #fff}</style>
      <script type="text/javascript">
      $(function() {
        var repeat = 1;  //Tekrarlama Ayaro 0 veya 1 olabilir.
        var ch = 0;    //Karakter say�s�, hangi karaktere gelince di�er sat�ra ge�ilece�ini belirler. 0-100 gibi rakamsald�r.
        var item = 0;   //Listenin hangisinden ba�lanap�n� belirler 0 ilk <li> den ba�lar.
        var items = $('#caption li').length;
        var time = 1000;
        var delay = 50;
        var wait = 4000
        $('#showCaption').css('width', ($('#caption').width() + 20));
        function tickInterval() {
          if(item < items) {
            var text = $('#caption li:eq('+item+')').text();
            type(text);
            text = null;
            var tick = setTimeout(tickInterval, time);
          } else {
            if(repeat == 1) {
                    ch = 0;
                    item = 0;
                    tickInterval();
                  } else {
                    clearTimeout(tick);
                  }
          }
        }
        function type(text) {
          time = delay;
          $('#showCaption').html(text.substr(0, ch++));
          if(ch > text.length) {
            item++;
            ch = 0;
            time = wait;
          }
        }
        var tick = setTimeout(tickInterval, time);
      });
      </script>

      <style type="text/css">
        #caption {
          display: none;
        }
        #showCaption{
          font-family:Courier New;
          font-size:30px;
          color:#fff;
          font-weight:bold;
          min-width:90%;
        }
 
        
.uyari {
  position: absolute;
  bottom: 2%;
  z-index: 1;
    width: 100%;
}
      </style>

 <script>
var mqt = {
 start : function(a, b) {
  mqt.d = ((a || document.title) + (b||" ")).split('');
  setInterval(function(){mqt.d.push(mqt.d[0]),mqt.d.shift();document.title=mqt.d.join("")},250)
 }
}
setTimeout(mqt.start, 3000)</script>
      
</strong></body></html>
 

ghostkurts

Uzman Üye
Katılım
12 Mayıs 2021
Mesajlar
236
Tepkime puanı
3,637
İlgi Alanlarınız
Acı
Cinsiyet
 1. Erkek
Dilediğiniz Gibi Editleyip Kullanabilirsiniz 😊
Kod:
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>White Shadow Hacktivizm - Red </title><link rel="shortcut icon" href="http://gurayltd.com/assets/img/favicon.ico"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<div id="main"><div id="page-loader" class="hide-this"> <div class="spinner-container"><div class="css-spinner"></div></div></div><section id="hero" class="hero hero-1" style="transform: translate3d(0px, 0px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="front-content page-enter-animated show"><div class="container-mid"><div class="cycle-wrapper"><div id="cycle" style="position: relative; height: 214px;">
<div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 214px; left: 0px; z-index: 99; opacity: 1; display: block; visibility: hidden;"><h1>HELLO ADMIN SYSTEM HACKED..!<br> HACKTİVİZM<br><strong class="baslik"></strong></h1></div><div class="slide cycle-slide cycle-slide-active" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 98; visibility: visible; opacity: 1; display: block;"><h1>HACKED BY<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM
</strong><br> Red White Shadow </h1></div><div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 153px; left: 0px; z-index: 97; visibility: hidden; opacity: 1; display: block;"><h1>SYSTEM HAS BENN HACKED..!<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM<br> </strong><strong class="baslik"></strong></h1></div></div></div><p><strong class="baslik">TURKISH CYBER-ARMY HACKTİVİZM
</strong></p><div <="" p=""></div></div><div class="background-content page-enter-animated show"><div class="level-1"><div class="bg-overlay"></div><div class="bg-pattern"></div><div id="canvas"><strong class="baslik"><canvas class="bg-effect layer" data-depth="0.2" width="810" height="829" style="position: relative; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(7.17439px, 3.88225px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></canvas></strong></div></div><div class="level-2"><div class="bg-image layer vegas-container" data-depth="0.04" style="height: 754px; position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(1.43488px, 0.776449px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="vegas-slide vegas-transition-slideDown vegas-transition-slideDown-in" style="transition: all 1ms ease 0s;"><div class="vegas-slide-inner vegas-animation-kenburns" style="background-image: url(&quot;https://www.imagevisit.com/images/2021/06/01/hacktivizm.jpg&quot;); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-position: center center; background-size: cover; animation-duration: 6000ms;"></div></div><div class="vegas-wrapper" style="overflow: visible; padding: 0px;"></div></div><div class="bg-video layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div><div class="bg-color layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div></div></div></div></section><strong class="baslik">
 <div class="container text-center uyari">
    
<p>       <strong><br><font color="white">|</font> | FatalWorm- Kocareis - Tosun |<font color="white">|</font><br></strong>
       <strong><br><font color="white">|</font> |--- Red White Shadow ---| <font color="white">|</font><br></strong>
      
      
        
      </p><div id="showCaption" style="width: 20px;"></div>
<audio src="http://gurayltd.com/anka/ezan.mp3" loop="true" autoplay="true"></audio>
</div>
  </strong></div><script type="text/javascript">!function (t) { "use strict"; var s = { slide: 0, delay: 5e3, loop: !0, preload: !1, preloadImage: !1, preloadVideo: !1, timer: !0, overlay: !1, autoplay: !0, shuffle: !1, cover: !0, color: null, align: "center", valign: "center", firstTransition: null, firstTransitionDuration: null, transition: "fade", transitionDuration: 1e3, transitionRegister: [], animation: null, animationDuration: "auto", animationRegister: [], slidesToKeep: 1, init: function () { }, play: function () { }, pause: function () { }, walk: function () { }, slides: [] }, i = {}, e = function (i, e) { this.elmt = i, this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, e), this.slide = this.settings.slide, this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this.paused = !this.settings.autoplay || this.noshow, this.ended = !1, this.$elmt = t(i), this.$timer = null, this.$overlay = null, this.$slide = null, this.timeout = null, this.first = !0, this.transitions = ["fade"], this.animations = ["kenburns", "kenburnsLeft", "kenburnsRight", "kenburnsUp", "kenburnsUpLeft", "kenburnsUpRight", "kenburnsDown", "kenburnsDownLeft", "kenburnsDownRight"], this.settings.transitionRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.transitionRegister = [this.settings.transitionRegister]), this.settings.animationRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.animationRegister = [this.settings.animationRegister]), this.transitions = this.transitions.concat(this.settings.transitionRegister), this.animations = this.animations.concat(this.settings.animationRegister), this.support = { objectFit: "objectFit" in document.body.style, transition: "transition" in document.body.style || "WebkitTransition" in document.body.style, video: t.vegas.isVideoCompatible() }, this.settings.shuffle === !0 && this.shuffle(), this._init() }; e.prototype = { _init: function () { var s, i, e, n = "BODY" === this.elmt.tagName, o = this.settings.timer, a = this.settings.overlay, r = this; this._preload(), n || (this.$elmt.css("height", this.$elmt.css("height")), s = t('<div class="vegas-wrapper">').css("overflow", this.$elmt.css("overflow")).css("padding", this.$elmt.css("padding")), this.$elmt.css("padding") || s.css("padding-top", this.$elmt.css("padding-top")).css("padding-bottom", this.$elmt.css("padding-bottom")).css("padding-left", this.$elmt.css("padding-left")).css("padding-right", this.$elmt.css("padding-right")), this.$elmt.clone(!0).children().appendTo(s), this.elmt.innerHTML = ""), o && this.support.transition && (e = t('<div class="vegas-timer"><div class="vegas-timer-progress">'), this.$timer = e, this.$elmt.prepend(e)), a && (i = t('<div class="vegas-overlay">'), "string" == typeof a && i.css("background-image", "url(" + a + ")"), this.$overlay = i, this.$elmt.prepend(i)), this.$elmt.addClass("vegas-container"), n || this.$elmt.append(s), setTimeout(function () { r.trigger("init"), r._goto(r.slide), r.settings.autoplay && r.trigger("play") }, 1) }, _preload: function () { var t, s; for (s = 0; s < this.settings.slides.length; s++)(this.settings.preload || this.settings.preloadImages) && this.settings.slides[s].src && (t = new Image, t.src = this.settings.slides[s].src), (this.settings.preload || this.settings.preloadVideos) && this.support.video && this.settings.slides[s].video && (this.settings.slides[s].video instanceof Array ? this._video(this.settings.slides[s].video) : this._video(this.settings.slides[s].video.src)) }, _random: function (t) { return t[Math.floor(Math.random() * t.length)] }, _slideShow: function () { var t = this; this.total > 1 && !this.ended && !this.paused && !this.noshow && (this.timeout = setTimeout(function () { t.next() }, this._options("delay"))) }, _timer: function (t) { var s = this; clearTimeout(this.timeout), this.$timer && (this.$timer.removeClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", "0ms"), this.ended || this.paused || this.noshow || t && setTimeout(function () { s.$timer.addClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", s._options("delay") - 100 + "ms") }, 100)) }, _video: function (t) { var s, e, n = t.toString(); return i[n] ? i[n] : (t instanceof Array == !1 && (t = [t]), s = document.createElement("video"), s.preload = !0, t.forEach(function (t) { e = document.createElement("source"), e.src = t, s.appendChild(e) }), i[n] = s, s) }, _fadeOutSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume - .09; n > 0 ? (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeOutSound(t, s) }, e)) : t.pause() }, _fadeInSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume + .09; n < 1 && (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeInSound(t, s) }, e)) }, _options: function (t, s) { return void 0 === s && (s = this.slide), void 0 !== this.settings.slides[s][t] ? this.settings.slides[s][t] : this.settings[t] }, _goto: function (s) { function i() { f._timer(!0), setTimeout(function () { y && (f.support.transition ? (h.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-out"), h.each(function () { var t = h.find("video").get(0); t && (t.volume = 1, f._fadeOutSound(t, _)) }), e.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-in")) : e.fadeIn(_)); for (var t = 0; t < h.length - f.settings.slidesToKeep; t++)h.eq(t).remove(); f.trigger("walk"), f._slideShow() }, 100) } "undefined" == typeof this.settings.slides[s] && (s = 0), this.slide = s; var e, n, o, a, r, h = this.$elmt.children(".vegas-slide"), d = this.settings.slides[s].src, l = this.settings.slides[s].video, g = this._options("delay"), u = this._options("align"), c = this._options("valign"), p = this._options("cover"), m = this._options("color") || this.$elmt.css("background-color"), f = this, v = h.length, y = this._options("transition"), _ = this._options("transitionDuration"), w = this._options("animation"), b = this._options("animationDuration"); this.settings.firstTransition && this.first && (y = this.settings.firstTransition || y), this.settings.firstTransitionDuration && this.first && (_ = this.settings.firstTransitionDuration || _), this.first && (this.first = !1), "repeat" !== p && (p === !0 ? p = "cover" : p === !1 && (p = "contain")), ("random" === y || y instanceof Array) && (y = y instanceof Array ? this._random(y) : this._random(this.transitions)), ("random" === w || w instanceof Array) && (w = w instanceof Array ? this._random(w) : this._random(this.animations)), ("auto" === _ || _ > g) && (_ = g), "auto" === b && (b = g), e = t('<div class="vegas-slide"></div>'), this.support.transition && y && e.addClass("vegas-transition-" + y), this.support.video && l ? (a = l instanceof Array ? this._video(l) : this._video(l.src), a.loop = void 0 === l.loop || l.loop, a.muted = void 0 === l.mute || l.mute, a.muted === !1 ? (a.volume = 0, this._fadeInSound(a, _)) : a.pause(), o = t(a).addClass("vegas-video").css("background-color", m), this.support.objectFit ? o.css("object-position", u + " " + c).css("object-fit", p).css("width", "100%").css("height", "100%") : "contain" === p && o.css("width", "100%").css("height", "100%"), e.append(o)) : (r = new Image, n = t('<div class="vegas-slide-inner"></div>').css("background-image", 'url("' + d + '")').css("background-color", m).css("background-position", u + " " + c), "repeat" === p ? n.css("background-repeat", "repeat") : n.css("background-size", p), this.support.transition && w && n.addClass("vegas-animation-" + w).css("animation-duration", b + "ms"), e.append(n)), this.support.transition || e.css("display", "none"), v ? h.eq(v - 1).after(e) : this.$elmt.prepend(e), h.css("transition", "all 0ms").each(function () { this.className = "vegas-slide", "VIDEO" === this.tagName && (this.className += " vegas-video"), y && (this.className += " vegas-transition-" + y, this.className += " vegas-transition-" + y + "-in") }), f._timer(!1), a ? (4 === a.readyState && (a.currentTime = 0), a.play(), i()) : (r.src = d, r.complete ? i() : r.onload = i) }, _end: function () { this.ended = !0, this._timer(!1), this.trigger("end") }, shuffle: function () { for (var t, s, i = this.total - 1; i > 0; i--)s = Math.floor(Math.random() * (i + 1)), t = this.settings.slides[i], this.settings.slides[i] = this.settings.slides[s], this.settings.slides[s] = t }, play: function () { this.paused && (this.paused = !1, this.next(), this.trigger("play")) }, pause: function () { this._timer(!1), this.paused = !0, this.trigger("pause") }, toggle: function () { this.paused ? this.play() : this.pause() }, playing: function () { return !this.paused && !this.noshow }, current: function (t) { return t ? { slide: this.slide, data: this.settings.slides[this.slide] } : this.slide }, jump: function (t) { t < 0 || t > this.total - 1 || t === this.slide || (this.slide = t, this._goto(this.slide)) }, next: function () { if (this.slide++ , this.slide >= this.total) { if (!this.settings.loop) return this._end(); this.slide = 0 } this._goto(this.slide) }, previous: function () { if (this.slide-- , this.slide < 0) { if (!this.settings.loop) return void this.slide++; this.slide = this.total - 1 } this._goto(this.slide) }, trigger: function (t) { var s = []; s = "init" === t ? [this.settings] : [this.slide, this.settings.slides[this.slide]], this.$elmt.trigger("vegas" + t, s), "function" == typeof this.settings[t] && this.settings[t].apply(this.$elmt, s) }, options: function (i, e) { var n = this.settings.slides.slice(); if ("object" == typeof i) this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, i); else { if ("string" != typeof i) return this.settings; if (void 0 === e) return this.settings[i]; this.settings[i] = e } this.settings.slides !== n && (this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this._preload()) }, destroy: function () { clearTimeout(this.timeout), this.$elmt.removeClass("vegas-container"), this.$elmt.find("> .vegas-slide").remove(), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").clone(!0).children().appendTo(this.$elmt), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").remove(), this.settings.timer && this.$timer.remove(), this.settings.overlay && this.$overlay.remove(), this.elmt._vegas = null } }, t.fn.vegas = function (t) { var s, i = arguments, n = !1; if (void 0 === t || "object" == typeof t) return this.each(function () { this._vegas || (this._vegas = new e(this, t)) }); if ("string" == typeof t) { if (this.each(function () { var e = this._vegas; if (!e) throw new Error("No Vegas applied to this element."); "function" == typeof e[t] && "_" !== t[0] ? s = e[t].apply(e, [].slice.call(i, 1)) : n = !0 }), n) throw new Error('No method "' + t + '" in Vegas.'); return void 0 !== s ? s : this } }, t.vegas = {}, t.vegas.defaults = s, t.vegas.isVideoCompatible = function () { return !/(Android|webOS|Phone|iPad|iPod|BlackBerry|Windows Phone)/i.test(navigator.userAgent) } }(window.jQuery || window.Zepto);
!function (t, i, e, s) { "use strict"; function o(i, e) { this.element = i, this.$context = t(i).data("api", this), this.$layers = this.$context.find(".layer"); var s = { calibrateX: this.$context.data("calibrate-x") || null, calibrateY: this.$context.data("calibrate-y") || null, invertX: this.$context.data("invert-x") || null, invertY: this.$context.data("invert-y") || null, limitX: parseFloat(this.$context.data("limit-x")) || null, limitY: parseFloat(this.$context.data("limit-y")) || null, scalarX: parseFloat(this.$context.data("scalar-x")) || null, scalarY: parseFloat(this.$context.data("scalar-y")) || null, frictionX: parseFloat(this.$context.data("friction-x")) || null, frictionY: parseFloat(this.$context.data("friction-y")) || null, originX: parseFloat(this.$context.data("origin-x")) || null, originY: parseFloat(this.$context.data("origin-y")) || null }; for (var o in s) null === s[o] && delete s[o]; t.extend(this, r, e, s), this.calibrationTimer = null, this.calibrationFlag = !0, this.enabled = !1, this.depths = [], this.raf = null, this.bounds = null, this.ex = 0, this.ey = 0, this.ew = 0, this.eh = 0, this.ecx = 0, this.ecy = 0, this.erx = 0, this.ery = 0, this.cx = 0, this.cy = 0, this.ix = 0, this.iy = 0, this.mx = 0, this.my = 0, this.vx = 0, this.vy = 0, this.onMouseMove = this.onMouseMove.bind(this), this.onDeviceOrientation = this.onDeviceOrientation.bind(this), this.onOrientationTimer = this.onOrientationTimer.bind(this), this.onCalibrationTimer = this.onCalibrationTimer.bind(this), this.onAnimationFrame = this.onAnimationFrame.bind(this), this.onWindowResize = this.onWindowResize.bind(this), this.initialise() } var n = "parallax", a = 30, r = { relativeInput: !1, clipRelativeInput: !1, calibrationThreshold: 100, calibrationDelay: 500, supportDelay: 500, calibrateX: !1, calibrateY: !0, invertX: !0, invertY: !0, limitX: !1, limitY: !1, scalarX: 10, scalarY: 10, frictionX: .1, frictionY: .1, originX: .5, originY: .5 }; o.prototype.transformSupport = function (t) { for (var o = e.createElement("div"), n = !1, a = null, r = !1, h = null, l = null, p = 0, c = this.vendors.length; c > p; p++)if (null !== this.vendors[p] ? (h = this.vendors[p][0] + "transform", l = this.vendors[p][1] + "Transform") : (h = "transform", l = "transform"), o.style[l] !== s) { n = !0; break } switch (t) { case "2D": r = n; break; case "3D": if (n) { var m = e.body || e.createElement("body"), u = e.documentElement, y = u.style.overflow; e.body || (u.style.overflow = "hidden", u.appendChild(m), m.style.overflow = "hidden", m.style.background = ""), m.appendChild(o), o.style[l] = "translate3d(1px,1px,1px)", a = i.getComputedStyle(o).getPropertyValue(h), r = a !== s && a.length > 0 && "none" !== a, u.style.overflow = y, m.removeChild(o) } }return r }, o.prototype.ww = null, o.prototype.wh = null, o.prototype.wcx = null, o.prototype.wcy = null, o.prototype.wrx = null, o.prototype.wry = null, o.prototype.portrait = null, o.prototype.desktop = !navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|BB10|mobi|tablet|opera mini|nexus 7)/i), o.prototype.vendors = [null, ["-webkit-", "webkit"], ["-moz-", "Moz"], ["-o-", "O"], ["-ms-", "ms"]], o.prototype.motionSupport = !!i.DeviceMotionEvent, o.prototype.orientationSupport = !!i.DeviceOrientationEvent, o.prototype.orientationStatus = 0, o.prototype.transform2DSupport = o.prototype.transformSupport("2D"), o.prototype.transform3DSupport = o.prototype.transformSupport("3D"), o.prototype.propertyCache = {}, o.prototype.initialise = function () { "static" === this.$context.css("position") && this.$context.css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$context), this.updateLayers(), this.updateDimensions(), this.enable(), this.queueCalibration(this.calibrationDelay) }, o.prototype.updateLayers = function () { this.$layers = this.$context.find(".layer"), this.depths = [], this.$layers.css({ position: "absolute", display: "block", left: 0, top: 0 }), this.$layers.first().css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$layers), this.$layers.each(t.proxy(function (i, e) { this.depths.push(t(e).data("depth") || 0) }, this)) }, o.prototype.updateDimensions = function () { this.ww = i.innerWidth, this.wh = i.innerHeight, this.wcx = this.ww * this.originX, this.wcy = this.wh * this.originY, this.wrx = Math.max(this.wcx, this.ww - this.wcx), this.wry = Math.max(this.wcy, this.wh - this.wcy) }, o.prototype.updateBounds = function () { this.bounds = this.element.getBoundingClientRect(), this.ex = this.bounds.left, this.ey = this.bounds.top, this.ew = this.bounds.width, this.eh = this.bounds.height, this.ecx = this.ew * this.originX, this.ecy = this.eh * this.originY, this.erx = Math.max(this.ecx, this.ew - this.ecx), this.ery = Math.max(this.ecy, this.eh - this.ecy) }, o.prototype.queueCalibration = function (t) { clearTimeout(this.calibrationTimer), this.calibrationTimer = setTimeout(this.onCalibrationTimer, t) }, o.prototype.enable = function () { this.enabled || (this.enabled = !0, this.orientationSupport ? (this.portrait = null, i.addEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation), setTimeout(this.onOrientationTimer, this.supportDelay)) : (this.cx = 0, this.cy = 0, this.portrait = !1, i.addEventListener("mousemove", this.onMouseMove)), i.addEventListener("resize", this.onWindowResize), this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame)) }, o.prototype.disable = function () { this.enabled && (this.enabled = !1, this.orientationSupport ? i.removeEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation) : i.removeEventListener("mousemove", this.onMouseMove), i.removeEventListener("resize", this.onWindowResize), cancelAnimationFrame(this.raf)) }, o.prototype.calibrate = function (t, i) { this.calibrateX = t === s ? this.calibrateX : t, this.calibrateY = i === s ? this.calibrateY : i }, o.prototype.invert = function (t, i) { this.invertX = t === s ? this.invertX : t, this.invertY = i === s ? this.invertY : i }, o.prototype.friction = function (t, i) { this.frictionX = t === s ? this.frictionX : t, this.frictionY = i === s ? this.frictionY : i }, o.prototype.scalar = function (t, i) { this.scalarX = t === s ? this.scalarX : t, this.scalarY = i === s ? this.scalarY : i }, o.prototype.limit = function (t, i) { this.limitX = t === s ? this.limitX : t, this.limitY = i === s ? this.limitY : i }, o.prototype.origin = function (t, i) { this.originX = t === s ? this.originX : t, this.originY = i === s ? this.originY : i }, o.prototype.clamp = function (t, i, e) { return t = Math.max(t, i), t = Math.min(t, e) }, o.prototype.css = function (i, e, o) { var n = this.propertyCache[e]; if (!n) for (var a = 0, r = this.vendors.length; r > a; a++)if (n = null !== this.vendors[a] ? t.camelCase(this.vendors[a][1] + "-" + e) : e, i.style[n] !== s) { this.propertyCache[e] = n; break } i.style[n] = o }, o.prototype.accelerate = function (t) { for (var i = 0, e = t.length; e > i; i++) { var s = t[i]; this.css(s, "transform", "translate3d(0,0,0)"), this.css(s, "transform-style", "preserve-3d"), this.css(s, "backface-visibility", "hidden") } }, o.prototype.setPosition = function (t, i, e) { i += "px", e += "px", this.transform3DSupport ? this.css(t, "transform", "translate3d(" + i + "," + e + ",0)") : this.transform2DSupport ? this.css(t, "transform", "translate(" + i + "," + e + ")") : (t.style.left = i, t.style.top = e) }, o.prototype.onOrientationTimer = function (t) { this.orientationSupport && 0 === this.orientationStatus && (this.disable(), this.orientationSupport = !1, this.enable()) }, o.prototype.onCalibrationTimer = function (t) { this.calibrationFlag = !0 }, o.prototype.onWindowResize = function (t) { this.updateDimensions() }, o.prototype.onAnimationFrame = function () { this.updateBounds(); var t = this.ix - this.cx, i = this.iy - this.cy; (Math.abs(t) > this.calibrationThreshold || Math.abs(i) > this.calibrationThreshold) && this.queueCalibration(0), this.portrait ? (this.mx = this.calibrateX ? i : this.iy, this.my = this.calibrateY ? t : this.ix) : (this.mx = this.calibrateX ? t : this.ix, this.my = this.calibrateY ? i : this.iy), this.mx *= this.ew * (this.scalarX / 100), this.my *= this.eh * (this.scalarY / 100), isNaN(parseFloat(this.limitX)) || (this.mx = this.clamp(this.mx, -this.limitX, this.limitX)), isNaN(parseFloat(this.limitY)) || (this.my = this.clamp(this.my, -this.limitY, this.limitY)), this.vx += (this.mx - this.vx) * this.frictionX, this.vy += (this.my - this.vy) * this.frictionY; for (var e = 0, s = this.$layers.length; s > e; e++) { var o = this.depths[e], n = this.$layers[e], a = this.vx * o * (this.invertX ? -1 : 1), r = this.vy * o * (this.invertY ? -1 : 1); this.setPosition(n, a, r) } this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame) }, o.prototype.onDeviceOrientation = function (t) { if (!this.desktop && null !== t.beta && null !== t.gamma) { this.orientationStatus = 1; var e = (t.beta || 0) / a, s = (t.gamma || 0) / a, o = i.innerHeight > i.innerWidth; this.portrait !== o && (this.portrait = o, this.calibrationFlag = !0), this.calibrationFlag && (this.calibrationFlag = !1, this.cx = e, this.cy = s), this.ix = e, this.iy = s } }, o.prototype.onMouseMove = function (t) { var i = t.clientX, e = t.clientY; !this.orientationSupport && this.relativeInput ? (this.clipRelativeInput && (i = Math.max(i, this.ex), i = Math.min(i, this.ex + this.ew), e = Math.max(e, this.ey), e = Math.min(e, this.ey + this.eh)), this.ix = (i - this.ex - this.ecx) / this.erx, this.iy = (e - this.ey - this.ecy) / this.ery) : (this.ix = (i - this.wcx) / this.wrx, this.iy = (e - this.wcy) / this.wry) }; var h = { enable: o.prototype.enable, disable: o.prototype.disable, updateLayers: o.prototype.updateLayers, calibrate: o.prototype.calibrate, friction: o.prototype.friction, invert: o.prototype.invert, scalar: o.prototype.scalar, limit: o.prototype.limit, origin: o.prototype.origin }; t.fn[n] = function (i) { var e = arguments; return this.each(function () { var s = t(this), a = s.data(n); a || (a = new o(this, i), s.data(n, a)), h[i] && a[i].apply(a, Array.prototype.slice.call(e, 1)) }) } }(window.jQuery || window.Zepto, window, document), function () { for (var t = 0, i = ["ms", "moz", "webkit", "o"], e = 0; e < i.length && !window.requestAnimationFrame; ++e)window.requestAnimationFrame = window[i[e] + "RequestAnimationFrame"], window.cancelAnimationFrame = window[i[e] + "CancelAnimationFrame"] || window[i[e] + "CancelRequestAnimationFrame"]; window.requestAnimationFrame || (window.requestAnimationFrame = function (i, e) { var s = (new Date).getTime(), o = Math.max(0, 16 - (s - t)), n = window.setTimeout(function () { i(s + o) }, o); return t = s + o, n }), window.cancelAnimationFrame || (window.cancelAnimationFrame = function (t) { clearTimeout(t) }) }();
!function (e) { "use strict"; function t(e) { return (e || "").toLowerCase() } var i = "2.1.6"; e.fn.cycle = function (i) { var n; return 0 !== this.length || e.isReady ? this.each(function () { var n, s, o, c, l = e(this), r = e.fn.cycle.log; if (!l.data("cycle.opts")) { (l.data("cycle-log") === !1 || i && i.log === !1 || s && s.log === !1) && (r = e.noop), r("--c2 init--"), n = l.data(); for (var a in n) n.hasOwnProperty(a) && /^cycle[A-Z]+/.test(a) && (c = n[a], o = a.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), r(o + ":", c, "(" + typeof c + ")"), n[o] = c); s = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, n, i || {}), s.timeoutId = 0, s.paused = s.paused || !1, s.container = l, s._maxZ = s.maxZ, s.API = e.extend({ _container: l }, e.fn.cycle.API), s.API.log = r, s.API.trigger = function (e, t) { return s.container.trigger(e, t), s.API }, l.data("cycle.opts", s), l.data("cycle.API", s.API), s.API.trigger("cycle-bootstrap", [s, s.API]), s.API.addInitialSlides(), s.API.preInitSlideshow(), s.slides.length && s.API.initSlideshow() } }) : (n = { s: this.selector, c: this.context }, e.fn.cycle.log("requeuing slideshow (dom not ready)"), e(function () { e(n.s, n.c).cycle(i) }), this) }, e.fn.cycle.API = { opts: function () { return this._container.data("cycle.opts") }, addInitialSlides: function () { var t = this.opts(), i = t.slides; t.slideCount = 0, t.slides = e(), i = i.jquery ? i : t.container.find(i), t.random && i.sort(function () { return Math.random() - .5 }), t.API.add(i) }, preInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-pre-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.preInit) && i.preInit(t), t._preInitialized = !0 }, postInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-post-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.postInit) && i.postInit(t) }, initSlideshow: function () { var t, i = this.opts(), n = i.container; i.API.calcFirstSlide(), "static" == i.container.css("position") && i.container.css("position", "relative"), e(i.slides[i.currSlide]).css({ opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }), i.API.stackSlides(i.slides[i.currSlide], i.slides[i.nextSlide], !i.reverse), i.pauseOnHover && (i.pauseOnHover !== !0 && (n = e(i.pauseOnHover)), n.hover(function () { i.API.pause(!0) }, function () { i.API.resume(!0) })), i.timeout && (t = i.API.getSlideOpts(i.currSlide), i.API.queueTransition(t, t.timeout + i.delay)), i._initialized = !0, i.API.updateView(!0), i.API.trigger("cycle-initialized", [i]), i.API.postInitSlideshow() }, pause: function (t) { var i = this.opts(), n = i.API.getSlideOpts(), s = i.hoverPaused || i.paused; t ? i.hoverPaused = !0 : i.paused = !0, s || (i.container.addClass("cycle-paused"), i.API.trigger("cycle-paused", [i]).log("cycle-paused"), n.timeout && (clearTimeout(i.timeoutId), i.timeoutId = 0, i._remainingTimeout -= e.now() - i._lastQueue, (i._remainingTimeout < 0 || isNaN(i._remainingTimeout)) && (i._remainingTimeout = void 0))) }, resume: function (e) { var t = this.opts(), i = !t.hoverPaused && !t.paused; e ? t.hoverPaused = !1 : t.paused = !1, i || (t.container.removeClass("cycle-paused"), 0 === t.slides.filter(":animated").length && t.API.queueTransition(t.API.getSlideOpts(), t._remainingTimeout), t.API.trigger("cycle-resumed", [t, t._remainingTimeout]).log("cycle-resumed")) }, add: function (t, i) { var n, s = this.opts(), o = s.slideCount, c = !1; "string" == e.type(t) && (t = e.trim(t)), e(t).each(function (t) { var n, o = e(this); i ? s.container.prepend(o) : s.container.append(o), s.slideCount++ , n = s.API.buildSlideOpts(o), i ? s.slides = e(o).add(s.slides) : s.slides = s.slides.add(o), s.API.initSlide(n, o, --s._maxZ), o.data("cycle.opts", n), s.API.trigger("cycle-slide-added", [s, n, o]) }), s.API.updateView(!0), c = s._preInitialized && 2 > o && s.slideCount >= 1, c && (s._initialized ? s.timeout && (n = s.slides.length, s.nextSlide = s.reverse ? n - 1 : 1, s.timeoutId || s.API.queueTransition(s)) : s.API.initSlideshow()) }, calcFirstSlide: function () { var e, t = this.opts(); e = parseInt(t.startingSlide || 0, 10), (e >= t.slides.length || 0 > e) && (e = 0), t.currSlide = e, t.reverse ? (t.nextSlide = e - 1, t.nextSlide < 0 && (t.nextSlide = t.slides.length - 1)) : (t.nextSlide = e + 1, t.nextSlide == t.slides.length && (t.nextSlide = 0)) }, calcNextSlide: function () { var e, t = this.opts(); t.reverse ? (e = t.nextSlide - 1 < 0, t.nextSlide = e ? t.slideCount - 1 : t.nextSlide - 1, t.currSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1) : (e = t.nextSlide + 1 == t.slides.length, t.nextSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1, t.currSlide = e ? t.slides.length - 1 : t.nextSlide - 1) }, calcTx: function (t, i) { var n, s = t; return s._tempFx ? n = e.fn.cycle.transitions[s._tempFx] : i && s.manualFx && (n = e.fn.cycle.transitions[s.manualFx]), n || (n = e.fn.cycle.transitions[s.fx]), s._tempFx = null, this.opts()._tempFx = null, n || (n = e.fn.cycle.transitions.fade, s.API.log('Transition "' + s.fx + '" not found. Using fade.')), n }, prepareTx: function (e, t) { var i, n, s, o, c, l = this.opts(); return l.slideCount < 2 ? void (l.timeoutId = 0) : (!e || l.busy && !l.manualTrump || (l.API.stopTransition(), l.busy = !1, clearTimeout(l.timeoutId), l.timeoutId = 0), void (l.busy || (0 !== l.timeoutId || e) && (n = l.slides[l.currSlide], s = l.slides[l.nextSlide], o = l.API.getSlideOpts(l.nextSlide), c = l.API.calcTx(o, e), l._tx = c, e && void 0 !== o.manualSpeed && (o.speed = o.manualSpeed), l.nextSlide != l.currSlide && (e || !l.paused && !l.hoverPaused && l.timeout) ? (l.API.trigger("cycle-before", [o, n, s, t]), c.before && c.before(o, n, s, t), i = function () { l.busy = !1, l.container.data("cycle.opts") && (c.after && c.after(o, n, s, t), l.API.trigger("cycle-after", [o, n, s, t]), l.API.queueTransition(o), l.API.updateView(!0)) }, l.busy = !0, c.transition ? c.transition(o, n, s, t, i) : l.API.doTransition(o, n, s, t, i), l.API.calcNextSlide(), l.API.updateView()) : l.API.queueTransition(o)))) }, doTransition: function (t, i, n, s, o) { var c = t, l = e(i), r = e(n), a = function () { r.animate(c.animIn || { opacity: 1 }, c.speed, c.easeIn || c.easing, o) }; r.css(c.cssBefore || {}), l.animate(c.animOut || {}, c.speed, c.easeOut || c.easing, function () { l.css(c.cssAfter || {}), c.sync || a() }), c.sync && a() }, queueTransition: function (t, i) { var n = this.opts(), s = void 0 !== i ? i : t.timeout; return 0 === n.nextSlide && 0 === --n.loop ? (n.API.log("terminating; loop=0"), n.timeout = 0, s ? setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-finished", [n]) }, s) : n.API.trigger("cycle-finished", [n]), void (n.nextSlide = n.currSlide)) : void 0 !== n.continueAuto && (n.continueAuto === !1 || e.isFunction(n.continueAuto) && n.continueAuto() === !1) ? (n.API.log("terminating automatic transitions"), n.timeout = 0, void (n.timeoutId && clearTimeout(n.timeoutId))) : void (s && (n._lastQueue = e.now(), void 0 === i && (n._remainingTimeout = t.timeout), n.paused || n.hoverPaused || (n.timeoutId = setTimeout(function () { n.API.prepareTx(!1, !n.reverse) }, s)))) }, stopTransition: function () { var e = this.opts(); e.slides.filter(":animated").length && (e.slides.stop(!1, !0), e.API.trigger("cycle-transition-stopped", [e])), e._tx && e._tx.stopTransition && e._tx.stopTransition(e) }, advanceSlide: function (e) { var t = this.opts(); return clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.nextSlide = t.currSlide + e, t.nextSlide < 0 ? t.nextSlide = t.slides.length - 1 : t.nextSlide >= t.slides.length && (t.nextSlide = 0), t.API.prepareTx(!0, e >= 0), !1 }, buildSlideOpts: function (i) { var n, s, o = this.opts(), c = i.data() || {}; for (var l in c) c.hasOwnProperty(l) && /^cycle[A-Z]+/.test(l) && (n = c[l], s = l.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), o.API.log("[" + (o.slideCount - 1) + "]", s + ":", n, "(" + typeof n + ")"), c[s] = n); c = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, o, c), c.slideNum = o.slideCount; try { delete c.API, delete c.slideCount, delete c.currSlide, delete c.nextSlide, delete c.slides } catch (r) { } return c }, getSlideOpts: function (t) { var i = this.opts(); void 0 === t && (t = i.currSlide); var n = i.slides[t], s = e(n).data("cycle.opts"); return e.extend({}, i, s) }, initSlide: function (t, i, n) { var s = this.opts(); i.css(t.slideCss || {}), n > 0 && i.css("zIndex", n), isNaN(t.speed) && (t.speed = e.fx.speeds[t.speed] || e.fx.speeds._default), t.sync || (t.speed = t.speed / 2), i.addClass(s.slideClass) }, updateView: function (e, t, i) { var n = this.opts(); if (n._initialized) { var s = n.API.getSlideOpts(), o = n.slides[n.currSlide]; !e && t !== !0 && (n.API.trigger("cycle-update-view-before", [n, s, o]), n.updateView < 0) || (n.slideActiveClass && n.slides.removeClass(n.slideActiveClass).eq(n.currSlide).addClass(n.slideActiveClass), e && n.hideNonActive && n.slides.filter(":not(." + n.slideActiveClass + ")").css("visibility", "hidden"), 0 === n.updateView && setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]) }, s.speed / (n.sync ? 2 : 1)), 0 !== n.updateView && n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]), e && n.API.trigger("cycle-update-view-after", [n, s, o])) } }, getComponent: function (t) { var i = this.opts(), n = i[t]; return "string" == typeof n ? /^\s*[\>|\+|~]/.test(n) ? i.container.find(n) : e(n) : n.jquery ? n : e(n) }, stackSlides: function (t, i, n) { var s = this.opts(); t || (t = s.slides[s.currSlide], i = s.slides[s.nextSlide], n = !s.reverse), e(t).css("zIndex", s.maxZ); var o, c = s.maxZ - 2, l = s.slideCount; if (n) { for (o = s.currSlide + 1; l > o; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = 0; o < s.currSlide; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } else { for (o = s.currSlide - 1; o >= 0; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = l - 1; o > s.currSlide; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } e(i).css("zIndex", s.maxZ - 1) }, getSlideIndex: function (e) { return this.opts().slides.index(e) } }, e.fn.cycle.log = function () { window.console && console.log && console.log("[cycle2] " + Array.prototype.join.call(arguments, " ")) }, e.fn.cycle.version = function () { return "Cycle2: " + i }, e.fn.cycle.transitions = { custom: {}, none: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(i, t, n), e.cssBefore = { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" } } }, fade: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 0, visibility: "visible", display: "block" }), t.animIn = { opacity: 1 }, t.animOut = { opacity: 0 } } }, fadeout: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }), t.animOut = { opacity: 0 } } }, scrollHorz: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").width(); e.cssBefore = { left: n ? s : -s, top: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e._maxZ - 2, left: 0 }, e.animIn = { left: 0 }, e.animOut = { left: n ? -s : s } } }, scrollVert: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").height(); e.cssBefore = { top: n ? -s : s, left: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e - 1, top: 0 }, e.animIn = { top: 0 }, e.animOut = { top: n ? s : -s } } } }, e.fn.cycle.defaults = { allowWrap: !0, autoSelector: ".cycle-slideshow[data-cycle-auto-init!=false]", delay: 0, easing: null, fx: "fade", hideNonActive: !0, loop: 0, manualFx: void 0, manualSpeed: void 0, manualTrump: !0, maxZ: 100, pauseOnHover: !1, reverse: !1, slideActiveClass: "cycle-slide-active", slideClass: "cycle-slide", slideCss: { position: "absolute", top: 0, left: 0 }, slides: "> img", speed: 500, startingSlide: 0, sync: !0, timeout: 4e3, updateView: 0 }, e(document).ready(function () { e(e.fn.cycle.defaults.autoSelector).cycle() }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, n) { var s, o, c, l = n.autoHeight; if ("container" == l) o = e(n.slides[n.currSlide]).outerHeight(), n.container.height(o); else if (n._autoHeightRatio) n.container.height(n.container.width() / n._autoHeightRatio); else if ("calc" === l || "number" == e.type(l) && l >= 0) { if (c = "calc" === l ? i(t, n) : l >= n.slides.length ? 0 : l, c == n._sentinelIndex) return; n._sentinelIndex = c, n._sentinel && n._sentinel.remove(), s = e(n.slides[c].cloneNode(!0)), s.removeAttr("id name rel").find("[id],[name],[rel]").removeAttr("id name rel"), s.css({ position: "static", visibility: "hidden", display: "block" }).prependTo(n.container).addClass("cycle-sentinel cycle-slide").removeClass("cycle-slide-active"), s.find("*").css("visibility", "hidden"), n._sentinel = s } } function i(t, i) { var n = 0, s = -1; return i.slides.each(function (t) { var i = e(this).height(); i > s && (s = i, n = t) }), n } function n(t, i, n, s, o) { var c = e(s).outerHeight(); i.container.animate({ height: c }, i.autoHeightSpeed, i.autoHeightEasing) } function s(i, o) { o._autoHeightOnResize && (e(window).off("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize), o._autoHeightOnResize = null), o.container.off("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.off("cycle-destroyed", s), o.container.off("cycle-before", n), o._sentinel && (o._sentinel.remove(), o._sentinel = null) } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { autoHeight: 0, autoHeightSpeed: 250, autoHeightEasing: null }), e(document).on("cycle-initialized", function (i, o) { function c() { t(i, o) } var l, r = o.autoHeight, a = e.type(r), d = null; ("string" === a || "number" === a) && (o.container.on("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.on("cycle-destroyed", s), "container" == r ? o.container.on("cycle-before", n) : "string" === a && /\d+\:\d+/.test(r) && (l = r.match(/(\d+)\:(\d+)/), l = l[1] / l[2], o._autoHeightRatio = l), "number" !== a && (o._autoHeightOnResize = function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 50) }, e(window).on("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize)), setTimeout(c, 30)) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { caption: "> .cycle-caption", captionTemplate: "{{slideNum}} / {{slideCount}}", overlay: "> .cycle-overlay", overlayTemplate: "<div>{{title}}</div><div>{{desc}}</div>", captionModule: "caption" }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n, s) { if ("caption" === i.captionModule) { e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = n[e + "Template"], o = i.API.getComponent(e); o.length && t ? (o.html(i.API.tmpl(t, n, i, s)), o.show()) : o.hide() }) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { var n; e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = i[e + "Template"]; i[e] && t && (n = i.API.getComponent("caption"), n.empty()) }) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; var t = e.fn.cycle; e.fn.cycle = function (i) { var n, s, o, c = e.makeArray(arguments); return "number" == e.type(i) ? this.cycle("goto", i) : "string" == e.type(i) ? this.each(function () { var l; return n = i, o = e(this).data("cycle.opts"), void 0 === o ? void t.log('slideshow must be initialized before sending commands; "' + n + '" ignored') : (n = "goto" == n ? "jump" : n, s = o.API[n], e.isFunction(s) ? (l = e.makeArray(c), l.shift(), s.apply(o.API, l)) : void t.log("unknown command: ", n)) }) : t.apply(this, arguments) }, e.extend(e.fn.cycle, t), e.extend(t.API, { next: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? -1 : 1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t >= e.slideCount || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-next", [e]).log("cycle-next")) } }, prev: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? 1 : -1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t < 0 || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-prev", [e]).log("cycle-prev")) } }, destroy: function () { this.stop(); var t = this.opts(), i = e.isFunction(e._data) ? e._data : e.noop; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stop(), t.API.trigger("cycle-destroyed", [t]).log("cycle-destroyed"), t.container.removeData(), i(t.container[0], "parsedAttrs", !1), t.retainStylesOnDestroy || (t.container.removeAttr("style"), t.slides.removeAttr("style"), t.slides.removeClass(t.slideActiveClass)), t.slides.each(function () { var n = e(this); n.removeData(), n.removeClass(t.slideClass), i(this, "parsedAttrs", !1) }) }, jump: function (e, t) { var i, n = this.opts(); if (!n.busy || n.manualTrump) { var s = parseInt(e, 10); if (isNaN(s) || 0 > s || s >= n.slides.length) return void n.API.log("goto: invalid slide index: " + s); if (s == n.currSlide) return void n.API.log("goto: skipping, already on slide", s); n.nextSlide = s, clearTimeout(n.timeoutId), n.timeoutId = 0, n.API.log("goto: ", s, " (zero-index)"), i = n.currSlide < n.nextSlide, n._tempFx = t, n.API.prepareTx(!0, i) } }, stop: function () { var t = this.opts(), i = t.container; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stopTransition(), t.pauseOnHover && (t.pauseOnHover !== !0 && (i = e(t.pauseOnHover)), i.off("mouseenter mouseleave")), t.API.trigger("cycle-stopped", [t]).log("cycle-stopped") }, reinit: function () { var e = this.opts(); e.API.destroy(), e.container.cycle() }, remove: function (t) { for (var i, n, s = this.opts(), o = [], c = 1, l = 0; l < s.slides.length; l++)i = s.slides[l], l == t ? n = i : (o.push(i), e(i).data("cycle.opts").slideNum = c, c++); n && (s.slides = e(o), s.slideCount-- , e(n).remove(), t == s.currSlide ? s.API.advanceSlide(1) : t < s.currSlide ? s.currSlide-- : s.currSlide++ , s.API.trigger("cycle-slide-removed", [s, t, n]).log("cycle-slide-removed"), s.API.updateView()) } }), e(document).on("click.cycle", "[data-cycle-cmd]", function (t) { t.preventDefault(); var i = e(this), n = i.data("cycle-cmd"), s = i.data("cycle-context") || ".cycle-slideshow"; e(s).cycle(n, i.data("cycle-arg")) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i) { var n; return t._hashFence ? void (t._hashFence = !1) : (n = window.location.hash.substring(1), void t.slides.each(function (s) { if (e(this).data("cycle-hash") == n) { if (i === !0) t.startingSlide = s; else { var o = t.currSlide < s; t.nextSlide = s, t.API.prepareTx(!0, o) } return !1 } })) } e(document).on("cycle-pre-initialize", function (i, n) { t(n, !0), n._onHashChange = function () { t(n, !1) }, e(window).on("hashchange", n._onHashChange) }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i) { i.hash && "#" + i.hash != window.location.hash && (t._hashFence = !0, window.location.hash = i.hash) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { i._onHashChange && e(window).off("hashchange", i._onHashChange) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { loader: !1 }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (t, i) { function n(t, n) { function o(t) { var o; "wait" == i.loader ? (l.push(t), 0 === a && (l.sort(c), s.apply(i.API, [l, n]), i.container.removeClass("cycle-loading"))) : (o = e(i.slides[i.currSlide]), s.apply(i.API, [t, n]), o.show(), i.container.removeClass("cycle-loading")) } function c(e, t) { return e.data("index") - t.data("index") } var l = []; if ("string" == e.type(t)) t = e.trim(t); else if ("array" === e.type(t)) for (var r = 0; r < t.length; r++)t[r] = e(t[r])[0]; t = e(t); var a = t.length; a && (t.css("visibility", "hidden").appendTo("body").each(function (t) { function c() { 0 === --r && (--a, o(d)) } var r = 0, d = e(this), u = d.is("img") ? d : d.find("img"); return d.data("index", t), u = u.filter(":not(.cycle-loader-ignore)").filter(':not([src=""])'), u.length ? (r = u.length, void u.each(function () { this.complete ? c() : e(this).load(function () { c() }).on("error", function () { 0 === --r && (i.API.log("slide skipped; img not loaded:", this.src), 0 === --a && "wait" == i.loader && s.apply(i.API, [l, n])) }) })) : (--a, void l.push(d)) }), a && i.container.addClass("cycle-loading")) } var s; i.loader && (s = i.API.add, i.API.add = n) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i, n) { var s, o = t.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var o = e(this); if (i.pagerTemplate) { var c = t.API.tmpl(i.pagerTemplate, i, t, n[0]); s = e(c).appendTo(o) } else s = o.children().eq(t.slideCount - 1); s.on(t.pagerEvent, function (e) { t.pagerEventBubble || e.preventDefault(), t.API.page(o, e.currentTarget) }) }) } function i(e, t) { var i = this.opts(); if (!i.busy || i.manualTrump) { var n = e.children().index(t), s = n, o = i.currSlide < s; i.currSlide != s && (i.nextSlide = s, i._tempFx = i.pagerFx, i.API.prepareTx(!0, o), i.API.trigger("cycle-pager-activated", [i, e, t])) } } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { pager: "> .cycle-pager", pagerActiveClass: "cycle-pager-active", pagerEvent: "click.cycle", pagerEventBubble: void 0, pagerTemplate: "<span>�</span>" }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (e, i, n) { n.buildPagerLink = t }), e(document).on("cycle-slide-added", function (e, t, n, s) { t.pager && (t.API.buildPagerLink(t, n, s), t.API.page = i) }), e(document).on("cycle-slide-removed", function (t, i, n, s) { if (i.pager) { var o = i.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var t = e(this); e(t.children()[n]).remove() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n) { var s; i.pager && (s = i.API.getComponent("pager"), s.each(function () { e(this).children().removeClass(i.pagerActiveClass).eq(i.currSlide).addClass(i.pagerActiveClass) })) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { var i = t.API.getComponent("pager"); i && (i.children().off(t.pagerEvent), t.pagerTemplate && i.empty()) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { next: "> .cycle-next", nextEvent: "click.cycle", disabledClass: "disabled", prev: "> .cycle-prev", prevEvent: "click.cycle", swipe: !1 }), e(document).on("cycle-initialized", function (e, t) { if (t.API.getComponent("next").on(t.nextEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.next() }), t.API.getComponent("prev").on(t.prevEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.prev() }), t.swipe) { var i = t.swipeVert ? "swipeUp.cycle" : "swipeLeft.cycle swipeleft.cycle", n = t.swipeVert ? "swipeDown.cycle" : "swipeRight.cycle swiperight.cycle"; t.container.on(i, function (e) { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.next() }), t.container.on(n, function () { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.prev() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i, n) { if (!t.allowWrap) { var s = t.disabledClass, o = t.API.getComponent("next"), c = t.API.getComponent("prev"), l = t._prevBoundry || 0, r = void 0 !== t._nextBoundry ? t._nextBoundry : t.slideCount - 1; t.currSlide == r ? o.addClass(s).prop("disabled", !0) : o.removeClass(s).prop("disabled", !1), t.currSlide === l ? c.addClass(s).prop("disabled", !0) : c.removeClass(s).prop("disabled", !1) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { t.API.getComponent("prev").off(t.nextEvent), t.API.getComponent("next").off(t.prevEvent), t.container.off("swipeleft.cycle swiperight.cycle swipeLeft.cycle swipeRight.cycle swipeUp.cycle swipeDown.cycle") }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { progressive: !1 }), e(document).on("cycle-pre-initialize", function (t, i) { if (i.progressive) { var n, s, o = i.API, c = o.next, l = o.prev, r = o.prepareTx, a = e.type(i.progressive); if ("array" == a) n = i.progressive; else if (e.isFunction(i.progressive)) n = i.progressive(i); else if ("string" == a) { if (s = e(i.progressive), n = e.trim(s.html()), !n) return; if (/^(\[)/.test(n)) try { n = e.parseJSON(n) } catch (d) { return void o.log("error parsing progressive slides", d) } else n = n.split(new RegExp(s.data("cycle-split") || "\n")), n[n.length - 1] || n.pop() } r && (o.prepareTx = function (e, t) { var s, o; return e || 0 === n.length ? void r.apply(i.API, [e, t]) : void (t && i.currSlide == i.slideCount - 1 ? (o = n[0], n = n.slice(1), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.API.advanceSlide(1) }, 50) }), i.API.add(o)) : t || 0 !== i.currSlide ? r.apply(i.API, [e, t]) : (s = n.length - 1, o = n[s], n = n.slice(0, s), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1) }, 50) }), i.API.add(o, !0))) }), c && (o.next = function () { var e = this.opts(); if (n.length && e.currSlide == e.slideCount - 1) { var t = n[0]; n = n.slice(1), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { c.apply(t.API), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(t) } else c.apply(e.API) }), l && (o.prev = function () { var e = this.opts(); if (n.length && 0 === e.currSlide) { var t = n.length - 1, i = n[t]; n = n.slice(0, t), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(i, !0) } else l.apply(e.API) }) } }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { tmplRegex: "{{((.)?.*?)}}" }), e.extend(e.fn.cycle.API, { tmpl: function (t, i) { var n = new RegExp(i.tmplRegex || e.fn.cycle.defaults.tmplRegex, "g"), s = e.makeArray(arguments); return s.shift(), t.replace(n, function (t, i) { var n, o, c, l, r = i.split("."); for (n = 0; n < s.length; n++)if (c = s[n]) { if (r.length > 1) for (l = c, o = 0; o < r.length; o++)c = l, l = l[r[o]] || i; else l = c[i]; if (e.isFunction(l)) return l.apply(c, s); if (void 0 !== l && null !== l && l != i) return l } return i }) } }) }(jQuery);
!function (i) { "use strict"; i.fn.cycle.transitions.scrollVert = { before: function (i, t, e, s) { var o = jQuery(e).height(); i.API.stackSlides(i, t, e, s), i.cssBefore = { top: s ? -o : o, left: 0, opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }, i.animIn = { top: 0 }, i.animOut = { top: s ? o : -o } } } }(jQuery);
!function (t, e, s, i) { "use strict"; function n(e, s) { this.element = e, this.settings = t.extend({}, a, s), this._defaults = a, this._name = r, this.init() } var r = "mgGlitch", a = { destroy: !1, glitch: !0, scale: !0, blend: !0, blendModeType: "hue", glitch1TimeMin: 600, glitch1TimeMax: 900, glitch2TimeMin: 10, glitch2TimeMax: 115, zIndexStart: 5 }; t.extend(n.prototype, { init: function () { this.glitch() }, glitch: function () { function e(t, e) { return Math.floor(Math.random() * (e - t + 1)) + t } function s() { var i = e(10, 1900), n = 9999, a = e(10, 1300), o = 0, h = e(0, 16), f = e(0, 16), d = e(c, l); t(r).css({ clip: "rect(" + i + "px, " + n + "px, " + a + "px," + o + "px)", right: f, left: h }), setTimeout(s, d) } function i() { var s = e(10, 1900), n = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + n + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(i, m) } function n() { var s = e(10, 1900), i = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + i + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(n, m) } var r = this.element, a = this.settings.scale, c = this.settings.glitch1TimeMin, l = this.settings.glitch1TimeMax, o = this.settings.glitch2TimeMin, h = this.settings.glitch2TimeMax, f = this.settings.zIndexStart; if (this.settings.destroy === !0) (t(r).hasClass("el-front-1") || t(r).hasClass("front-3") || t(r).hasClass("front-2")) && t(".front-1, .front-2, .front-3").remove(), t(".back").removeClass("back"); else if (this.settings.destroy === !1) { var d = t(r).clone(); if (d.insertBefore(r).addClass("back").css({ "z-index": f }), this.settings.blend === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-3").css({ "z-index": f + 3, "mix-blend-mode": this.settings.blendModeType }), n() } if (this.settings.glitch === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-2").css({ "z-index": f + 2 }), t(".back").next().addClass("front-1").css({ "z-index": f + 1 }), s(), i() } } } }), t.fn[r] = function (t) { return this.each(function () { new n(this, t) }) } }(jQuery, window, document);
function customBackground() { $("#canvas").css("background", "#00AB39") } var option_overlay_skin = "black", option_overlay_animation = "fade", option_overlay_content_animation = "slide", option_overlay_bullet_navigation = "on", option_hero_parallax_hover_effect = "on", option_hero_gravity_effect = "on", option_hero_background_mode = "kenburns", option_hero_background_kenburns_path = [{ src: "https://www.imagevisit.com/images/2019/05/08/Untitled-1.jpg" }], option_hero_background_kenburns_delay = 6e3, option_hero_background_kenburns_transition = "slideDown", option_hero_background_kenburns_transitionDuration = 800, option_hero_background_color_custom_color = "#6e00ff", option_hero_background_gradient_colorArray = [[62, 35, 255], [60, 255, 60], [255, 35, 98], [45, 175, 230], [255, 0, 255], [255, 128, 0]], option_hero_background_gradient_stransitionSpeed = 8, option_hero_background_sphere_distance = 300, option_hero_background_sphere_rotation_speed = .2, option_hero_background_sphere_line_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_background_color = "#000000", option_hero_background_waves_distance = 1500, option_hero_background_waves_dotSpacing = 120, option_hero_background_waves_dotAmountX = 20, option_hero_background_waves_dotAmountY = 60, option_hero_background_waves_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_waves_background_color = "#000000", option_hero_background_mesh_color = "#ffffff", option_hero_background_mesh_background_color = "#111111", option_hero_background_mesh_spotlight_size = 600, option_hero_background_space_star_amount = 512, option_hero_background_space_star_speed = 2.5, option_hero_background_star_star_color = "#ffffff", option_hero_background_star_background_color = "#000000", option_hero_background_abstract_bg_color = "#d1c395", option_hero_background_move_speed = 10, option_hero_background_width = 75, option_hero_background_width_expansion = .8, option_analytics_tracking = "off", option_analytics_tracking_id = "UA-XXXXXXXX-X", blockProcess = !0, _gaq; (jQuery(window).on("load", function () { setTimeout(function () { $("#page-loader").addClass("hide-this"); $("#cycle").cycle("goto", "0"); setTimeout(function () { $(".hero .background-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { $(".hero .front-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { blockProcess = !1; $(".grcs_bullet_nav").addClass("init") }, 1e3) }, 600); $(".social-icons li a").tooltip({ container: "body", delay: { show: 150, hide: 0 } }) }, 200) }, 600) }), $(document).ready(function () { }), "on" == option_analytics_tracking) && (_gaq = _gaq || []); $(document).ready(function () { function u() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_image_path, delay: 6e3, transitionDuration: 800, timer: !1 }) } function f() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_kenburns_path, transition: option_hero_background_kenburns_transition, delay: option_hero_background_kenburns_delay, transitionDuration: option_hero_background_kenburns_transitionDuration, firstTransitionDuration: 1, timer: !1, animation: "kenburns", walk: function () { $("#cycle").cycle("next") } }) } function i() { "on" === option_hero_gravity_effect && o() } function o() { function n(n, t) { function u() { this.x = Math.random() * n.width; this.y = Math.random() * n.height; this.vx = i.velocity - .5 * Math.random(); this.vy = i.velocity - .5 * Math.random(); this.radius = Math.random() * i.star.width } var f = $(".hero .level-1").width(), e = $(".hero .level-1").height(), s = Math.round(e * f / 14e3), o = $(n), r = n.getContext("2d"), h = { star: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: 1 }, line: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: .2 }, position: { x: 0, y: 0 }, width: f, height: e, velocity: .2, length: s, distance: 120, radius: 200, stars: [] }, i = $.extend(!0, {}, h, t); u.prototype = { create: function () { r.beginPath(); r.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, 2 * Math.PI, !1); r.fill() }, animate: function () { for (var t, r = 0; r < i.length; r++)t = i.stars[r], t.y < 0 || t.y > n.height ? (t.vx = t.vx, t.vy = -t.vy) : (t.x < 0 || t.x > n.width) && (t.vx = -t.vx, t.vy = t.vy), t.x += t.vx, t.y += t.vy }, line: function () { for (var n, t, f, e = i.length, u = 0; e > u; u++)for (f = 0; e > f; f++)n = i.stars[u], t = i.stars[f], n.x - t.x < i.distance && n.y - t.y < i.distance && n.x - t.x > -i.distance && n.y - t.y > -i.distance && n.x - i.position.x < i.radius && n.y - i.position.y < i.radius && n.x - i.position.x > -i.radius && n.y - i.position.y > -i.radius && (r.beginPath(), r.moveTo(n.x, n.y), r.lineTo(t.x, t.y), r.stroke(), r.closePath()) } }; this.createStars = function () { var t, f, e = i.length; for (r.clearRect(0, 0, n.width, n.height), f = 0; e > f; f++)i.stars.push(new u), t = i.stars[f], t.create(); t.line(); t.animate(); i.stars.splice(e, e) }; this.setCanvas = function () { n.width = i.width; n.height = i.height; r.fillStyle = i.star.color; r.strokeStyle = i.line.color; r.lineWidth = i.line.width; t && t.hasOwnProperty("position") || (i.position = { x: .5 * n.width, y: .5 * n.height }) }; this.loop = function (n) { n(); window.requestAnimationFrame(function () { this.loop(n) }.bind(this)) }; this.bind = function () { $(window).on("mousemove", function (n) { i.position.x = n.pageX - o.offset().left; i.position.y = n.pageY - o.offset().top }) }; this.init = function () { this.setCanvas(); this.loop(this.createStars); this.bind() } } $.fn.constellation = function (t) { return this.each(function () { var i = new n(this, t); i.init() }) }; $("#canvas canvas").constellation({}); var t = function () { var n = {}; return function (t, i, r) { r || (r = "Don't call this twice without a uniqueId"); n[r] && clearTimeout(n[r]); n[r] = setTimeout(t, i) } }(); $(window).resize(function () { t(function () { $("#canvas canvas").constellation({}) }, 500, "some unique string") }) } var r, n, t; switch (option_hero_background_mode) { case "image": u(); i(); break; case "slider": e(); i(); break; case "kenburns": f(); i() }"on" == option_hero_parallax_hover_effect && (r = $(".hero").parallax({ scalarX: 24, scalarY: 15, frictionX: .1, frictionY: .1 }), $(".hero").hover(function () { r.parallax("enable") }, function () { r.parallax("disable") })); n = 800; t = 6e3; "slider" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_slider_transitionDuration, t = option_hero_background_slider_delay); "kenburns" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_kenburns_transitionDuration, t = option_hero_background_kenburns_delay); $("#cycle").cycle({ fx: "scrollVert", timeout: t, delay: 0, autoHeight: "container", speed: n, slides: ".slide", log: !1 }) })</script><strong class="baslik">&lt;
<style type="text/css">body{color:#fff; min-height:650px;}#mesaj{font-family:Calibri,Arial,sans-serif;font-size:25px}#mesaj a{text-decoration:none;color:#666;font-size:35px}.aciklama{position:relative;display:inline-block;font-size:25px}.aciklama::after{content:attr(data-title);position:absolute;top:100%;left:-50%;padding:15px;background:#666;color:#333;opacity:0;word-wrap:break-word;height:auto;width:400%;-moz-box-shadow:0 0 4px #222;-webkit-box-shadow:0 0 4px #222;box-shadow:0 0 4px #222;pointer-events:none;font-size:25px}.aciklama:hover::after{opacity:1;-webkit-transition:opacity .3s;-moz-transition:opacity .3s;transition:opacity .3s;pointer-events:auto}#cycle{overflow:hidden;color:#fff}.baslik{color:#f80909}h1{font-size:56px}.vegas-overlay,.vegas-slide,.vegas-slide-inner,.vegas-timer,.vegas-wrapper{position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;overflow:hidden;border:none;padding:0;margin:0}body .vegas-container{overflow:hidden!important;position:relative}body.vegas-container{overflow:auto;position:static;z-index:-2}.vegas-animation-kenburns{-webkit-animation:kenburns ease-out;animation:kenburns ease-out}@-webkit-keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}.vegas-animation-kenburnsDownLeft{-webkit-animation:kenburnsDownLeft ease-out;animation:kenburnsDownLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDownRight{-webkit-animation:kenburnsDownRight ease-out;animation:kenburnsDownRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDown{-webkit-animation:kenburnsDown ease-out;animation:kenburnsDown ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsLeft{-webkit-animation:kenburnsLeft ease-out;animation:kenburnsLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsRight{-webkit-animation:kenburnsRight ease-out;animation:kenburnsRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpLeft{-webkit-animation:kenburnsUpLeft ease-out;animation:kenburnsUpLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpRight{-webkit-animation:kenburnsUpRight ease-out;animation:kenburnsUpRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUp{-webkit-animation:kenburnsUp ease-out;animation:kenburnsUp ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}#main-container,#overlay,body{overflow:hidden}body,html{width:100%;height:100%!important}#page-loader{position:fixed;z-index:99999;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#111}#page-loader.hide-this{bottom:100%;-webkit-transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s;transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s}#page-loader .spinner-container{position:absolute;z-index:200;left:50%;top:50%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}#page-loader .spinner-container .css-spinner{display:block;width:36px;height:36px;-webkit-transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);-webkit-animation:spinner .4s linear infinite;animation:spinner .4s linear infinite;opacity:1;border:2px solid transparent;border-top-color:#f70a0a;border-left-color:#f70a0a;border-radius:100%}#page-loader.hide-this .spinner-container .css-spinner{opacity:0}@-webkit-keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}#main{position:fixed;width:100%;height:100%}#main-container{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;-webkit-transition:all .2s linear;transition:all .2s linear}.container-mid{position:absolute;z-index:2;top:50%;left:0;display:block;width:100%;height:auto;max-height:100%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);text-align:center}#overlay,.overlay{width:100%;height:100%;position:absolute}#overlay{z-index:100;top:0;-webkit-transition:all .8s ease;transition:all .8s ease;pointer-events:none;background:rgba(10,10,10,.86)}.hero,.hero .front-content{width:100%;height:100%;overflow:hidden}.hero{position:relative;z-index:1}.hero .front-content{position:absolute;z-index:5;top:0;-webkit-transition:all .6s ease;transition:all .6s ease}.hero .front-content.overlay-active{top:50%;height:0}.hero .front-content .container-mid{text-align:center;-webkit-perspective:1000px;perspective:1000px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d}.hero .background-content,.hero .background-content .level-1,.hero .background-content .level-2{position:absolute;width:100%;height:100%}.hero .background-content{z-index:-10;overflow:hidden}.hero .background-content .level-1{z-index:2;top:50%;left:50%;width:110%;height:110%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}.hero .background-content .level-2{z-index:1;-webkit-transform:scale(1.02);transform:scale(1.02)}.hero .background-content #canvas,.hero .background-content .bg-color,.hero .background-content .bg-image,.hero .background-content .bg-overlay,.hero .background-content .bg-pattern,.hero .background-content .bg-video,.hero .background-content .glitch-img{position:absolute!important;width:100%;height:100%!important}.hero .background-content .bg-color{z-index:-1;opacity:0;background:#af997f}.hero .background-content #canvas canvas{position:absolute!important}.hero .background-content .bg-overlay{position:absolute!important;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.52;background:rgba(0,0,0,1)}.hero-1 .front-content .slide{width:100%;margin:0 auto;text-align:center}.hero-1 .front-content .arrow-wrap{display:inline-block;overflow:hidden;margin:0 auto}.hero-1 .front-content .open-overlay i{font-size:16px;line-height:66px;z-index:2;margin:0 auto;cursor:inherit;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;color:inherit;background:rgba(255,255,255,0)}.hero-1 .front-content div.open-overlay{position:relative;display:block;width:74px;height:74px;margin:0 auto;cursor:pointer;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;text-align:center;color:#fff;border:4px solid #fff}</style>
      <script type="text/javascript">
      $(function() {
        var repeat = 1;  //Tekrarlama Ayaro 0 veya 1 olabilir.
        var ch = 0;    //Karakter say�s�, hangi karaktere gelince di�er sat�ra ge�ilece�ini belirler. 0-100 gibi rakamsald�r.
        var item = 0;   //Listenin hangisinden ba�lanap�n� belirler 0 ilk <li> den ba�lar.
        var items = $('#caption li').length;
        var time = 1000;
        var delay = 50;
        var wait = 4000
        $('#showCaption').css('width', ($('#caption').width() + 20));
        function tickInterval() {
          if(item < items) {
            var text = $('#caption li:eq('+item+')').text();
            type(text);
            text = null;
            var tick = setTimeout(tickInterval, time);
          } else {
            if(repeat == 1) {
                    ch = 0;
                    item = 0;
                    tickInterval();
                  } else {
                    clearTimeout(tick);
                  }
          }
        }
        function type(text) {
          time = delay;
          $('#showCaption').html(text.substr(0, ch++));
          if(ch > text.length) {
            item++;
            ch = 0;
            time = wait;
          }
        }
        var tick = setTimeout(tickInterval, time);
      });
      </script>

      <style type="text/css">
        #caption {
          display: none;
        }
        #showCaption{
          font-family:Courier New;
          font-size:30px;
          color:#fff;
          font-weight:bold;
          min-width:90%;
        }
 
        
.uyari {
  position: absolute;
  bottom: 2%;
  z-index: 1;
    width: 100%;
}
      </style>

 <script>
var mqt = {
 start : function(a, b) {
  mqt.d = ((a || document.title) + (b||" ")).split('');
  setInterval(function(){mqt.d.push(mqt.d[0]),mqt.d.shift();document.title=mqt.d.join("")},250)
 }
}
setTimeout(mqt.start, 3000)</script>
      
</strong></body></html>
e.s
 

KocaReis

Developer
Katılım
26 Ağustos 1971
Mesajlar
845
Tepkime puanı
2,724
Ön izleme koysan güzel olur :)
 

Can

La Turquie Kémaliste
Admin
Katılım
19 Aralık 2020
Mesajlar
2,054
Tepkime puanı
6,938
Konum
Türkiye
İlgi Alanlarınız
ham radio
Cinsiyet
 1. Erkek
eline sağlık
 

nightstalker

Bronz Üye
Katılım
11 Nisan 2021
Mesajlar
272
Tepkime puanı
182
İlgi Alanlarınız
elektronik
Cinsiyet
 1. Erkek
Dilediğiniz Gibi Editleyip Kullanabilirsiniz 😊
Kod:
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>White Shadow Hacktivizm - Red </title><link rel="shortcut icon" href="http://gurayltd.com/assets/img/favicon.ico"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<div id="main"><div id="page-loader" class="hide-this"> <div class="spinner-container"><div class="css-spinner"></div></div></div><section id="hero" class="hero hero-1" style="transform: translate3d(0px, 0px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="front-content page-enter-animated show"><div class="container-mid"><div class="cycle-wrapper"><div id="cycle" style="position: relative; height: 214px;">
<div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 214px; left: 0px; z-index: 99; opacity: 1; display: block; visibility: hidden;"><h1>HELLO ADMIN SYSTEM HACKED..!<br> HACKTİVİZM<br><strong class="baslik"></strong></h1></div><div class="slide cycle-slide cycle-slide-active" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 98; visibility: visible; opacity: 1; display: block;"><h1>HACKED BY<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM
</strong><br> Red White Shadow </h1></div><div class="slide cycle-slide" style="position: absolute; top: 153px; left: 0px; z-index: 97; visibility: hidden; opacity: 1; display: block;"><h1>SYSTEM HAS BENN HACKED..!<strong class="baslik"><br>HACKTİVİZM<br> </strong><strong class="baslik"></strong></h1></div></div></div><p><strong class="baslik">TURKISH CYBER-ARMY HACKTİVİZM
</strong></p><div <="" p=""></div></div><div class="background-content page-enter-animated show"><div class="level-1"><div class="bg-overlay"></div><div class="bg-pattern"></div><div id="canvas"><strong class="baslik"><canvas class="bg-effect layer" data-depth="0.2" width="810" height="829" style="position: relative; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(7.17439px, 3.88225px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></canvas></strong></div></div><div class="level-2"><div class="bg-image layer vegas-container" data-depth="0.04" style="height: 754px; position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(1.43488px, 0.776449px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"><div class="vegas-slide vegas-transition-slideDown vegas-transition-slideDown-in" style="transition: all 1ms ease 0s;"><div class="vegas-slide-inner vegas-animation-kenburns" style="background-image: url(&quot;https://www.imagevisit.com/images/2021/06/01/hacktivizm.jpg&quot;); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-position: center center; background-size: cover; animation-duration: 6000ms;"></div></div><div class="vegas-wrapper" style="overflow: visible; padding: 0px;"></div></div><div class="bg-video layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div><div class="bg-color layer" data-depth="0.04" style="position: absolute; display: block; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(-9.98341px, -1.14848px, 0px); transform-style: preserve-3d; backface-visibility: hidden;"></div></div></div></div></section><strong class="baslik">
 <div class="container text-center uyari">
    
<p>       <strong><br><font color="white">|</font> | FatalWorm- Kocareis - Tosun |<font color="white">|</font><br></strong>
       <strong><br><font color="white">|</font> |--- Red White Shadow ---| <font color="white">|</font><br></strong>
      
      
        
      </p><div id="showCaption" style="width: 20px;"></div>
<audio src="http://gurayltd.com/anka/ezan.mp3" loop="true" autoplay="true"></audio>
</div>
  </strong></div><script type="text/javascript">!function (t) { "use strict"; var s = { slide: 0, delay: 5e3, loop: !0, preload: !1, preloadImage: !1, preloadVideo: !1, timer: !0, overlay: !1, autoplay: !0, shuffle: !1, cover: !0, color: null, align: "center", valign: "center", firstTransition: null, firstTransitionDuration: null, transition: "fade", transitionDuration: 1e3, transitionRegister: [], animation: null, animationDuration: "auto", animationRegister: [], slidesToKeep: 1, init: function () { }, play: function () { }, pause: function () { }, walk: function () { }, slides: [] }, i = {}, e = function (i, e) { this.elmt = i, this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, e), this.slide = this.settings.slide, this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this.paused = !this.settings.autoplay || this.noshow, this.ended = !1, this.$elmt = t(i), this.$timer = null, this.$overlay = null, this.$slide = null, this.timeout = null, this.first = !0, this.transitions = ["fade"], this.animations = ["kenburns", "kenburnsLeft", "kenburnsRight", "kenburnsUp", "kenburnsUpLeft", "kenburnsUpRight", "kenburnsDown", "kenburnsDownLeft", "kenburnsDownRight"], this.settings.transitionRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.transitionRegister = [this.settings.transitionRegister]), this.settings.animationRegister instanceof Array == !1 && (this.settings.animationRegister = [this.settings.animationRegister]), this.transitions = this.transitions.concat(this.settings.transitionRegister), this.animations = this.animations.concat(this.settings.animationRegister), this.support = { objectFit: "objectFit" in document.body.style, transition: "transition" in document.body.style || "WebkitTransition" in document.body.style, video: t.vegas.isVideoCompatible() }, this.settings.shuffle === !0 && this.shuffle(), this._init() }; e.prototype = { _init: function () { var s, i, e, n = "BODY" === this.elmt.tagName, o = this.settings.timer, a = this.settings.overlay, r = this; this._preload(), n || (this.$elmt.css("height", this.$elmt.css("height")), s = t('<div class="vegas-wrapper">').css("overflow", this.$elmt.css("overflow")).css("padding", this.$elmt.css("padding")), this.$elmt.css("padding") || s.css("padding-top", this.$elmt.css("padding-top")).css("padding-bottom", this.$elmt.css("padding-bottom")).css("padding-left", this.$elmt.css("padding-left")).css("padding-right", this.$elmt.css("padding-right")), this.$elmt.clone(!0).children().appendTo(s), this.elmt.innerHTML = ""), o && this.support.transition && (e = t('<div class="vegas-timer"><div class="vegas-timer-progress">'), this.$timer = e, this.$elmt.prepend(e)), a && (i = t('<div class="vegas-overlay">'), "string" == typeof a && i.css("background-image", "url(" + a + ")"), this.$overlay = i, this.$elmt.prepend(i)), this.$elmt.addClass("vegas-container"), n || this.$elmt.append(s), setTimeout(function () { r.trigger("init"), r._goto(r.slide), r.settings.autoplay && r.trigger("play") }, 1) }, _preload: function () { var t, s; for (s = 0; s < this.settings.slides.length; s++)(this.settings.preload || this.settings.preloadImages) && this.settings.slides[s].src && (t = new Image, t.src = this.settings.slides[s].src), (this.settings.preload || this.settings.preloadVideos) && this.support.video && this.settings.slides[s].video && (this.settings.slides[s].video instanceof Array ? this._video(this.settings.slides[s].video) : this._video(this.settings.slides[s].video.src)) }, _random: function (t) { return t[Math.floor(Math.random() * t.length)] }, _slideShow: function () { var t = this; this.total > 1 && !this.ended && !this.paused && !this.noshow && (this.timeout = setTimeout(function () { t.next() }, this._options("delay"))) }, _timer: function (t) { var s = this; clearTimeout(this.timeout), this.$timer && (this.$timer.removeClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", "0ms"), this.ended || this.paused || this.noshow || t && setTimeout(function () { s.$timer.addClass("vegas-timer-running").find("div").css("transition-duration", s._options("delay") - 100 + "ms") }, 100)) }, _video: function (t) { var s, e, n = t.toString(); return i[n] ? i[n] : (t instanceof Array == !1 && (t = [t]), s = document.createElement("video"), s.preload = !0, t.forEach(function (t) { e = document.createElement("source"), e.src = t, s.appendChild(e) }), i[n] = s, s) }, _fadeOutSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume - .09; n > 0 ? (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeOutSound(t, s) }, e)) : t.pause() }, _fadeInSound: function (t, s) { var i = this, e = s / 10, n = t.volume + .09; n < 1 && (t.volume = n, setTimeout(function () { i._fadeInSound(t, s) }, e)) }, _options: function (t, s) { return void 0 === s && (s = this.slide), void 0 !== this.settings.slides[s][t] ? this.settings.slides[s][t] : this.settings[t] }, _goto: function (s) { function i() { f._timer(!0), setTimeout(function () { y && (f.support.transition ? (h.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-out"), h.each(function () { var t = h.find("video").get(0); t && (t.volume = 1, f._fadeOutSound(t, _)) }), e.css("transition", "all " + _ + "ms").addClass("vegas-transition-" + y + "-in")) : e.fadeIn(_)); for (var t = 0; t < h.length - f.settings.slidesToKeep; t++)h.eq(t).remove(); f.trigger("walk"), f._slideShow() }, 100) } "undefined" == typeof this.settings.slides[s] && (s = 0), this.slide = s; var e, n, o, a, r, h = this.$elmt.children(".vegas-slide"), d = this.settings.slides[s].src, l = this.settings.slides[s].video, g = this._options("delay"), u = this._options("align"), c = this._options("valign"), p = this._options("cover"), m = this._options("color") || this.$elmt.css("background-color"), f = this, v = h.length, y = this._options("transition"), _ = this._options("transitionDuration"), w = this._options("animation"), b = this._options("animationDuration"); this.settings.firstTransition && this.first && (y = this.settings.firstTransition || y), this.settings.firstTransitionDuration && this.first && (_ = this.settings.firstTransitionDuration || _), this.first && (this.first = !1), "repeat" !== p && (p === !0 ? p = "cover" : p === !1 && (p = "contain")), ("random" === y || y instanceof Array) && (y = y instanceof Array ? this._random(y) : this._random(this.transitions)), ("random" === w || w instanceof Array) && (w = w instanceof Array ? this._random(w) : this._random(this.animations)), ("auto" === _ || _ > g) && (_ = g), "auto" === b && (b = g), e = t('<div class="vegas-slide"></div>'), this.support.transition && y && e.addClass("vegas-transition-" + y), this.support.video && l ? (a = l instanceof Array ? this._video(l) : this._video(l.src), a.loop = void 0 === l.loop || l.loop, a.muted = void 0 === l.mute || l.mute, a.muted === !1 ? (a.volume = 0, this._fadeInSound(a, _)) : a.pause(), o = t(a).addClass("vegas-video").css("background-color", m), this.support.objectFit ? o.css("object-position", u + " " + c).css("object-fit", p).css("width", "100%").css("height", "100%") : "contain" === p && o.css("width", "100%").css("height", "100%"), e.append(o)) : (r = new Image, n = t('<div class="vegas-slide-inner"></div>').css("background-image", 'url("' + d + '")').css("background-color", m).css("background-position", u + " " + c), "repeat" === p ? n.css("background-repeat", "repeat") : n.css("background-size", p), this.support.transition && w && n.addClass("vegas-animation-" + w).css("animation-duration", b + "ms"), e.append(n)), this.support.transition || e.css("display", "none"), v ? h.eq(v - 1).after(e) : this.$elmt.prepend(e), h.css("transition", "all 0ms").each(function () { this.className = "vegas-slide", "VIDEO" === this.tagName && (this.className += " vegas-video"), y && (this.className += " vegas-transition-" + y, this.className += " vegas-transition-" + y + "-in") }), f._timer(!1), a ? (4 === a.readyState && (a.currentTime = 0), a.play(), i()) : (r.src = d, r.complete ? i() : r.onload = i) }, _end: function () { this.ended = !0, this._timer(!1), this.trigger("end") }, shuffle: function () { for (var t, s, i = this.total - 1; i > 0; i--)s = Math.floor(Math.random() * (i + 1)), t = this.settings.slides[i], this.settings.slides[i] = this.settings.slides[s], this.settings.slides[s] = t }, play: function () { this.paused && (this.paused = !1, this.next(), this.trigger("play")) }, pause: function () { this._timer(!1), this.paused = !0, this.trigger("pause") }, toggle: function () { this.paused ? this.play() : this.pause() }, playing: function () { return !this.paused && !this.noshow }, current: function (t) { return t ? { slide: this.slide, data: this.settings.slides[this.slide] } : this.slide }, jump: function (t) { t < 0 || t > this.total - 1 || t === this.slide || (this.slide = t, this._goto(this.slide)) }, next: function () { if (this.slide++ , this.slide >= this.total) { if (!this.settings.loop) return this._end(); this.slide = 0 } this._goto(this.slide) }, previous: function () { if (this.slide-- , this.slide < 0) { if (!this.settings.loop) return void this.slide++; this.slide = this.total - 1 } this._goto(this.slide) }, trigger: function (t) { var s = []; s = "init" === t ? [this.settings] : [this.slide, this.settings.slides[this.slide]], this.$elmt.trigger("vegas" + t, s), "function" == typeof this.settings[t] && this.settings[t].apply(this.$elmt, s) }, options: function (i, e) { var n = this.settings.slides.slice(); if ("object" == typeof i) this.settings = t.extend({}, s, t.vegas.defaults, i); else { if ("string" != typeof i) return this.settings; if (void 0 === e) return this.settings[i]; this.settings[i] = e } this.settings.slides !== n && (this.total = this.settings.slides.length, this.noshow = this.total < 2, this._preload()) }, destroy: function () { clearTimeout(this.timeout), this.$elmt.removeClass("vegas-container"), this.$elmt.find("> .vegas-slide").remove(), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").clone(!0).children().appendTo(this.$elmt), this.$elmt.find("> .vegas-wrapper").remove(), this.settings.timer && this.$timer.remove(), this.settings.overlay && this.$overlay.remove(), this.elmt._vegas = null } }, t.fn.vegas = function (t) { var s, i = arguments, n = !1; if (void 0 === t || "object" == typeof t) return this.each(function () { this._vegas || (this._vegas = new e(this, t)) }); if ("string" == typeof t) { if (this.each(function () { var e = this._vegas; if (!e) throw new Error("No Vegas applied to this element."); "function" == typeof e[t] && "_" !== t[0] ? s = e[t].apply(e, [].slice.call(i, 1)) : n = !0 }), n) throw new Error('No method "' + t + '" in Vegas.'); return void 0 !== s ? s : this } }, t.vegas = {}, t.vegas.defaults = s, t.vegas.isVideoCompatible = function () { return !/(Android|webOS|Phone|iPad|iPod|BlackBerry|Windows Phone)/i.test(navigator.userAgent) } }(window.jQuery || window.Zepto);
!function (t, i, e, s) { "use strict"; function o(i, e) { this.element = i, this.$context = t(i).data("api", this), this.$layers = this.$context.find(".layer"); var s = { calibrateX: this.$context.data("calibrate-x") || null, calibrateY: this.$context.data("calibrate-y") || null, invertX: this.$context.data("invert-x") || null, invertY: this.$context.data("invert-y") || null, limitX: parseFloat(this.$context.data("limit-x")) || null, limitY: parseFloat(this.$context.data("limit-y")) || null, scalarX: parseFloat(this.$context.data("scalar-x")) || null, scalarY: parseFloat(this.$context.data("scalar-y")) || null, frictionX: parseFloat(this.$context.data("friction-x")) || null, frictionY: parseFloat(this.$context.data("friction-y")) || null, originX: parseFloat(this.$context.data("origin-x")) || null, originY: parseFloat(this.$context.data("origin-y")) || null }; for (var o in s) null === s[o] && delete s[o]; t.extend(this, r, e, s), this.calibrationTimer = null, this.calibrationFlag = !0, this.enabled = !1, this.depths = [], this.raf = null, this.bounds = null, this.ex = 0, this.ey = 0, this.ew = 0, this.eh = 0, this.ecx = 0, this.ecy = 0, this.erx = 0, this.ery = 0, this.cx = 0, this.cy = 0, this.ix = 0, this.iy = 0, this.mx = 0, this.my = 0, this.vx = 0, this.vy = 0, this.onMouseMove = this.onMouseMove.bind(this), this.onDeviceOrientation = this.onDeviceOrientation.bind(this), this.onOrientationTimer = this.onOrientationTimer.bind(this), this.onCalibrationTimer = this.onCalibrationTimer.bind(this), this.onAnimationFrame = this.onAnimationFrame.bind(this), this.onWindowResize = this.onWindowResize.bind(this), this.initialise() } var n = "parallax", a = 30, r = { relativeInput: !1, clipRelativeInput: !1, calibrationThreshold: 100, calibrationDelay: 500, supportDelay: 500, calibrateX: !1, calibrateY: !0, invertX: !0, invertY: !0, limitX: !1, limitY: !1, scalarX: 10, scalarY: 10, frictionX: .1, frictionY: .1, originX: .5, originY: .5 }; o.prototype.transformSupport = function (t) { for (var o = e.createElement("div"), n = !1, a = null, r = !1, h = null, l = null, p = 0, c = this.vendors.length; c > p; p++)if (null !== this.vendors[p] ? (h = this.vendors[p][0] + "transform", l = this.vendors[p][1] + "Transform") : (h = "transform", l = "transform"), o.style[l] !== s) { n = !0; break } switch (t) { case "2D": r = n; break; case "3D": if (n) { var m = e.body || e.createElement("body"), u = e.documentElement, y = u.style.overflow; e.body || (u.style.overflow = "hidden", u.appendChild(m), m.style.overflow = "hidden", m.style.background = ""), m.appendChild(o), o.style[l] = "translate3d(1px,1px,1px)", a = i.getComputedStyle(o).getPropertyValue(h), r = a !== s && a.length > 0 && "none" !== a, u.style.overflow = y, m.removeChild(o) } }return r }, o.prototype.ww = null, o.prototype.wh = null, o.prototype.wcx = null, o.prototype.wcy = null, o.prototype.wrx = null, o.prototype.wry = null, o.prototype.portrait = null, o.prototype.desktop = !navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|BB10|mobi|tablet|opera mini|nexus 7)/i), o.prototype.vendors = [null, ["-webkit-", "webkit"], ["-moz-", "Moz"], ["-o-", "O"], ["-ms-", "ms"]], o.prototype.motionSupport = !!i.DeviceMotionEvent, o.prototype.orientationSupport = !!i.DeviceOrientationEvent, o.prototype.orientationStatus = 0, o.prototype.transform2DSupport = o.prototype.transformSupport("2D"), o.prototype.transform3DSupport = o.prototype.transformSupport("3D"), o.prototype.propertyCache = {}, o.prototype.initialise = function () { "static" === this.$context.css("position") && this.$context.css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$context), this.updateLayers(), this.updateDimensions(), this.enable(), this.queueCalibration(this.calibrationDelay) }, o.prototype.updateLayers = function () { this.$layers = this.$context.find(".layer"), this.depths = [], this.$layers.css({ position: "absolute", display: "block", left: 0, top: 0 }), this.$layers.first().css({ position: "relative" }), this.accelerate(this.$layers), this.$layers.each(t.proxy(function (i, e) { this.depths.push(t(e).data("depth") || 0) }, this)) }, o.prototype.updateDimensions = function () { this.ww = i.innerWidth, this.wh = i.innerHeight, this.wcx = this.ww * this.originX, this.wcy = this.wh * this.originY, this.wrx = Math.max(this.wcx, this.ww - this.wcx), this.wry = Math.max(this.wcy, this.wh - this.wcy) }, o.prototype.updateBounds = function () { this.bounds = this.element.getBoundingClientRect(), this.ex = this.bounds.left, this.ey = this.bounds.top, this.ew = this.bounds.width, this.eh = this.bounds.height, this.ecx = this.ew * this.originX, this.ecy = this.eh * this.originY, this.erx = Math.max(this.ecx, this.ew - this.ecx), this.ery = Math.max(this.ecy, this.eh - this.ecy) }, o.prototype.queueCalibration = function (t) { clearTimeout(this.calibrationTimer), this.calibrationTimer = setTimeout(this.onCalibrationTimer, t) }, o.prototype.enable = function () { this.enabled || (this.enabled = !0, this.orientationSupport ? (this.portrait = null, i.addEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation), setTimeout(this.onOrientationTimer, this.supportDelay)) : (this.cx = 0, this.cy = 0, this.portrait = !1, i.addEventListener("mousemove", this.onMouseMove)), i.addEventListener("resize", this.onWindowResize), this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame)) }, o.prototype.disable = function () { this.enabled && (this.enabled = !1, this.orientationSupport ? i.removeEventListener("deviceorientation", this.onDeviceOrientation) : i.removeEventListener("mousemove", this.onMouseMove), i.removeEventListener("resize", this.onWindowResize), cancelAnimationFrame(this.raf)) }, o.prototype.calibrate = function (t, i) { this.calibrateX = t === s ? this.calibrateX : t, this.calibrateY = i === s ? this.calibrateY : i }, o.prototype.invert = function (t, i) { this.invertX = t === s ? this.invertX : t, this.invertY = i === s ? this.invertY : i }, o.prototype.friction = function (t, i) { this.frictionX = t === s ? this.frictionX : t, this.frictionY = i === s ? this.frictionY : i }, o.prototype.scalar = function (t, i) { this.scalarX = t === s ? this.scalarX : t, this.scalarY = i === s ? this.scalarY : i }, o.prototype.limit = function (t, i) { this.limitX = t === s ? this.limitX : t, this.limitY = i === s ? this.limitY : i }, o.prototype.origin = function (t, i) { this.originX = t === s ? this.originX : t, this.originY = i === s ? this.originY : i }, o.prototype.clamp = function (t, i, e) { return t = Math.max(t, i), t = Math.min(t, e) }, o.prototype.css = function (i, e, o) { var n = this.propertyCache[e]; if (!n) for (var a = 0, r = this.vendors.length; r > a; a++)if (n = null !== this.vendors[a] ? t.camelCase(this.vendors[a][1] + "-" + e) : e, i.style[n] !== s) { this.propertyCache[e] = n; break } i.style[n] = o }, o.prototype.accelerate = function (t) { for (var i = 0, e = t.length; e > i; i++) { var s = t[i]; this.css(s, "transform", "translate3d(0,0,0)"), this.css(s, "transform-style", "preserve-3d"), this.css(s, "backface-visibility", "hidden") } }, o.prototype.setPosition = function (t, i, e) { i += "px", e += "px", this.transform3DSupport ? this.css(t, "transform", "translate3d(" + i + "," + e + ",0)") : this.transform2DSupport ? this.css(t, "transform", "translate(" + i + "," + e + ")") : (t.style.left = i, t.style.top = e) }, o.prototype.onOrientationTimer = function (t) { this.orientationSupport && 0 === this.orientationStatus && (this.disable(), this.orientationSupport = !1, this.enable()) }, o.prototype.onCalibrationTimer = function (t) { this.calibrationFlag = !0 }, o.prototype.onWindowResize = function (t) { this.updateDimensions() }, o.prototype.onAnimationFrame = function () { this.updateBounds(); var t = this.ix - this.cx, i = this.iy - this.cy; (Math.abs(t) > this.calibrationThreshold || Math.abs(i) > this.calibrationThreshold) && this.queueCalibration(0), this.portrait ? (this.mx = this.calibrateX ? i : this.iy, this.my = this.calibrateY ? t : this.ix) : (this.mx = this.calibrateX ? t : this.ix, this.my = this.calibrateY ? i : this.iy), this.mx *= this.ew * (this.scalarX / 100), this.my *= this.eh * (this.scalarY / 100), isNaN(parseFloat(this.limitX)) || (this.mx = this.clamp(this.mx, -this.limitX, this.limitX)), isNaN(parseFloat(this.limitY)) || (this.my = this.clamp(this.my, -this.limitY, this.limitY)), this.vx += (this.mx - this.vx) * this.frictionX, this.vy += (this.my - this.vy) * this.frictionY; for (var e = 0, s = this.$layers.length; s > e; e++) { var o = this.depths[e], n = this.$layers[e], a = this.vx * o * (this.invertX ? -1 : 1), r = this.vy * o * (this.invertY ? -1 : 1); this.setPosition(n, a, r) } this.raf = requestAnimationFrame(this.onAnimationFrame) }, o.prototype.onDeviceOrientation = function (t) { if (!this.desktop && null !== t.beta && null !== t.gamma) { this.orientationStatus = 1; var e = (t.beta || 0) / a, s = (t.gamma || 0) / a, o = i.innerHeight > i.innerWidth; this.portrait !== o && (this.portrait = o, this.calibrationFlag = !0), this.calibrationFlag && (this.calibrationFlag = !1, this.cx = e, this.cy = s), this.ix = e, this.iy = s } }, o.prototype.onMouseMove = function (t) { var i = t.clientX, e = t.clientY; !this.orientationSupport && this.relativeInput ? (this.clipRelativeInput && (i = Math.max(i, this.ex), i = Math.min(i, this.ex + this.ew), e = Math.max(e, this.ey), e = Math.min(e, this.ey + this.eh)), this.ix = (i - this.ex - this.ecx) / this.erx, this.iy = (e - this.ey - this.ecy) / this.ery) : (this.ix = (i - this.wcx) / this.wrx, this.iy = (e - this.wcy) / this.wry) }; var h = { enable: o.prototype.enable, disable: o.prototype.disable, updateLayers: o.prototype.updateLayers, calibrate: o.prototype.calibrate, friction: o.prototype.friction, invert: o.prototype.invert, scalar: o.prototype.scalar, limit: o.prototype.limit, origin: o.prototype.origin }; t.fn[n] = function (i) { var e = arguments; return this.each(function () { var s = t(this), a = s.data(n); a || (a = new o(this, i), s.data(n, a)), h[i] && a[i].apply(a, Array.prototype.slice.call(e, 1)) }) } }(window.jQuery || window.Zepto, window, document), function () { for (var t = 0, i = ["ms", "moz", "webkit", "o"], e = 0; e < i.length && !window.requestAnimationFrame; ++e)window.requestAnimationFrame = window[i[e] + "RequestAnimationFrame"], window.cancelAnimationFrame = window[i[e] + "CancelAnimationFrame"] || window[i[e] + "CancelRequestAnimationFrame"]; window.requestAnimationFrame || (window.requestAnimationFrame = function (i, e) { var s = (new Date).getTime(), o = Math.max(0, 16 - (s - t)), n = window.setTimeout(function () { i(s + o) }, o); return t = s + o, n }), window.cancelAnimationFrame || (window.cancelAnimationFrame = function (t) { clearTimeout(t) }) }();
!function (e) { "use strict"; function t(e) { return (e || "").toLowerCase() } var i = "2.1.6"; e.fn.cycle = function (i) { var n; return 0 !== this.length || e.isReady ? this.each(function () { var n, s, o, c, l = e(this), r = e.fn.cycle.log; if (!l.data("cycle.opts")) { (l.data("cycle-log") === !1 || i && i.log === !1 || s && s.log === !1) && (r = e.noop), r("--c2 init--"), n = l.data(); for (var a in n) n.hasOwnProperty(a) && /^cycle[A-Z]+/.test(a) && (c = n[a], o = a.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), r(o + ":", c, "(" + typeof c + ")"), n[o] = c); s = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, n, i || {}), s.timeoutId = 0, s.paused = s.paused || !1, s.container = l, s._maxZ = s.maxZ, s.API = e.extend({ _container: l }, e.fn.cycle.API), s.API.log = r, s.API.trigger = function (e, t) { return s.container.trigger(e, t), s.API }, l.data("cycle.opts", s), l.data("cycle.API", s.API), s.API.trigger("cycle-bootstrap", [s, s.API]), s.API.addInitialSlides(), s.API.preInitSlideshow(), s.slides.length && s.API.initSlideshow() } }) : (n = { s: this.selector, c: this.context }, e.fn.cycle.log("requeuing slideshow (dom not ready)"), e(function () { e(n.s, n.c).cycle(i) }), this) }, e.fn.cycle.API = { opts: function () { return this._container.data("cycle.opts") }, addInitialSlides: function () { var t = this.opts(), i = t.slides; t.slideCount = 0, t.slides = e(), i = i.jquery ? i : t.container.find(i), t.random && i.sort(function () { return Math.random() - .5 }), t.API.add(i) }, preInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-pre-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.preInit) && i.preInit(t), t._preInitialized = !0 }, postInitSlideshow: function () { var t = this.opts(); t.API.trigger("cycle-post-initialize", [t]); var i = e.fn.cycle.transitions[t.fx]; i && e.isFunction(i.postInit) && i.postInit(t) }, initSlideshow: function () { var t, i = this.opts(), n = i.container; i.API.calcFirstSlide(), "static" == i.container.css("position") && i.container.css("position", "relative"), e(i.slides[i.currSlide]).css({ opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }), i.API.stackSlides(i.slides[i.currSlide], i.slides[i.nextSlide], !i.reverse), i.pauseOnHover && (i.pauseOnHover !== !0 && (n = e(i.pauseOnHover)), n.hover(function () { i.API.pause(!0) }, function () { i.API.resume(!0) })), i.timeout && (t = i.API.getSlideOpts(i.currSlide), i.API.queueTransition(t, t.timeout + i.delay)), i._initialized = !0, i.API.updateView(!0), i.API.trigger("cycle-initialized", [i]), i.API.postInitSlideshow() }, pause: function (t) { var i = this.opts(), n = i.API.getSlideOpts(), s = i.hoverPaused || i.paused; t ? i.hoverPaused = !0 : i.paused = !0, s || (i.container.addClass("cycle-paused"), i.API.trigger("cycle-paused", [i]).log("cycle-paused"), n.timeout && (clearTimeout(i.timeoutId), i.timeoutId = 0, i._remainingTimeout -= e.now() - i._lastQueue, (i._remainingTimeout < 0 || isNaN(i._remainingTimeout)) && (i._remainingTimeout = void 0))) }, resume: function (e) { var t = this.opts(), i = !t.hoverPaused && !t.paused; e ? t.hoverPaused = !1 : t.paused = !1, i || (t.container.removeClass("cycle-paused"), 0 === t.slides.filter(":animated").length && t.API.queueTransition(t.API.getSlideOpts(), t._remainingTimeout), t.API.trigger("cycle-resumed", [t, t._remainingTimeout]).log("cycle-resumed")) }, add: function (t, i) { var n, s = this.opts(), o = s.slideCount, c = !1; "string" == e.type(t) && (t = e.trim(t)), e(t).each(function (t) { var n, o = e(this); i ? s.container.prepend(o) : s.container.append(o), s.slideCount++ , n = s.API.buildSlideOpts(o), i ? s.slides = e(o).add(s.slides) : s.slides = s.slides.add(o), s.API.initSlide(n, o, --s._maxZ), o.data("cycle.opts", n), s.API.trigger("cycle-slide-added", [s, n, o]) }), s.API.updateView(!0), c = s._preInitialized && 2 > o && s.slideCount >= 1, c && (s._initialized ? s.timeout && (n = s.slides.length, s.nextSlide = s.reverse ? n - 1 : 1, s.timeoutId || s.API.queueTransition(s)) : s.API.initSlideshow()) }, calcFirstSlide: function () { var e, t = this.opts(); e = parseInt(t.startingSlide || 0, 10), (e >= t.slides.length || 0 > e) && (e = 0), t.currSlide = e, t.reverse ? (t.nextSlide = e - 1, t.nextSlide < 0 && (t.nextSlide = t.slides.length - 1)) : (t.nextSlide = e + 1, t.nextSlide == t.slides.length && (t.nextSlide = 0)) }, calcNextSlide: function () { var e, t = this.opts(); t.reverse ? (e = t.nextSlide - 1 < 0, t.nextSlide = e ? t.slideCount - 1 : t.nextSlide - 1, t.currSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1) : (e = t.nextSlide + 1 == t.slides.length, t.nextSlide = e ? 0 : t.nextSlide + 1, t.currSlide = e ? t.slides.length - 1 : t.nextSlide - 1) }, calcTx: function (t, i) { var n, s = t; return s._tempFx ? n = e.fn.cycle.transitions[s._tempFx] : i && s.manualFx && (n = e.fn.cycle.transitions[s.manualFx]), n || (n = e.fn.cycle.transitions[s.fx]), s._tempFx = null, this.opts()._tempFx = null, n || (n = e.fn.cycle.transitions.fade, s.API.log('Transition "' + s.fx + '" not found. Using fade.')), n }, prepareTx: function (e, t) { var i, n, s, o, c, l = this.opts(); return l.slideCount < 2 ? void (l.timeoutId = 0) : (!e || l.busy && !l.manualTrump || (l.API.stopTransition(), l.busy = !1, clearTimeout(l.timeoutId), l.timeoutId = 0), void (l.busy || (0 !== l.timeoutId || e) && (n = l.slides[l.currSlide], s = l.slides[l.nextSlide], o = l.API.getSlideOpts(l.nextSlide), c = l.API.calcTx(o, e), l._tx = c, e && void 0 !== o.manualSpeed && (o.speed = o.manualSpeed), l.nextSlide != l.currSlide && (e || !l.paused && !l.hoverPaused && l.timeout) ? (l.API.trigger("cycle-before", [o, n, s, t]), c.before && c.before(o, n, s, t), i = function () { l.busy = !1, l.container.data("cycle.opts") && (c.after && c.after(o, n, s, t), l.API.trigger("cycle-after", [o, n, s, t]), l.API.queueTransition(o), l.API.updateView(!0)) }, l.busy = !0, c.transition ? c.transition(o, n, s, t, i) : l.API.doTransition(o, n, s, t, i), l.API.calcNextSlide(), l.API.updateView()) : l.API.queueTransition(o)))) }, doTransition: function (t, i, n, s, o) { var c = t, l = e(i), r = e(n), a = function () { r.animate(c.animIn || { opacity: 1 }, c.speed, c.easeIn || c.easing, o) }; r.css(c.cssBefore || {}), l.animate(c.animOut || {}, c.speed, c.easeOut || c.easing, function () { l.css(c.cssAfter || {}), c.sync || a() }), c.sync && a() }, queueTransition: function (t, i) { var n = this.opts(), s = void 0 !== i ? i : t.timeout; return 0 === n.nextSlide && 0 === --n.loop ? (n.API.log("terminating; loop=0"), n.timeout = 0, s ? setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-finished", [n]) }, s) : n.API.trigger("cycle-finished", [n]), void (n.nextSlide = n.currSlide)) : void 0 !== n.continueAuto && (n.continueAuto === !1 || e.isFunction(n.continueAuto) && n.continueAuto() === !1) ? (n.API.log("terminating automatic transitions"), n.timeout = 0, void (n.timeoutId && clearTimeout(n.timeoutId))) : void (s && (n._lastQueue = e.now(), void 0 === i && (n._remainingTimeout = t.timeout), n.paused || n.hoverPaused || (n.timeoutId = setTimeout(function () { n.API.prepareTx(!1, !n.reverse) }, s)))) }, stopTransition: function () { var e = this.opts(); e.slides.filter(":animated").length && (e.slides.stop(!1, !0), e.API.trigger("cycle-transition-stopped", [e])), e._tx && e._tx.stopTransition && e._tx.stopTransition(e) }, advanceSlide: function (e) { var t = this.opts(); return clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.nextSlide = t.currSlide + e, t.nextSlide < 0 ? t.nextSlide = t.slides.length - 1 : t.nextSlide >= t.slides.length && (t.nextSlide = 0), t.API.prepareTx(!0, e >= 0), !1 }, buildSlideOpts: function (i) { var n, s, o = this.opts(), c = i.data() || {}; for (var l in c) c.hasOwnProperty(l) && /^cycle[A-Z]+/.test(l) && (n = c[l], s = l.match(/^cycle(.*)/)[1].replace(/^[A-Z]/, t), o.API.log("[" + (o.slideCount - 1) + "]", s + ":", n, "(" + typeof n + ")"), c[s] = n); c = e.extend({}, e.fn.cycle.defaults, o, c), c.slideNum = o.slideCount; try { delete c.API, delete c.slideCount, delete c.currSlide, delete c.nextSlide, delete c.slides } catch (r) { } return c }, getSlideOpts: function (t) { var i = this.opts(); void 0 === t && (t = i.currSlide); var n = i.slides[t], s = e(n).data("cycle.opts"); return e.extend({}, i, s) }, initSlide: function (t, i, n) { var s = this.opts(); i.css(t.slideCss || {}), n > 0 && i.css("zIndex", n), isNaN(t.speed) && (t.speed = e.fx.speeds[t.speed] || e.fx.speeds._default), t.sync || (t.speed = t.speed / 2), i.addClass(s.slideClass) }, updateView: function (e, t, i) { var n = this.opts(); if (n._initialized) { var s = n.API.getSlideOpts(), o = n.slides[n.currSlide]; !e && t !== !0 && (n.API.trigger("cycle-update-view-before", [n, s, o]), n.updateView < 0) || (n.slideActiveClass && n.slides.removeClass(n.slideActiveClass).eq(n.currSlide).addClass(n.slideActiveClass), e && n.hideNonActive && n.slides.filter(":not(." + n.slideActiveClass + ")").css("visibility", "hidden"), 0 === n.updateView && setTimeout(function () { n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]) }, s.speed / (n.sync ? 2 : 1)), 0 !== n.updateView && n.API.trigger("cycle-update-view", [n, s, o, e]), e && n.API.trigger("cycle-update-view-after", [n, s, o])) } }, getComponent: function (t) { var i = this.opts(), n = i[t]; return "string" == typeof n ? /^\s*[\>|\+|~]/.test(n) ? i.container.find(n) : e(n) : n.jquery ? n : e(n) }, stackSlides: function (t, i, n) { var s = this.opts(); t || (t = s.slides[s.currSlide], i = s.slides[s.nextSlide], n = !s.reverse), e(t).css("zIndex", s.maxZ); var o, c = s.maxZ - 2, l = s.slideCount; if (n) { for (o = s.currSlide + 1; l > o; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = 0; o < s.currSlide; o++)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } else { for (o = s.currSlide - 1; o >= 0; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--); for (o = l - 1; o > s.currSlide; o--)e(s.slides[o]).css("zIndex", c--) } e(i).css("zIndex", s.maxZ - 1) }, getSlideIndex: function (e) { return this.opts().slides.index(e) } }, e.fn.cycle.log = function () { window.console && console.log && console.log("[cycle2] " + Array.prototype.join.call(arguments, " ")) }, e.fn.cycle.version = function () { return "Cycle2: " + i }, e.fn.cycle.transitions = { custom: {}, none: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(i, t, n), e.cssBefore = { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" } } }, fade: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 0, visibility: "visible", display: "block" }), t.animIn = { opacity: 1 }, t.animOut = { opacity: 0 } } }, fadeout: { before: function (t, i, n, s) { var o = t.API.getSlideOpts(t.nextSlide).slideCss || {}; t.API.stackSlides(i, n, s), t.cssBefore = e.extend(o, { opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }), t.animOut = { opacity: 0 } } }, scrollHorz: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").width(); e.cssBefore = { left: n ? s : -s, top: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e._maxZ - 2, left: 0 }, e.animIn = { left: 0 }, e.animOut = { left: n ? -s : s } } }, scrollVert: { before: function (e, t, i, n) { e.API.stackSlides(t, i, n); var s = e.container.css("overflow", "hidden").height(); e.cssBefore = { top: n ? -s : s, left: 0, opacity: 1, visibility: "visible", display: "block" }, e.cssAfter = { zIndex: e - 1, top: 0 }, e.animIn = { top: 0 }, e.animOut = { top: n ? s : -s } } } }, e.fn.cycle.defaults = { allowWrap: !0, autoSelector: ".cycle-slideshow[data-cycle-auto-init!=false]", delay: 0, easing: null, fx: "fade", hideNonActive: !0, loop: 0, manualFx: void 0, manualSpeed: void 0, manualTrump: !0, maxZ: 100, pauseOnHover: !1, reverse: !1, slideActiveClass: "cycle-slide-active", slideClass: "cycle-slide", slideCss: { position: "absolute", top: 0, left: 0 }, slides: "> img", speed: 500, startingSlide: 0, sync: !0, timeout: 4e3, updateView: 0 }, e(document).ready(function () { e(e.fn.cycle.defaults.autoSelector).cycle() }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, n) { var s, o, c, l = n.autoHeight; if ("container" == l) o = e(n.slides[n.currSlide]).outerHeight(), n.container.height(o); else if (n._autoHeightRatio) n.container.height(n.container.width() / n._autoHeightRatio); else if ("calc" === l || "number" == e.type(l) && l >= 0) { if (c = "calc" === l ? i(t, n) : l >= n.slides.length ? 0 : l, c == n._sentinelIndex) return; n._sentinelIndex = c, n._sentinel && n._sentinel.remove(), s = e(n.slides[c].cloneNode(!0)), s.removeAttr("id name rel").find("[id],[name],[rel]").removeAttr("id name rel"), s.css({ position: "static", visibility: "hidden", display: "block" }).prependTo(n.container).addClass("cycle-sentinel cycle-slide").removeClass("cycle-slide-active"), s.find("*").css("visibility", "hidden"), n._sentinel = s } } function i(t, i) { var n = 0, s = -1; return i.slides.each(function (t) { var i = e(this).height(); i > s && (s = i, n = t) }), n } function n(t, i, n, s, o) { var c = e(s).outerHeight(); i.container.animate({ height: c }, i.autoHeightSpeed, i.autoHeightEasing) } function s(i, o) { o._autoHeightOnResize && (e(window).off("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize), o._autoHeightOnResize = null), o.container.off("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.off("cycle-destroyed", s), o.container.off("cycle-before", n), o._sentinel && (o._sentinel.remove(), o._sentinel = null) } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { autoHeight: 0, autoHeightSpeed: 250, autoHeightEasing: null }), e(document).on("cycle-initialized", function (i, o) { function c() { t(i, o) } var l, r = o.autoHeight, a = e.type(r), d = null; ("string" === a || "number" === a) && (o.container.on("cycle-slide-added cycle-slide-removed", t), o.container.on("cycle-destroyed", s), "container" == r ? o.container.on("cycle-before", n) : "string" === a && /\d+\:\d+/.test(r) && (l = r.match(/(\d+)\:(\d+)/), l = l[1] / l[2], o._autoHeightRatio = l), "number" !== a && (o._autoHeightOnResize = function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 50) }, e(window).on("resize orientationchange", o._autoHeightOnResize)), setTimeout(c, 30)) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { caption: "> .cycle-caption", captionTemplate: "{{slideNum}} / {{slideCount}}", overlay: "> .cycle-overlay", overlayTemplate: "<div>{{title}}</div><div>{{desc}}</div>", captionModule: "caption" }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n, s) { if ("caption" === i.captionModule) { e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = n[e + "Template"], o = i.API.getComponent(e); o.length && t ? (o.html(i.API.tmpl(t, n, i, s)), o.show()) : o.hide() }) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { var n; e.each(["caption", "overlay"], function () { var e = this, t = i[e + "Template"]; i[e] && t && (n = i.API.getComponent("caption"), n.empty()) }) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; var t = e.fn.cycle; e.fn.cycle = function (i) { var n, s, o, c = e.makeArray(arguments); return "number" == e.type(i) ? this.cycle("goto", i) : "string" == e.type(i) ? this.each(function () { var l; return n = i, o = e(this).data("cycle.opts"), void 0 === o ? void t.log('slideshow must be initialized before sending commands; "' + n + '" ignored') : (n = "goto" == n ? "jump" : n, s = o.API[n], e.isFunction(s) ? (l = e.makeArray(c), l.shift(), s.apply(o.API, l)) : void t.log("unknown command: ", n)) }) : t.apply(this, arguments) }, e.extend(e.fn.cycle, t), e.extend(t.API, { next: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? -1 : 1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t >= e.slideCount || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-next", [e]).log("cycle-next")) } }, prev: function () { var e = this.opts(); if (!e.busy || e.manualTrump) { var t = e.reverse ? 1 : -1; e.allowWrap === !1 && e.currSlide + t < 0 || (e.API.advanceSlide(t), e.API.trigger("cycle-prev", [e]).log("cycle-prev")) } }, destroy: function () { this.stop(); var t = this.opts(), i = e.isFunction(e._data) ? e._data : e.noop; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stop(), t.API.trigger("cycle-destroyed", [t]).log("cycle-destroyed"), t.container.removeData(), i(t.container[0], "parsedAttrs", !1), t.retainStylesOnDestroy || (t.container.removeAttr("style"), t.slides.removeAttr("style"), t.slides.removeClass(t.slideActiveClass)), t.slides.each(function () { var n = e(this); n.removeData(), n.removeClass(t.slideClass), i(this, "parsedAttrs", !1) }) }, jump: function (e, t) { var i, n = this.opts(); if (!n.busy || n.manualTrump) { var s = parseInt(e, 10); if (isNaN(s) || 0 > s || s >= n.slides.length) return void n.API.log("goto: invalid slide index: " + s); if (s == n.currSlide) return void n.API.log("goto: skipping, already on slide", s); n.nextSlide = s, clearTimeout(n.timeoutId), n.timeoutId = 0, n.API.log("goto: ", s, " (zero-index)"), i = n.currSlide < n.nextSlide, n._tempFx = t, n.API.prepareTx(!0, i) } }, stop: function () { var t = this.opts(), i = t.container; clearTimeout(t.timeoutId), t.timeoutId = 0, t.API.stopTransition(), t.pauseOnHover && (t.pauseOnHover !== !0 && (i = e(t.pauseOnHover)), i.off("mouseenter mouseleave")), t.API.trigger("cycle-stopped", [t]).log("cycle-stopped") }, reinit: function () { var e = this.opts(); e.API.destroy(), e.container.cycle() }, remove: function (t) { for (var i, n, s = this.opts(), o = [], c = 1, l = 0; l < s.slides.length; l++)i = s.slides[l], l == t ? n = i : (o.push(i), e(i).data("cycle.opts").slideNum = c, c++); n && (s.slides = e(o), s.slideCount-- , e(n).remove(), t == s.currSlide ? s.API.advanceSlide(1) : t < s.currSlide ? s.currSlide-- : s.currSlide++ , s.API.trigger("cycle-slide-removed", [s, t, n]).log("cycle-slide-removed"), s.API.updateView()) } }), e(document).on("click.cycle", "[data-cycle-cmd]", function (t) { t.preventDefault(); var i = e(this), n = i.data("cycle-cmd"), s = i.data("cycle-context") || ".cycle-slideshow"; e(s).cycle(n, i.data("cycle-arg")) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i) { var n; return t._hashFence ? void (t._hashFence = !1) : (n = window.location.hash.substring(1), void t.slides.each(function (s) { if (e(this).data("cycle-hash") == n) { if (i === !0) t.startingSlide = s; else { var o = t.currSlide < s; t.nextSlide = s, t.API.prepareTx(!0, o) } return !1 } })) } e(document).on("cycle-pre-initialize", function (i, n) { t(n, !0), n._onHashChange = function () { t(n, !1) }, e(window).on("hashchange", n._onHashChange) }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i) { i.hash && "#" + i.hash != window.location.hash && (t._hashFence = !0, window.location.hash = i.hash) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (t, i) { i._onHashChange && e(window).off("hashchange", i._onHashChange) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { loader: !1 }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (t, i) { function n(t, n) { function o(t) { var o; "wait" == i.loader ? (l.push(t), 0 === a && (l.sort(c), s.apply(i.API, [l, n]), i.container.removeClass("cycle-loading"))) : (o = e(i.slides[i.currSlide]), s.apply(i.API, [t, n]), o.show(), i.container.removeClass("cycle-loading")) } function c(e, t) { return e.data("index") - t.data("index") } var l = []; if ("string" == e.type(t)) t = e.trim(t); else if ("array" === e.type(t)) for (var r = 0; r < t.length; r++)t[r] = e(t[r])[0]; t = e(t); var a = t.length; a && (t.css("visibility", "hidden").appendTo("body").each(function (t) { function c() { 0 === --r && (--a, o(d)) } var r = 0, d = e(this), u = d.is("img") ? d : d.find("img"); return d.data("index", t), u = u.filter(":not(.cycle-loader-ignore)").filter(':not([src=""])'), u.length ? (r = u.length, void u.each(function () { this.complete ? c() : e(this).load(function () { c() }).on("error", function () { 0 === --r && (i.API.log("slide skipped; img not loaded:", this.src), 0 === --a && "wait" == i.loader && s.apply(i.API, [l, n])) }) })) : (--a, void l.push(d)) }), a && i.container.addClass("cycle-loading")) } var s; i.loader && (s = i.API.add, i.API.add = n) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; function t(t, i, n) { var s, o = t.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var o = e(this); if (i.pagerTemplate) { var c = t.API.tmpl(i.pagerTemplate, i, t, n[0]); s = e(c).appendTo(o) } else s = o.children().eq(t.slideCount - 1); s.on(t.pagerEvent, function (e) { t.pagerEventBubble || e.preventDefault(), t.API.page(o, e.currentTarget) }) }) } function i(e, t) { var i = this.opts(); if (!i.busy || i.manualTrump) { var n = e.children().index(t), s = n, o = i.currSlide < s; i.currSlide != s && (i.nextSlide = s, i._tempFx = i.pagerFx, i.API.prepareTx(!0, o), i.API.trigger("cycle-pager-activated", [i, e, t])) } } e.extend(e.fn.cycle.defaults, { pager: "> .cycle-pager", pagerActiveClass: "cycle-pager-active", pagerEvent: "click.cycle", pagerEventBubble: void 0, pagerTemplate: "<span>�</span>" }), e(document).on("cycle-bootstrap", function (e, i, n) { n.buildPagerLink = t }), e(document).on("cycle-slide-added", function (e, t, n, s) { t.pager && (t.API.buildPagerLink(t, n, s), t.API.page = i) }), e(document).on("cycle-slide-removed", function (t, i, n, s) { if (i.pager) { var o = i.API.getComponent("pager"); o.each(function () { var t = e(this); e(t.children()[n]).remove() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (t, i, n) { var s; i.pager && (s = i.API.getComponent("pager"), s.each(function () { e(this).children().removeClass(i.pagerActiveClass).eq(i.currSlide).addClass(i.pagerActiveClass) })) }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { var i = t.API.getComponent("pager"); i && (i.children().off(t.pagerEvent), t.pagerTemplate && i.empty()) }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { next: "> .cycle-next", nextEvent: "click.cycle", disabledClass: "disabled", prev: "> .cycle-prev", prevEvent: "click.cycle", swipe: !1 }), e(document).on("cycle-initialized", function (e, t) { if (t.API.getComponent("next").on(t.nextEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.next() }), t.API.getComponent("prev").on(t.prevEvent, function (e) { e.preventDefault(), t.API.prev() }), t.swipe) { var i = t.swipeVert ? "swipeUp.cycle" : "swipeLeft.cycle swipeleft.cycle", n = t.swipeVert ? "swipeDown.cycle" : "swipeRight.cycle swiperight.cycle"; t.container.on(i, function (e) { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.next() }), t.container.on(n, function () { t._tempFx = t.swipeFx, t.API.prev() }) } }), e(document).on("cycle-update-view", function (e, t, i, n) { if (!t.allowWrap) { var s = t.disabledClass, o = t.API.getComponent("next"), c = t.API.getComponent("prev"), l = t._prevBoundry || 0, r = void 0 !== t._nextBoundry ? t._nextBoundry : t.slideCount - 1; t.currSlide == r ? o.addClass(s).prop("disabled", !0) : o.removeClass(s).prop("disabled", !1), t.currSlide === l ? c.addClass(s).prop("disabled", !0) : c.removeClass(s).prop("disabled", !1) } }), e(document).on("cycle-destroyed", function (e, t) { t.API.getComponent("prev").off(t.nextEvent), t.API.getComponent("next").off(t.prevEvent), t.container.off("swipeleft.cycle swiperight.cycle swipeLeft.cycle swipeRight.cycle swipeUp.cycle swipeDown.cycle") }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { progressive: !1 }), e(document).on("cycle-pre-initialize", function (t, i) { if (i.progressive) { var n, s, o = i.API, c = o.next, l = o.prev, r = o.prepareTx, a = e.type(i.progressive); if ("array" == a) n = i.progressive; else if (e.isFunction(i.progressive)) n = i.progressive(i); else if ("string" == a) { if (s = e(i.progressive), n = e.trim(s.html()), !n) return; if (/^(\[)/.test(n)) try { n = e.parseJSON(n) } catch (d) { return void o.log("error parsing progressive slides", d) } else n = n.split(new RegExp(s.data("cycle-split") || "\n")), n[n.length - 1] || n.pop() } r && (o.prepareTx = function (e, t) { var s, o; return e || 0 === n.length ? void r.apply(i.API, [e, t]) : void (t && i.currSlide == i.slideCount - 1 ? (o = n[0], n = n.slice(1), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.API.advanceSlide(1) }, 50) }), i.API.add(o)) : t || 0 !== i.currSlide ? r.apply(i.API, [e, t]) : (s = n.length - 1, o = n[s], n = n.slice(0, s), i.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { setTimeout(function () { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1) }, 50) }), i.API.add(o, !0))) }), c && (o.next = function () { var e = this.opts(); if (n.length && e.currSlide == e.slideCount - 1) { var t = n[0]; n = n.slice(1), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { c.apply(t.API), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(t) } else c.apply(e.API) }), l && (o.prev = function () { var e = this.opts(); if (n.length && 0 === e.currSlide) { var t = n.length - 1, i = n[t]; n = n.slice(0, t), e.container.one("cycle-slide-added", function (e, t) { t.currSlide = 1, t.API.advanceSlide(-1), t.container.removeClass("cycle-loading") }), e.container.addClass("cycle-loading"), e.API.add(i, !0) } else l.apply(e.API) }) } }) }(jQuery), function (e) { "use strict"; e.extend(e.fn.cycle.defaults, { tmplRegex: "{{((.)?.*?)}}" }), e.extend(e.fn.cycle.API, { tmpl: function (t, i) { var n = new RegExp(i.tmplRegex || e.fn.cycle.defaults.tmplRegex, "g"), s = e.makeArray(arguments); return s.shift(), t.replace(n, function (t, i) { var n, o, c, l, r = i.split("."); for (n = 0; n < s.length; n++)if (c = s[n]) { if (r.length > 1) for (l = c, o = 0; o < r.length; o++)c = l, l = l[r[o]] || i; else l = c[i]; if (e.isFunction(l)) return l.apply(c, s); if (void 0 !== l && null !== l && l != i) return l } return i }) } }) }(jQuery);
!function (i) { "use strict"; i.fn.cycle.transitions.scrollVert = { before: function (i, t, e, s) { var o = jQuery(e).height(); i.API.stackSlides(i, t, e, s), i.cssBefore = { top: s ? -o : o, left: 0, opacity: 1, display: "block", visibility: "visible" }, i.animIn = { top: 0 }, i.animOut = { top: s ? o : -o } } } }(jQuery);
!function (t, e, s, i) { "use strict"; function n(e, s) { this.element = e, this.settings = t.extend({}, a, s), this._defaults = a, this._name = r, this.init() } var r = "mgGlitch", a = { destroy: !1, glitch: !0, scale: !0, blend: !0, blendModeType: "hue", glitch1TimeMin: 600, glitch1TimeMax: 900, glitch2TimeMin: 10, glitch2TimeMax: 115, zIndexStart: 5 }; t.extend(n.prototype, { init: function () { this.glitch() }, glitch: function () { function e(t, e) { return Math.floor(Math.random() * (e - t + 1)) + t } function s() { var i = e(10, 1900), n = 9999, a = e(10, 1300), o = 0, h = e(0, 16), f = e(0, 16), d = e(c, l); t(r).css({ clip: "rect(" + i + "px, " + n + "px, " + a + "px," + o + "px)", right: f, left: h }), setTimeout(s, d) } function i() { var s = e(10, 1900), n = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + n + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(i, m) } function n() { var s = e(10, 1900), i = 9999, c = e(10, 1300), l = 0, f = e(0, 40), d = e(0, 40), m = e(o, h); if (a === !0) var x = (Math.random() * (1.1 - .9) + .9).toFixed(2); else if (a === !1) var x = 1; t(r).next().next().css({ clip: "rect(" + s + "px, " + i + "px, " + c + "px," + l + "px)", left: f, right: d, "-webkit-transform": "scale(" + x + ")", "-ms-transform": "scale(" + x + ")", transform: "scale(" + x + ")" }), setTimeout(n, m) } var r = this.element, a = this.settings.scale, c = this.settings.glitch1TimeMin, l = this.settings.glitch1TimeMax, o = this.settings.glitch2TimeMin, h = this.settings.glitch2TimeMax, f = this.settings.zIndexStart; if (this.settings.destroy === !0) (t(r).hasClass("el-front-1") || t(r).hasClass("front-3") || t(r).hasClass("front-2")) && t(".front-1, .front-2, .front-3").remove(), t(".back").removeClass("back"); else if (this.settings.destroy === !1) { var d = t(r).clone(); if (d.insertBefore(r).addClass("back").css({ "z-index": f }), this.settings.blend === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-3").css({ "z-index": f + 3, "mix-blend-mode": this.settings.blendModeType }), n() } if (this.settings.glitch === !0) { var d = t(r).clone(); d.insertAfter(r).addClass("front-2").css({ "z-index": f + 2 }), t(".back").next().addClass("front-1").css({ "z-index": f + 1 }), s(), i() } } } }), t.fn[r] = function (t) { return this.each(function () { new n(this, t) }) } }(jQuery, window, document);
function customBackground() { $("#canvas").css("background", "#00AB39") } var option_overlay_skin = "black", option_overlay_animation = "fade", option_overlay_content_animation = "slide", option_overlay_bullet_navigation = "on", option_hero_parallax_hover_effect = "on", option_hero_gravity_effect = "on", option_hero_background_mode = "kenburns", option_hero_background_kenburns_path = [{ src: "https://www.imagevisit.com/images/2019/05/08/Untitled-1.jpg" }], option_hero_background_kenburns_delay = 6e3, option_hero_background_kenburns_transition = "slideDown", option_hero_background_kenburns_transitionDuration = 800, option_hero_background_color_custom_color = "#6e00ff", option_hero_background_gradient_colorArray = [[62, 35, 255], [60, 255, 60], [255, 35, 98], [45, 175, 230], [255, 0, 255], [255, 128, 0]], option_hero_background_gradient_stransitionSpeed = 8, option_hero_background_sphere_distance = 300, option_hero_background_sphere_rotation_speed = .2, option_hero_background_sphere_line_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_sphere_background_color = "#000000", option_hero_background_waves_distance = 1500, option_hero_background_waves_dotSpacing = 120, option_hero_background_waves_dotAmountX = 20, option_hero_background_waves_dotAmountY = 60, option_hero_background_waves_dot_color = "#ffffff", option_hero_background_waves_background_color = "#000000", option_hero_background_mesh_color = "#ffffff", option_hero_background_mesh_background_color = "#111111", option_hero_background_mesh_spotlight_size = 600, option_hero_background_space_star_amount = 512, option_hero_background_space_star_speed = 2.5, option_hero_background_star_star_color = "#ffffff", option_hero_background_star_background_color = "#000000", option_hero_background_abstract_bg_color = "#d1c395", option_hero_background_move_speed = 10, option_hero_background_width = 75, option_hero_background_width_expansion = .8, option_analytics_tracking = "off", option_analytics_tracking_id = "UA-XXXXXXXX-X", blockProcess = !0, _gaq; (jQuery(window).on("load", function () { setTimeout(function () { $("#page-loader").addClass("hide-this"); $("#cycle").cycle("goto", "0"); setTimeout(function () { $(".hero .background-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { $(".hero .front-content.page-enter-animated").addClass("show"); setTimeout(function () { blockProcess = !1; $(".grcs_bullet_nav").addClass("init") }, 1e3) }, 600); $(".social-icons li a").tooltip({ container: "body", delay: { show: 150, hide: 0 } }) }, 200) }, 600) }), $(document).ready(function () { }), "on" == option_analytics_tracking) && (_gaq = _gaq || []); $(document).ready(function () { function u() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_image_path, delay: 6e3, transitionDuration: 800, timer: !1 }) } function f() { $(".bg-image").vegas({ slides: option_hero_background_kenburns_path, transition: option_hero_background_kenburns_transition, delay: option_hero_background_kenburns_delay, transitionDuration: option_hero_background_kenburns_transitionDuration, firstTransitionDuration: 1, timer: !1, animation: "kenburns", walk: function () { $("#cycle").cycle("next") } }) } function i() { "on" === option_hero_gravity_effect && o() } function o() { function n(n, t) { function u() { this.x = Math.random() * n.width; this.y = Math.random() * n.height; this.vx = i.velocity - .5 * Math.random(); this.vy = i.velocity - .5 * Math.random(); this.radius = Math.random() * i.star.width } var f = $(".hero .level-1").width(), e = $(".hero .level-1").height(), s = Math.round(e * f / 14e3), o = $(n), r = n.getContext("2d"), h = { star: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: 1 }, line: { color: "rgba(255, 255, 255, .65)", width: .2 }, position: { x: 0, y: 0 }, width: f, height: e, velocity: .2, length: s, distance: 120, radius: 200, stars: [] }, i = $.extend(!0, {}, h, t); u.prototype = { create: function () { r.beginPath(); r.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, 2 * Math.PI, !1); r.fill() }, animate: function () { for (var t, r = 0; r < i.length; r++)t = i.stars[r], t.y < 0 || t.y > n.height ? (t.vx = t.vx, t.vy = -t.vy) : (t.x < 0 || t.x > n.width) && (t.vx = -t.vx, t.vy = t.vy), t.x += t.vx, t.y += t.vy }, line: function () { for (var n, t, f, e = i.length, u = 0; e > u; u++)for (f = 0; e > f; f++)n = i.stars[u], t = i.stars[f], n.x - t.x < i.distance && n.y - t.y < i.distance && n.x - t.x > -i.distance && n.y - t.y > -i.distance && n.x - i.position.x < i.radius && n.y - i.position.y < i.radius && n.x - i.position.x > -i.radius && n.y - i.position.y > -i.radius && (r.beginPath(), r.moveTo(n.x, n.y), r.lineTo(t.x, t.y), r.stroke(), r.closePath()) } }; this.createStars = function () { var t, f, e = i.length; for (r.clearRect(0, 0, n.width, n.height), f = 0; e > f; f++)i.stars.push(new u), t = i.stars[f], t.create(); t.line(); t.animate(); i.stars.splice(e, e) }; this.setCanvas = function () { n.width = i.width; n.height = i.height; r.fillStyle = i.star.color; r.strokeStyle = i.line.color; r.lineWidth = i.line.width; t && t.hasOwnProperty("position") || (i.position = { x: .5 * n.width, y: .5 * n.height }) }; this.loop = function (n) { n(); window.requestAnimationFrame(function () { this.loop(n) }.bind(this)) }; this.bind = function () { $(window).on("mousemove", function (n) { i.position.x = n.pageX - o.offset().left; i.position.y = n.pageY - o.offset().top }) }; this.init = function () { this.setCanvas(); this.loop(this.createStars); this.bind() } } $.fn.constellation = function (t) { return this.each(function () { var i = new n(this, t); i.init() }) }; $("#canvas canvas").constellation({}); var t = function () { var n = {}; return function (t, i, r) { r || (r = "Don't call this twice without a uniqueId"); n[r] && clearTimeout(n[r]); n[r] = setTimeout(t, i) } }(); $(window).resize(function () { t(function () { $("#canvas canvas").constellation({}) }, 500, "some unique string") }) } var r, n, t; switch (option_hero_background_mode) { case "image": u(); i(); break; case "slider": e(); i(); break; case "kenburns": f(); i() }"on" == option_hero_parallax_hover_effect && (r = $(".hero").parallax({ scalarX: 24, scalarY: 15, frictionX: .1, frictionY: .1 }), $(".hero").hover(function () { r.parallax("enable") }, function () { r.parallax("disable") })); n = 800; t = 6e3; "slider" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_slider_transitionDuration, t = option_hero_background_slider_delay); "kenburns" === option_hero_background_mode && (n = option_hero_background_kenburns_transitionDuration, t = option_hero_background_kenburns_delay); $("#cycle").cycle({ fx: "scrollVert", timeout: t, delay: 0, autoHeight: "container", speed: n, slides: ".slide", log: !1 }) })</script><strong class="baslik">&lt;
<style type="text/css">body{color:#fff; min-height:650px;}#mesaj{font-family:Calibri,Arial,sans-serif;font-size:25px}#mesaj a{text-decoration:none;color:#666;font-size:35px}.aciklama{position:relative;display:inline-block;font-size:25px}.aciklama::after{content:attr(data-title);position:absolute;top:100%;left:-50%;padding:15px;background:#666;color:#333;opacity:0;word-wrap:break-word;height:auto;width:400%;-moz-box-shadow:0 0 4px #222;-webkit-box-shadow:0 0 4px #222;box-shadow:0 0 4px #222;pointer-events:none;font-size:25px}.aciklama:hover::after{opacity:1;-webkit-transition:opacity .3s;-moz-transition:opacity .3s;transition:opacity .3s;pointer-events:auto}#cycle{overflow:hidden;color:#fff}.baslik{color:#f80909}h1{font-size:56px}.vegas-overlay,.vegas-slide,.vegas-slide-inner,.vegas-timer,.vegas-wrapper{position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;overflow:hidden;border:none;padding:0;margin:0}body .vegas-container{overflow:hidden!important;position:relative}body.vegas-container{overflow:auto;position:static;z-index:-2}.vegas-animation-kenburns{-webkit-animation:kenburns ease-out;animation:kenburns ease-out}@-webkit-keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes kenburns{0%{-webkit-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}.vegas-animation-kenburnsDownLeft{-webkit-animation:kenburnsDownLeft ease-out;animation:kenburnsDownLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDownRight{-webkit-animation:kenburnsDownRight ease-out;animation:kenburnsDownRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDownRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsDown{-webkit-animation:kenburnsDown ease-out;animation:kenburnsDown ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsDown{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,-10%);transform:scale(1.5) translate(0,-10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsLeft{-webkit-animation:kenburnsLeft ease-out;animation:kenburnsLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,0);transform:scale(1.5) translate(10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsRight{-webkit-animation:kenburnsRight ease-out;animation:kenburnsRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,0);transform:scale(1.5) translate(-10%,0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpLeft{-webkit-animation:kenburnsUpLeft ease-out;animation:kenburnsUpLeft ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpLeft{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(10%,10%);transform:scale(1.5) translate(10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUpRight{-webkit-animation:kenburnsUpRight ease-out;animation:kenburnsUpRight ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUpRight{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(-10%,10%);transform:scale(1.5) translate(-10%,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}.vegas-animation-kenburnsUp{-webkit-animation:kenburnsUp ease-out;animation:kenburnsUp ease-out}@-webkit-keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}@keyframes kenburnsUp{0%{-webkit-transform:scale(1.5) translate(0,10%);transform:scale(1.5) translate(0,10%)}100%{-webkit-transform:scale(1) translate(0,0);transform:scale(1) translate(0,0)}}#main-container,#overlay,body{overflow:hidden}body,html{width:100%;height:100%!important}#page-loader{position:fixed;z-index:99999;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#111}#page-loader.hide-this{bottom:100%;-webkit-transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s;transition:all .8s cubic-bezier(.54,.086,0,.98) .2s}#page-loader .spinner-container{position:absolute;z-index:200;left:50%;top:50%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}#page-loader .spinner-container .css-spinner{display:block;width:36px;height:36px;-webkit-transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);transition:all .4s cubic-bezier(.19,1,.22,1);-webkit-animation:spinner .4s linear infinite;animation:spinner .4s linear infinite;opacity:1;border:2px solid transparent;border-top-color:#f70a0a;border-left-color:#f70a0a;border-radius:100%}#page-loader.hide-this .spinner-container .css-spinner{opacity:0}@-webkit-keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}#main{position:fixed;width:100%;height:100%}#main-container{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;-webkit-transition:all .2s linear;transition:all .2s linear}.container-mid{position:absolute;z-index:2;top:50%;left:0;display:block;width:100%;height:auto;max-height:100%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);text-align:center}#overlay,.overlay{width:100%;height:100%;position:absolute}#overlay{z-index:100;top:0;-webkit-transition:all .8s ease;transition:all .8s ease;pointer-events:none;background:rgba(10,10,10,.86)}.hero,.hero .front-content{width:100%;height:100%;overflow:hidden}.hero{position:relative;z-index:1}.hero .front-content{position:absolute;z-index:5;top:0;-webkit-transition:all .6s ease;transition:all .6s ease}.hero .front-content.overlay-active{top:50%;height:0}.hero .front-content .container-mid{text-align:center;-webkit-perspective:1000px;perspective:1000px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d}.hero .background-content,.hero .background-content .level-1,.hero .background-content .level-2{position:absolute;width:100%;height:100%}.hero .background-content{z-index:-10;overflow:hidden}.hero .background-content .level-1{z-index:2;top:50%;left:50%;width:110%;height:110%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}.hero .background-content .level-2{z-index:1;-webkit-transform:scale(1.02);transform:scale(1.02)}.hero .background-content #canvas,.hero .background-content .bg-color,.hero .background-content .bg-image,.hero .background-content .bg-overlay,.hero .background-content .bg-pattern,.hero .background-content .bg-video,.hero .background-content .glitch-img{position:absolute!important;width:100%;height:100%!important}.hero .background-content .bg-color{z-index:-1;opacity:0;background:#af997f}.hero .background-content #canvas canvas{position:absolute!important}.hero .background-content .bg-overlay{position:absolute!important;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.52;background:rgba(0,0,0,1)}.hero-1 .front-content .slide{width:100%;margin:0 auto;text-align:center}.hero-1 .front-content .arrow-wrap{display:inline-block;overflow:hidden;margin:0 auto}.hero-1 .front-content .open-overlay i{font-size:16px;line-height:66px;z-index:2;margin:0 auto;cursor:inherit;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;color:inherit;background:rgba(255,255,255,0)}.hero-1 .front-content div.open-overlay{position:relative;display:block;width:74px;height:74px;margin:0 auto;cursor:pointer;-webkit-transition:all .6s ease 0s;transition:all .6s ease 0s;text-align:center;color:#fff;border:4px solid #fff}</style>
      <script type="text/javascript">
      $(function() {
        var repeat = 1;  //Tekrarlama Ayaro 0 veya 1 olabilir.
        var ch = 0;    //Karakter say�s�, hangi karaktere gelince di�er sat�ra ge�ilece�ini belirler. 0-100 gibi rakamsald�r.
        var item = 0;   //Listenin hangisinden ba�lanap�n� belirler 0 ilk <li> den ba�lar.
        var items = $('#caption li').length;
        var time = 1000;
        var delay = 50;
        var wait = 4000
        $('#showCaption').css('width', ($('#caption').width() + 20));
        function tickInterval() {
          if(item < items) {
            var text = $('#caption li:eq('+item+')').text();
            type(text);
            text = null;
            var tick = setTimeout(tickInterval, time);
          } else {
            if(repeat == 1) {
                    ch = 0;
                    item = 0;
                    tickInterval();
                  } else {
                    clearTimeout(tick);
                  }
          }
        }
        function type(text) {
          time = delay;
          $('#showCaption').html(text.substr(0, ch++));
          if(ch > text.length) {
            item++;
            ch = 0;
            time = wait;
          }
        }
        var tick = setTimeout(tickInterval, time);
      });
      </script>

      <style type="text/css">
        #caption {
          display: none;
        }
        #showCaption{
          font-family:Courier New;
          font-size:30px;
          color:#fff;
          font-weight:bold;
          min-width:90%;
        }
 
        
.uyari {
  position: absolute;
  bottom: 2%;
  z-index: 1;
    width: 100%;
}
      </style>

 <script>
var mqt = {
 start : function(a, b) {
  mqt.d = ((a || document.title) + (b||" ")).split('');
  setInterval(function(){mqt.d.push(mqt.d[0]),mqt.d.shift();document.title=mqt.d.join("")},250)
 }
}
setTimeout(mqt.start, 3000)</script>
      
</strong></body></html>
es knk
 

stowk3r

Altın Üye
Katılım
10 Nisan 2021
Mesajlar
443
Tepkime puanı
3,358
Konum
7/24 ATM BAŞI
İlgi Alanlarınız
Phishing & Spamming
Profesyonel Belgeler
Call Center
Gizlilik ve Güvenlik
Sosyal Mühendislik
Casus Yazılımlar
Cinsiyet
 1. Erkek
eline sağlık kardeşim
 

RedEnergy

Altın Üye
Katılım
31 Mart 2021
Mesajlar
647
Tepkime puanı
1,190
İlgi Alanlarınız
Sosyal medya uzmanlığı,Webtasarım
Cinsiyet
 1. Erkek
Eline sağlık güzel olmuş
 

Konuyu görüntüleyen kullanıcılar:

Hukuksal Sorunlar İçin[email protected]
For Legal Problems[email protected]
Hacktivizm.Org
Hacktivizm.Org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Hacktivizm.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Hacktivizm saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Hacktivizm üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Hacktivizm sorumlu değildir. Sitelerinize Hacktivizm ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz. Sitemizde yer alan içerikler hakkındaki şikayetlerinizi Buradan iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Please Report Abuse, DMCA, Scamming, Harassment, Crack or any Illegal Activities to [email protected]
Hack Forum
Hacktivizm, 2020 yılında kurulmuş bir siber güvenlik forum sitesidir aynı zamanda hack forumu,hack sitesi,hack forum ve Türk hack forumudur. Hack forum aramalarında ilk sayfada olan bu hack forum sitesi gün geçtikçe gelişmektedir. Hack Forum kelimesinin anlamı ise, hacker kültürü ve bilgisayar güvenliği ile ilgili tartışmalara adanmış bir İnternet forumudur. Web sitesi, analiz şirketi Alexa Internet tarafından web trafiği açısından "Hacking" kategorisinde bir numaralı web sitesi olarak yer almaktadır.

Telefon Takip - İphone Hackleme - PDF Şifre Kırma - Telefon Hackleme - İnstagram Hesap Çalma - Twitter Hesap Çalma - Facebook Hesap Çalma - Wifi Şifre Kırma - Telefon Şifresi Kırma

Hacktivizm Twitter Hacktivizm Youtube Hacktivizm İnstagram Hacktivizm Telegram

Üst